Main Menu
User Menu
Reklama

Řád Sv. Michala a Sv. Jiří

Order of St Michael and St George

Rad svätého Michala a svätého Juraja

Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George

     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří
Název v originále:
Original Name:
Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
- rytíř velkokříže (GCMG)
- rytíř komandér (KCMG / DCMG)
- člen (CMG)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#350799Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř velkokříže (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross (1st Class)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
GCMG
Zdroje:
Sources:
Peter Duckers: British Military Medals, 2010
Edward C. Joslin: British Awards & Medals, 1974URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385890Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř komandér (2. třída)
Název v originále:
Original Name:
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
KCMG / DCMG
Zdroje:
Sources:
Peter Duckers: British Military Medals, 2010
Edward C. Joslin: British Awards & Medals, 1974URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385892Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - člen (3. třída)
Název v originále:
Original Name:
Order of St Michael and St George - Companion (3rd Class)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1818
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
CMG
Zdroje:
Sources:
Peter Duckers: British Military Medals, 2010
Edward C. Joslin: British Awards & Medals, 1974URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385895Verze : 0
MOD
V Měřičkově sbírce, která je deponována v Národním muzeu v Praze, se nachází krásný exemplář anglického řádu, který pan generál Kadlec obdržel v roce 1918 ještě v Rusku. Jde o:
Anglický záslužný řád Svatého Michala a Svatého Jiří
/Most distinguished Order of St.Michael and St.George-Companion-C.M.G.)
Tento velmi významný řád, jak zní překlad anglického názvu, byl založen dne 27.dubna roku 1818 tehdejším anglickým princem regentem Jiřím, potomním králem Jiřím IV.(1762-1820-1830). Tato anglická řádová dekorace, kterou gen. Kadlec obdržel je nošena na náhrdelní stuze, jako je tomu u komandérského stupně.


II.třída tohoto vznešeného řádu byla udělená i ruskému generálovi A.Brusilovi. V roce 1943 přešel tento řád do sbírky Václava Měřičky a v současné době je uložen v Národním muzeu v Praze (sbírka Měřičkova).
Velkokřížem řádu byl vyznamenán první prezident ČSR Tomáš G. Masaryk. Jeho osobní řád můžeme vidět ve VHÚ v Praze na Žižkově.
Literatura:
V.Měřička: Klasické anglické řády a vyznamenání
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#309551Verze : 1
V roce 1917 byla 3. třída řádu změněna z náprsního odznaku na odznak zavěšený na nákrční stuze. V příloze je obrázek starého odznaku. Dále je přiložen obrázek uniformy vysokého důstojníka, Generálmajora Sira Johna Raynsford Longleyho, KCMG, CB, který prošel oběma světovýma válkama.
Prameny:
www.queensroyalsurreys.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#385897Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř velkokříže (1. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross (1st Class)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#626134Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř komandér (2. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#415076Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - člen (3. třída)
Order of St Michael and St George - Companion (3rd Class)
Order of St Michael and St George - Companion (3rd Class)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#415079Verze : 0
MOD
Diskuse
Nesedí český názov s origo názvom u 1. triedy. A bolo b ymožné doplniť do tabuliek aj kódy GCMG, KCMG/DCMG a CMG?
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#664671Verze : 0
MOD
Podívám se na to.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#664674Verze : 0
MOD
Tak jsem to trochu poladil. Postnominální písmena (Post-nominal letters) jsou uvedena v přehledové tabulce a potom ještě v poznámce každé detailní tabulky.
Jinak jsem ke své hrůze zjistil, že i zde zasáhlo šílenství multi- kulti. V centrálním medailonu je zobrazen Sv. Michal jak zašlapává satana. Samozřejmě Michal byl vždy bílý a satan, jak jinak, černý. No tak od roku 2011 je i satan bílý. A vláda Jamaicy zakázala tento řád nosit MadMadMad.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Michala-a-Sv-Jiri-t84263#664702Verze : 1
MOD