Main Menu
User Menu

Blizman, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Blizman
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Blizman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.09.1953 Banská Bystrica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. armádneho zboru (1998-2000)
veliteľ Pozemných síl (2000-2003)
zástupca náčelníka GŠ OSSR (2003)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
wade
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Blizman-Jozef-t84246#407696Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Blizman
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Blizman
Všeobecné vzdělání:
General Education:

Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1968-DD.MM.1972 Vojenské gymnázium J. Žižku, Opava /
DD.MM.1973-DD.MM.1976 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov /
DD.MM.1981-DD.07.1984 Vojenská akadémia M. V. Frunzeho, Moskva /
DD.09.1996-DD.MM.1997 Akadémia obrany ozbrojených síl, Paríž
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.07.1976 poručík
01.11.1978 nadporučík
01.10.1981 kapitán
01.10.1984 major
01.05.1989 podplukovník
01.05.1994 plukovník
28.06.1997 plukovník gšt.
01.09.1999 generálmajor
01.01.2004 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1987-01.02.1991 Velitel : 10. tankový pluk
08.04.1991-31.10.1991 Náčelník štábu : 14. motostřelecká divize
31.10.1991-31.12.1992 Náčelník štábu : 14. mechanizovaná divize
01.01.1993-01.05.1994 Náčelník štábu : 14. mechanizovaná divize
01.05.1994-01.11.1994 Náčelník štábu : 14. mechanizovaná divize
01.01.2000-30.01.2003 Velitel : Velitelství pozemních sil

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1976-DD.MM.RRRR veliteľ čaty / roty / náčelník štábu práporu, 55. motostrelecký pluk
09.11.1984-DD.MM.RRRR náčelník štábu 55. motostreleckého pluku
DD.10.1987-DD.01.1991 veliteľ 10. tankového pluku
01.02.1991-DD.MM.1991 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
08.04.1991-DD.MM.1994 náčelník štábu 14. mechanizovanej divízie / 14. mechanizovanej divízie
01.09.1997-DD.MM.RRRR náčelník operačnej správy Štábu operačného plánovania GŠ ASR
01.01.2000-30.01.2003 veliteľ Pozemných síl
01.02.2003-31.12.2003 zástupca náčelníka GŠ OSSR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1981

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1986

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1990

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 1. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - zlatá medaile
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.2001

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

02.09.2002

Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Order of Ludovit Stur 2nd Class
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wade
sme.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Blizman-Jozef-t84246#407699Verze : 0
MOD
generálmajor Blizman, ako veliteľ Pozemných síl, na návšteve československej jednotky KFOR uprostred dvoch českých vojakov


zdroj: Minár, Purdek, Vanga, Vitko - Vojenské misie, Magnet Press, 2010. ISBN: 978-80-89169-20-7


URL : https://www.valka.cz/Blizman-Jozef-t84246#455456Verze : 0
MOD
generálmajor Blizman, ako zástupca náčelníka GŠ OSSR na návšteve misie UNFICYP dekoruje príslušníkov misie medailou za službu v UNFICYP


zdroj: Blue Beret Magazine


URL : https://www.valka.cz/Blizman-Jozef-t84246#496874Verze : 0
MOD