Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 304 [1947-1949]

304th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 304
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 304
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 304
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.12.1948 4. dělostřelecká brigáda
15.12.1948-01.10.1949 6. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Týn nad Vltavou, Jaselská kasárna /
Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 1/304 /kanónová/
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 2/304 /houfnicová/
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 3/304 /rámcová/
01.10.1947-01.10.1949 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 304
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Týn nad Vltavou
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (4. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-304-1947-1949-t84240#309423Verze : 1
MOD