Litva

Lithuania
Lietuva
     
Název:
Name:
Litva Lithuania
Originální název:
Original Name:
Lietuvos Respublika
Hlavní město:
Capital:
Vilnius Vilnius
Státní zřízení:
Government System:
parlamentně prezidentská republika semi-presidential republic
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Správní členění:
Administrative Structure:
10 krajů 10 Counties
Úřední jazyky:
Official Languages:
litevština Lithuanian
Měna:
Currency:
Euro Euro
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Litevská armáda: pozemní vojsko, letectvo, námořnictvo, síly zvláštních operací, dobrovolné síly národní obrany Lithuanian Armed Forces: Land Forces, Air Forces, Naval Forces, Special Operations Forces, National Defence Volunteer Forces
Mezinárodní organizace:
International organizations:
-
Rozloha:
Area:
65300 km2 25212.47 mi2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Aukštojas (293.84 m) Aukštojas Hill (964.0 ft)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
- -
Klima:
Climate:
mírné podnebí s námořními i kontinentálními vlivy temperate climate with both maritime and continental influences
Geografická poloha:
Location:
střední Evropa (severní Evropa dle OSN) Central Europe (Northern Europe according to the UN)
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Bělorusko, Lotyšsko, Polsko, Rusko (Kaliningrad) Belarus, Latvia, Poland, Russia (Kaliningrad)
Vznik:
Independence:
11.03.1990 vyhlášení nezávislosti na SSSR
11.03.1990 declaration of independence from the USSR
Počet obyvatel:
Population:
2 784 279 (2021)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
2017:
86.4% Litevci
5.7% Poláci
4.5% Rusové
1.5% Bělorusové
1.0% Ukrajinci
0.9% ostatní
2017:
86.4% Lithuanians
5.7% Poles
4.5% Russians
1.5% Belarusians
1.0% Ukrainians
0.9% Other
Náboženství:
Religions:
2016:
93% křesťanství
—75% katolíci
—18% ostatní křesťanství
6% bez vyznání
1% ostatní
2016:
93% Christianity
—75% Catholicism
—18% Other Christian
6% No religion
1% Other
ISO:
ISO:
LTU
Internetová doména:
Internet Country Code:
.lt
Časové pásmo:
Time Zone:
+2
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
URL : https://www.valka.cz/Litva-t84223#677942 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více