Main Menu
User Menu

Andrejčák, Imrich

     
Příjmení:
Surname:
Andrejčák
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Andrejčák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.07.1941 Haniska /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.09.2018 Trenčín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 1. armády (1983-1987)
veliteľ Východného vojenského okruhu (1989-1990)
námestník ministra obrany ČSFR (1990-1992)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
minister obrany ČSFR (1992)
minister obrany SR (1993-1994)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
cs.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL CZ: https://www.valka.cz/Andrejcak-Imrich-t84179#405931Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Andrejcak-Imrich-t84179#405931Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Andrejčák
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Andrejčák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1955-DD.MM.RRRR Vojenská škola Jana Žižky, Bratislava /
DD.MM.1958-DD.07.1961 Vojenské učilište kpt. O. Jaroša, Vyškov na Morave /
DD.MM.1965-DD.MM.1966 Vojenské učilište - zdokonaľovací kurz dôstojníkov prieskumu, Vyškov na Morave /
DD.08.1968-DD.07.1971 Vojenská akademie - interné štúdium spravodajského odboru, Brno /
DD.09.1976-DD.08.1978 štúdium na Vojenskej akadémii K.J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1985-DD.MM.1985 Vyšší akademický kurz na Vojenskej akadémii K.J. Vorošilova, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1961 poručík
01.08.1964 nadporučík
01.08.1969 kapitán
01.10.1973 major
01.05.1978 podplukovník
01.10.1978 plukovník gšt.
01.05.1983 generálmajor
01.05.1990 generálporučík
02.07.1992 záloha
01.05.1993 generálplukovník v zálohe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1972-01.10.1973 Velitel : 14. průzkumný prapor
01.10.1973-DD.11.1974 Velitel : 14. průzkumný prapor
DD.11.1974-DD.11.1975 Velitel : 55. motostřelecký pluk
01.10.1978-DD.10.1982 Velitel : 14. tanková divize
01.10.1982-01.05.1983 Náčelník štábu : 1. armáda
01.10.1982-01.05.1983 Velitel : Štáb 1. armády
01.05.1983-DD.09.1983 Náčelník štábu : 1. armáda
01.05.1983-DD.09.1983 Velitel : Štáb 1. armády
DD.09.1983-DD.09.1987 Velitel : 1. armáda
DD.10.1987-10.09.1989 Velitel : Štáb Východního vojenského okruhu
DD.10.1987-10.09.1989 Náčelník štábu : Východní vojenský okruh
11.09.1989-01.05.1990 Velitel : Východní vojenský okruh
01.05.1990-DD.MM.1990 Velitel : Východní vojenský okruh
02.07.1992-31.12.1992 Velitel : Federální ministerstvo obrany
16.03.1993-15.03.1994 Velitel : Ministerstvo obrany Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
01.08.1961-DD.08.1968 veliteľ čaty a roty v 14. prieskumnom prápore
DD.07.1971-DD.11.1972 dôstojník spravodajského oddelenia veliteľstva 1. armády
DD.11.1972-DD.11.1974 veliteľ 14. prieskumného práporu
DD.11.1974-DD.11.1975 veliteľ 55. motostreleckého pluku
DD.11.1975-DD.09.1976 zástupca veliteľa 14. tankovej divízie
01.10.1978-DD.10.1982 veliteľ 14. tankovej divízie
DD.10.1982-DD.09.1983 náčelník štábu 1. armády
DD.09.1983-DD.09.1987 veliteľ 1. armády
DD.10.1987-10.09.1989 náčelník štábu Východného vojenského okruhu
11.09.1989-DD.MM.1990 veliteľ Východného vojenského okruhu
DD.11.1990-DD.MM.1992 námestník ministra obrany ČSFR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1971

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1974

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.1979

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1980

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1982

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1986

Medaile 30. výročí Revolučních ozbrojených sil
Medal for the 30th anniversary of the Revolutionary Armed Forces
Medalla 30 Aniversario Fuerzas Armadas Revolucionarias
-

DD.MM.1988

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

28.10.1998

Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Order of Ludovit Stur 2nd Class
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
-

Poznámka:
Note:
02.07.1992-31.12.1992 minister obrany ČSFR
16.03.1993-DD.03.1994 minister obrany Slovenskej republiky
DD.MM.1994-DD.MM.2002 poslanec Národnej rady SR (za HZDS)
Zdroje:
Sources:
wade
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL CZ: https://www.valka.cz/Andrejcak-Imrich-t84179#467227Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Andrejcak-Imrich-t84179#467227Version : 0
MOD
ďalšia fotografia:
URL CZ: https://www.valka.cz/Andrejcak-Imrich-t84179#468622Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Andrejcak-Imrich-t84179#468622Version : 0
MOD