Main Menu
User Menu

Vyznamenání za umění a vědu

Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

     
Název:
Name:
Vyznamenání za umění a vědu
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.08.1887
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-umeni-a-vedu-t84141#412684Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vyznamenání za umění a vědu
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.08.1887
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-umeni-a-vedu-t84141#412685Verze : 0
MOD
.Vyznamenání za vědu a umění (Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft) bylo z rozhodnutí císaře Františka Josefa I. založené dne 18. srpna 1887. Nařízením panovníka bylo zřízené v jediné třídě a nosit se mělo na náhrdelní stuze jasně červené barvy.


Líc medaile nesl v ploše portrét císaře FJI v plášti roucha Řádu zlatého rouna.


Rubní strana má v ploše medailon a zde se nachází nápis ve třech řádcích:


LITERIS/RT/ARTIBVS ( Vědám a umění)V letech 1887 do roku 1916 bylo uděleno celkově jen 120 kusů těchto nádherných a vzácných dekorací. Počet vyznamenáními:


Občané monarchie:
Muži - 93
Ženy - 2


Cizinci:
Muži - 23
Ženy - 2Nás však musí zajímat udělení v zemích Koruny české. O udělení dekorace rozhodoval sice císař, ale na základě a doporučení příslušných institucí či vynikajícího výsledku na poli kultury a umění. Mezi známá jména řadíme:


Antonín Dvořák, hudební skladatel
Josef Václav Myslbek, sochař
Jaroslav Vrchlický, spisovatel, básník i překladatel
Václav Brožík, malíř
Jaroslav Goll, historik
Václav Vladivoj Tomek
Rytíř Antonín Randa-Kruliš
Marie, hraběnka Dubská z Třebomyslic


Poznámka:
Dekorace udělená ženám byla nošena na červené stuze, která však byla složena v mašli a nosila se na levé straně hrudi.
Vzpomínka na Václava rytíře Brožíka z Valrose:


Brožík se narodil 3. března 1851 v Železném Hamru. Měl talent, pevnou vůli a snahu vyniknout. Díky svému talentu, píli a houževnatosti byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Stává se i členem francouzské Akademie umění. Na výzvu arcivévody Ferdinanda d Este v roce 1897 portrétuje španělskou královnu a dokončuje svůj slavný a nám všem známý obraz:


„ TU FELIX AUSTRIA NUBE“


na základě tohoto skvělého díla je císařem Františkem Josefem I. ještě v tomto roce dekorován Čestným vyznamenáním za vědy a umění.


Brožík umírá dne 15. dubna 1901, mlád na vrcholu sil. Moderní doba právě tomuto skvělému malíři nepřála a tak zde jen připomínka jeho genia. Malíř Brožík byl nositelem těchto řádů a vyznamenání:


- Řád Františka Josefa I., rytířský kříž
- Rakousko-Uherské Čestné vyznamenání za vědu a umění
- Zlatý záslužný kříž s korunou
- Občanská jubielní medaile z roku 1898
Francie: Řád Čestné legie, rytíř i důstojník
Belgie: Řád Leopolda, rytíř
Bavorsko:Řád Sv.Michala, rytíř
Dále mnoha zlatých medailí za umění kulturních institucí a zařízení
V roce 2001 byla ve Vídni na aukci H.D.Rauch nabízená dekorace Za vědu a umění, Dekorace ve zlatě váha 51,95 g, značeno FR (Rothe Wien). Originální stuha. Dekorace značená „RRR“ tedy velmi vzácná, vyvolávací cena 60 000 ATS, dosažená cena bez dalších poplatků 125 000 ATS.
Literatura:
Koláčný, Ivan: Řády a vyznamenání habsburské monarchie
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání

URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-umeni-a-vedu-t84141#308861Verze : 0
Na obrázku je jeden z nositelů, pražský rodák kartograf gen. Robert Daudlebsky von Sterneck, Dr.h.c.


Prameny:
www.zememeric.cz
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-umeni-a-vedu-t84141#412686Verze : 0
MOD