Main Menu
User Menu

Nitra, Masarykove kasárny

Nitra, Masaryk Barracks

     
Název:
Name:
Nitra, Masarykove kasárny
Originální název:
Original Name:
Masarykove kasárne Nitra
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Divízne kasárne Nitra
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR József főherceg laktanya
Obec:
Municipality:
Nitra
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°18'27.6"N, 18°05'07.1"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.12.1920-15.10.1935
20. pěší brigáda
20th Infantry Brigade
00.01.1921-24.09.1938
Pěší pluk 7
7th Infantry Regiment
00.10.1921-01.01.1923
Náhradní baterie protiletadlového dělostřeleckého pluku 151
Replacement Battery of the 151st Anti-aircraft Artillery Regiment
01.10.1927-DD.04.1935
Dělostřelecký oddíl I/110
1st Artillery Battalion
01.10.1927-DD.04.1935
Dělostřelecký oddíl II/110
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-DD.04.1935
Dělostřelecký pluk 110
110th Artillery Regiment
01.09.1933-DD.04.1935
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 110
Replacement Battalion of the 110th Artillery Regiment
15.10.1935-31.12.1937
18. pěší brigáda
18th Infantry Brigade
04.10.1938-15.12.1938
Prapor lehkých tanků 3
3rd Light Tanks Battalion
09.05.1939-01.10.1940
Náhradní prapor pěšího pluku 5
Replacement Battalion of 5th Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší pluk 5
5th Infantry Regiment
09.05.1939-28.08.1939
Pěší prapor I/5
1st Infantry Battalion
09.05.1939-28.08.1939
Pěší prapor II/5
2nd Infantry Battalion
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 1/5
1st Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 2/5
2nd Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 3/5
3rd Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 4/5
4th Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 5/5
5th Infantry Company
09.05.1939-28.08.1939
Pěší rota 6/5
6th Infantry Company
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 1/51
1st Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 2/51
2nd Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 3/51
3rd Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 4/51
4th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 5/51
5th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 6/51
6th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl I/51
1st Artillery Battalion
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl II/51
2nd Artillery Battalion
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký pluk 51
51st Artillery Regiment
01.08.1939-01.10.1940
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 51
Replacement Battalion of 51st Artillery Regiment
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 1/51
1st Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 2/51
2nd Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 3/51
3rd Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 4/51
4th Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 5/51
5th Artillery Battery
24.09.1939-01.11.1939
Dělostřelecká baterie 6/51
6th Artillery Battery
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecký oddíl I/51
1st Artillery Battalion
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecký oddíl II/51
2nd Artillery Battalion
24.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecký pluk 51
51st Artillery Regiment
01.10.1939-01.05.1940
Pěší pluk 5
5th Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Pěší prapor I/5
1st Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Pěší prapor II/5
2nd Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 1/5
1st Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 2/5
2nd Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 3/5
3rd Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 4/5
4th Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 5/5
5th Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Pěší rota 6/5
6th Infantry Company
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 1/51
1st Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 10/51
10th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 11/51
11th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 12/51
12th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 2/51
2nd Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 3/51
3rd Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 4/51
4th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 5/51
5th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 6/51
6th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 7/51
7th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 8/51
8th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 9/51
9th Artillery Battery
01.11.1939-01.10.1940
Dělostřelecký oddíl III/51
3rd Artillery Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor I/2
1st Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 1/2
1st Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 2/2
2nd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 3/2
3rd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor I/2
1st Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 1/2
1st Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 2/2
2nd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 3/2
3rd Infantry Company
03.09.1944-03.04.1945
Pěší prapor II/1
2nd Infantry Battalion
01.06.1945-01.06.1946
9. divise
9th Division
01.06.1945-01.10.1945
Automobilní rota 9
9th Automobile Company
01.06.1945-01.10.1945
Průzkumná rota 9
9th Reconnaissance Company
01.06.1945-26.06.1945
Pěší pluk 12
12th Infantry Regiment
01.06.1945-01.06.1946
Pěší pluk 7
7th Infantry Regiment
01.06.1945-26.06.1945
Pěší prapor I/12
1st Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.06.1945-26.06.1945
Pěší prapor II/12
2nd Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.06.1945-26.06.1945
Pěší prapor III/12
3rd Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Rota chemické ochrany 9
9th Chemical Protection Company
01.07.1945-01.06.1946
Pěší prapor I/7
1st Infantry Battalion
01.07.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/7
2nd Infantry Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/207
1st Artillery Battalion of the 207th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/207
2nd Artillery Battalion of the 207th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 207
207th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 207
Replacement Battalion of the 207th Artillery Regiment
01.10.1945-01.12.1950
Náhradní prapor pěšího pluku 7
Replacement Battalion of 7th Infantry Regiment
01.10.1945-01.06.1946
Pěší prapor III/7
3rd Infantry Battalion
01.06.1946-01.09.1946
Pěší pluk 6
6th Infantry Regiment
01.09.1946-25.08.1948
9. divise
9th Division
01.09.1946-28.07.1950
Pěší pluk 7
7th Infantry Regiment
01.09.1946-01.10.1947
Pěší prapor I/7
1st Infantry Battalion
01.09.1946-01.10.1949
Pěší prapor III/7
3rd Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 1/202
1st Artillery Battery of the 202nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 2/202
2nd Artillery Battery of the 202nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 3/202
3rd Artillery Battery of the 202nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 4/202
4th Artillery Battery of the 202nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 5/202
5th Artillery Battery of the 202nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 6/202
6th Artillery Battery of the 202nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký pluk 202
202nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Náhradní baterie dělostřeleckého pluku 202
Replacement Battery of the 202nd Artillery Regiment
28.07.1949-01.10.1949
Pěší prapor II/7
2nd Infantry Battalion
01.10.1949-28.07.1950
Kulometní rota 4/7 /samostatná/
4th Machine Gun Company /Indipendent/
01.10.1949-28.07.1950
Pěší rota 1/7 /samostatná/
1st Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-28.07.1950
Pěší rota 2/7 /samostatná/
2nd Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-28.07.1950
Pěší rota 3/7 /samostatná/
3rd Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-28.07.1950
Rota těžkých zbraní 5/7 /samostatná/
5th Heavy Guns Company /Indipendent/


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Masarykove-kasarny-t83951#455351Verze : 0
MOD
Masarykove kasárne


Budova bola postavená podľa projektu J. Lyku v rokoch 1889-1890 za bývalými hradbami. Tento objekt sa stal typovým vzorom pre všetky stavby v celom Uhorsku. V súčasnej dobe je v objekte umiestnená mestská tržnica.Jednotky dislokované v objekte:
60. prápor domobrany
14. honvédezred.

Zdroj: nitra.sk
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Masarykove-kasarny-t83951#307880Verze : 2
MOD
Ďalšie útvary v posádke:


3. brigáda technického zabezpečenia (1993-1996)
5. základňa technického zabezpečenia (1996-2003?)
Na upresnenie:
V štruktúre Armády SR po roku 1993 chýba 3.brigáda technického zabezpečenia ktorá pôsobila až do roku 1996 v Nitre.Potom bola premenovaná na 5.základňu technického zabezpečenia a až do svojho zániku (pravdepodobne 2003) bola podriadená priamo pod velenie A SR a neskôr GŠ.
Tiež nie je pravda,že posádkové veliteľstvá podliehali Posádkovému veliteľstvu Bratislava.Minimálne to platí o období 1993-2005.
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Masarykove-kasarny-t83951#227922Verze : 0
Posádková správa budov Nitra (2004)
5. Základňa vyzbrojovania (2003-2005) - zrejme z 5. základne technického zabezpečenia (1996-2003?)Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Masarykove-kasarny-t83951#261387Verze : 0
Súradnice areálu terajšej mestskej tržnice (bývalé kasárne) 48°18'27.0066"N 18°05'5.2578"E, ulica susediaca s objektom nesie názov 7. pešieho pluku.
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Masarykove-kasarny-t83951#466461Verze : 0
MOD
Historické fotografie kasární


Zdroj: Lea Burclová, Facebook
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Masarykove-kasarny-t83951#587330Verze : 1
MOD