Main Menu
User Menu

Wyrwicki, Eugeniusz

Diplomovaný major Eugeniusz Wyrwicki


Narodil se 30. prosince 1901 v Pabianicích. V roce 1920 se přihlásil jako dobrovolník k polské armádě. V roce 1923 ukončil pěchotní důstojnickou školu a v roce 1924 se dobrovolně přihlásil k letectvu. Absolvoval nižší pilotní školu v Bydhošti a vyšší pilotní školu v Grudziondzi. Sloužil v Leteckém pluku 6 ve Lvově jako pilot řadové letky a od roku 1928 v Leteckém pluku 3 v Poznani. Dne 12. listopadu 1929 došlo k tragédii při natáčení sekvencí pro film „Hvězdná letka“. Letadlo, které pilotoval Wyrwicki se srazilo ve vzduchu s Potezem XV a jeho osádka zahynula. Wyrwicki přistál v pořádku.


V roce 1931 zahájil studium na Vysoké válečné škole a po jeho zdárném ukončení byl přidělen k IV. (leteckému) oddělení Ministerstva vojenství. Na vlastní žádost byl přeřazen k Leteckému pluku 1 do Varšavy, kde byl v období od 22.11.1934 do 1.11.1936 velitelem 113. stíhací letky.


Od roku 1937 přednášel taktiku stíhacího letectva na Vyšší letecké škole ve Varšavě. Byl významným leteckým teoretikem. Na základě jeho teoretických prací byla vytvořena Stíhací brigáda určená k protiletecké obraně Varšavy a zařazena do sil protivzdušné obrany státu. Stal se náčelníkem štábu této jednotky a byl spoluautorem, na tu dobu jedinečného, systému navádění stíhačů.


Od 1. září 1939 řídil leteckou obranu Varšavy až do doby, kdy byl 6. září odpoledne nečekaně nařízen přesun celé brigády na letištní uzel v blízkosti Lublinu. 11. září provedl na stroji PZL P.11c kurýrní let k útočícím u Kutna jednotkám armád „Poznaň“ a „Pomořany“ s mezipřistáním na mokotovském letišti ve Varšavě. Bojujícím armádám přivezl náklad 180 kilogramů map prostoru bojů.


Po návratu k brigádě sdílel její osudy až do 17. září, kdy se zbytky brigády evakuovaly do Rumunska. Ještě tento den však na stroji RWD-13 provedl přelet do obklíčené Varšavy s rozkazy Vrchního velitele pro velitelství obrany hlavního města.


Od 18. do 26. září několikrát letěl na stroji PZL P.11a se zásobami do obklíčeného Modlinu.


26. září ve 2.30 hodin ráno vzlétl k poslednímu letu nad územím Polska. Po odstranění sedadla vzal do kokpitu své jednomístné pezetelky podplukovníka Mateusze Iżyckého, budoucího velitele polských vzdušných sil v Anglii, a šťastně, bez setkání se stroji Luftwaffe, dorazili do Maďarska.

Po útěku do Francie se zapojil do tvoření polských leteckých sil v exilu jako letecký instruktor. Byl jmenován velitelem polské 4. stíhací perutě, jež však z důvodu chybějící techniky nebyla vytvořena. Od zahájení německo-francouzské války 10. května 1940 provedl celkem kolem padesáti školních, hlídkových a bojových letů.


V čele polského stíhacího roje a s francouzskou hodností commandant se 3. června 1940 hlásil u velitele francouzské stíhací perutě GC II/10 na letišti v Bernay. 4. a 5. června proběhlo rychlé přeškolení na nový typ stíhačky a už 6. června byl vyslán k první bojové akci.


7. června 1940 vystartoval v sestavě 3. letky na Blochu MB.152 C1 no.115 bílá „2“ ke svému poslednímu letu. O průběhu boje nejsou známy podrobnosti, ale český publicista a letecký historik Miroslav Šnajdr popisuje, že kolem 17.40 hod. byl francouzský svaz stíhačů v prostoru lesa Eu napaden skupinou dvacet šesti Bf 109E. Polské zdroje uvádějí, že let proběhl v časných ranních hodinách (kolem 4.00 hodin start sedmi Francouzů a čtyř Poláků) do prostoru města Amiens, kde došlo k setkání se šesti Bf 109, a při přiblížení k Amiens se celá skupina dostala do prudké protiletadlové palby ze země a palby Messerů.


Při obranném manévrování na ně ze strany slunce nečekaně zaútočily dvoumotorové Bf 110. Byly to stroje těžké stíhací skupiny II/ZG 76 a v průběh boje byl commandant Wyrwicki sestřelen a těžce zraněn pravděpodobně v 5.25 hod. podporučíkem Hansem-Joachimem Jabsem. Po nouzovém přistání byl převezen do nemocnice v Rouen, kde tentýž den zemřel. Byl pohřben na vojenském hřbitově v obci d´Auberive – hrob č. 284.


Za svou vzornou službu v polském letectvu byl vyznamenán Pilotním odznakem, Stříbrným záslužným křížem, Zlatým záslužným křížem, francouzským Croix de Guerre a posmrtně obdržel rozkazem polského Vrchního velitele č. 5/41 Stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari číslo 12095.


Použitá literatura:
Cornwell, Peter D.: The Battle of France Then and Now, After the Battle, Old Harlow 2007 (děkuji Michalu Rakovi za dodanou informaci)
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdaňsk 2000
Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom I 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001
Gretzyngier, Robert, Matusiak, Wojtek, Wójcik, Waldemar, Zieliński, Józef: Ku czci poległych lotników 1939-1945, Altair, Warszawa 2006
Przedpełski, Andrzej: Lotnictwo w myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001
Šnajdr, Miroslav: Pád Paříže, letecká válka v deseti červnových dnech roku 1940, Votobia 2000
Fotografie převzata ze:
www.ceo.org.pl/binary/file.action?id=76250

URL : https://www.valka.cz/Wyrwicki-Eugeniusz-t83840#307447Verze : 0
MOD