Main Menu
User Menu

Osvobození ČSR a vzpomínka na US ARMY

Vzpomínka na rok 1945V květnu tohoto roku vzpomeneme výročí osvobození ČSR sovětskou armádou a dalšími spojeneckými armádami protifašistické koalice.


Vzhledem k tomu, že je poměrně dobře zdokumentovaná oblast osvobození Československa sovětskou armádou, chtěl bych ve svém krátkém článku ukázat na tu skutečnost, že část území ČSR osvobodila vojska USA. Předesílám, že mým úmyslem není snížit statečnost, hrdinství a obrovské nasazení všech sil a zdrojů, které sovětský lid přinesl ve společném boji proti fašismu. Můj článek si nedělá nárok na historickou preciznost, je určen především mladším faleristům, kteří ne vždy měli možnost objektivně se seznámit s tažením a boji armády USA a jejím podílu v boji proti fašismu. Zároveň se pokusím ukázat na druhy a množství udělovaných dekorací. Tyto skutečnosti chci připomenout slovy generála Marshalla v hlášení předloženém ministru válka USA:


„Žádný stát nemůže vynahradit bojujícímu vojákovi v poli jeho služby. Ale armáda učinila svoji trvalou zásadou, že odměňovala ještě v
průběhu bojů své vojáky za svízelnou službu a statečné činy tak, aby bojující voják a jednotky věděli, že si národ je vědom této prosté pravdy.“Armáda USA udělila od vstupu do války 1 400 409 vyznamenání za statečnost a všeobecnou záslužnou službu, mimo PURPUROVÉ SRDCE (Purple Heart), které dostane voják již v případě prostého zranění, často na předsunutém obvazišti.


Nejvyšší americké vyznamenání:


KONGRESOVÁ ČESTNÁ MEDAILE - (Congressional Medal of Honor)
Byla udělena jen 239 mužům, ale z tohoto počtu více jak 40 % padlo při výkonu a plnění úkolů své hrdinské služby.


Křížů za vynikající službu (Distinguished Service Cross) bylo uděleno 3 178.


Medailí Za vynikající službu (Distinguished Service Medal) bylo uděleno pouhých 630 kusů.


Legie zásluh (Legion of Merit) toto vysoké vyznamenání bylo uděleno 7 192 vojákům.


Letecký záslužný kříž (Distinguished Flying Cross) - vyznamenání bylo uděleno v počtu 103 762. Toto číslo je poměrně vysoké a pro možné sběratele bude i jistým překvapením. Nicméně vyznamenání armády USA s udělovací citací jsou vzácná a v našich domácích sbírkách se ponejvíce objevují neudělené dekorace bez příslušné citace udělení. Toto vyznamenání je možno v USA zakoupit volně ve specializovaných vojenských obchodech.


Další vyznamenání byla udělovaná následovně:


Vojenská medaile (Soldiers Medal) byla udělena 8 592krát.


Stříbrná hvězda (Silver Star) bylo uděleno 52 831 kusů.


Bronzová hvězda (Bronze Star) byla udělena 189 309krát.


Letecká medaile (Air Medal) byla udělena 1 034 676krát.Pěchota dostala 34,5 % z počtu všech udělených vyznamenání. Letectvo 34,1 %, polní dělostřelectvo 10,7 %, zdravotní a ostatní služby a zbraně 14,7 % (V tomto počtu není zahrnut počet udílení ani Letecké medaile ani Purpurového srdce.)


Ministerstvo války vymezilo v průběhu války 34 zvláštních válečných tažení a operací. Za účast na kterémkoliv v tomto tažení je dovoleno nosit malou bronzovou hvězdičku na stužce Bronzové nebo Stříbrné hvězdy za službu na určitém úseku fronty nebo tažení. Na stužce je možno nosit až pět bronzových hvězdiček. Ti vojáci, kteří v boji seskočili padákem nebo v prostoru bojiště přistáli pomoci kluzáků, popřípadě byli při obojživelných přistáních v první úderné vlně, mají právo nosit malou bronzovou šipku. Tak například voják, který se zúčastnil bojů s 1., 3. nebo 9. divizí od invaze do severní Afriky, až po porážku Německa, má právo nosit bronzovou šipku a 8 bronzových hvězdiček. Velitel fronty má dále právo povolovat nošení dalších bronzových hvězdiček za účast v bojích leteckých, pozemních a protiponorkových, které nebyly zahrnuty do válečných tažení přesně vymezených a stanovených ministerstvem války.


Po ukončení bojů v Evropě byly povoleny hvězdičky za tato jednotlivá tažení a operace na frontách Evropy, Afriky a Středního východu:Egypt. Lybie od 11.06.1942 do 12.02.1943


Letecká ofenziva v Evropě od 04.07.1942 do 05.06.1944


Alžírsko, Francouzské Maroko od 08.11.1942 do 11.11.1942


Tunisko, letectvo od 08.11.1942 do 13.05.1943
pozemní vojsko od 17.11.1942 do 13.05.1943


Sicílie –letectvo od 14.05.1943 do 17.07.1943
-pozemní vojsko od 09.07.1943 do 17.08.1943


Neapol-Foggio - letectvo od 18.08.1943 do 21.01.1944
Pozemní vojsko od 09.09.1943 do 21.01.1944


Řím-Arno od 22.01.1944 do 08.09.1944


Normandie od 06.06.1944 do 24.07.1944


Severní Francie od 25.07.1944 do 14.09.1944


Jižní Francie od 15.08.1944 do 14.09.1944


Severní Apeniny od 10.08.1944 do 04.04.1945


Porýní od 15.09.1944 do 21.03.1945


Ardeny od 16.12.1944 do 25.01.1945


Střední Evropa od 22.03.1945 do 11.05.1945


Údolí Pádu od 05.04.1945 do 08.05.1945


Dále byly zřízeny dva nové odznaky pro pěchotu a jeden pro zdravotní službu:


Odznak výtečného pěšáka - byl udělen těm, kdo po ukončení svého základního výcviku projevovali vynikající dovednosti v provádění a plnění svých úkolů a povinností.


Pěchotní bojový odznak - byl udělen těm statečným vojákům, kteří projevili vynikající zdatnost jako pěšáci v boji.


Zdravotnický odznak – byl udělen příslušníkům zdravotnické služby, kteří šli neozbrojeni do boje s pěšími jednotkami, aby pomáhali a sloužili zraněným vojákům.
Početní stav vojáků armády USA a cena vítězství


Na jaře roku 1945, s ohledem na jasné ukončení války v Evropě, byl početní stav důstojníků a mužstva stanoven na 6 968 000. I nadále bylo přihlédnuto k požadavku rychlého ukončení války v Tichomoří a dále se mohlo začít s demobilizací jednotlivých příslušníků mužstva, kteří na to měli největší nárok.


I když USA měly obrovskou převahu v letectvu a palebné síle, byla tato válka nejdražší ze všech válek, které Spojené státy do té doby vedly. Samotné vítězství v Evropě bylo poznamenáno ztrátou 772 626 mužů, z čehož bylo 160 045 mrtvých. Celkové ztráty na všech frontách činily od 07.12.1941 do ukončení války v Evropě (nikoliv v Tichomoří) 943 222 osob, z tohoto počtu 201 367 padlých, 570 783 raněných, 114 205 zajatých a nezvěstných 56 867.
Konec války a Československo


Ordre de bataille na evropské frontě podle stavu ze dne 07.05.1945 byl následující:


Třetí armáda generál Georgie S. Patton, Erlengen, Německo


V. sbor gen. Mjr. Clarence R. Huebner, Německo


9. obrněná divize gen. mjr. John W. Leopard, Německo


16. obrněná divize brig. generál John L. Pierce, ČSR


1. pěší divize gen. mjr. Clift Andrus, ČSR


2. pěší divize gen. mjr. Walter M. Robertson, ČSR


97. pěší divize gen. mjr. Milton B. Halsey, ČSR


XII. sbor gen. mjr. Leroy Irwin, Německo


4. obrněná divize gen. mjr. Viliam M. Hoge, ČSR


90. pěší divize gen. mjr. Herbert L. Earnest, ČSR


Z přehledu je jasně vidět rozmístění jednotek na našem území. Pátý sbor byl původně včleněn do stavu První armády. Vzhledem k situaci na bojišti byl V. sbor přiřazen a podřízen 3. armádě a jeho jednotky, zejména 1. pěší divize již 16. dubna překročily československou státní hranici a bylo dobyto Aše. Postup jednotek pokračoval ve směru na Cheb, kde ve dnech 25.-28.04.1945 došlo k bitvě. Německé jednotky se v prostoru Cheb-Waldssasen zachytily a pokusily se odrazit nástup amerických jednotek.


Po zakončení bojů v Evropě byly jednotky V. sboru US armády staženy v červnu 1945 a vystřídány XXII. sborem. Velitelem sboru byl generál major Ernest N. Harman. K tomuto sboru náležela i 94. pěší divize (gen. mjr. H. J. Malony). Do podřízenosti sboru patřila i 17. výsadková divize gen. mjr. Viliama M. Mileye, i když tato divize v Československu nasazena nebyla. Všechny tyto jednotky US ARMY byly z ČSR staženy v měsíci listopadu roku 1945.


Toto pojednání bylo zpracováno na základě hlášení náčelníka štábu armády Spojených států severoamerických.


Prameny:


Las P. Vzpomínka na rok 1945, uveřejněno v časopise SIGNUM (1990) Brno a zveřejněno s svolením redakce časopisu.
URL : https://www.valka.cz/Osvobozeni-CSR-a-vzpominka-na-US-ARMY-t83838#307443Verze : 0