Main Menu
User Menu

Humaj, Július

     
Příjmení:
Surname:
Humaj
Jméno:
Given Name:
Július
Jméno v originále:
Original Name:
Július Humaj
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík (3. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.11.1949 Galanta /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Vojenského veliteľstva Východ (1992)
veliteľ Armády Slovenskej republiky (1993-1994)
zástupca náčelníka GŠ ASR (1994-1999)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Humaj-Julius-t83505#407637Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Humaj
Jméno:
Given Name:
Július
Jméno v originále:
Original Name:
Július Humaj
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1955-DD.MM.1964 Základná škola, Galanta
DD.MM.RRRR-DD.MM.1969 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Galanta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1969-DD.MM.1971 Vojenské učilište, Vyškov
DD.09.1975-DD.MM.1978 Vojenská akadémia M. F. Frunzeho, Moskva
DD.01.1984-DD.10.1985 vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1971 poručík
27.04.1973 nadporučík
01.05.1978 kapitán
01.11.1980 major
01.10.1984 podplukovník
01.10.1989 plukovník
23.07.1992 generálmajor
01.05.1993 generálporučík
01.01.2000 výslužba
05.12.2002 potvrdená hodnosť generálporučíka v zálohe ako 3. gen. hodnosti
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1978-31.10.1983 Velitel : 103. tankový pluk
DD.09.1989-01.10.1989 Velitel : Operační oddělení
01.10.1989-01.01.1992 Velitel : Operační oddělení
01.01.1992-20.07.1992 Velitel : Operační správa
20.07.1992-23.07.1992 Velitel : Vojenské velitelství Východ
23.07.1992-31.12.1992 Velitel : Vojenské velitelství Východ
01.01.1993-17.03.1993 Velitel : Velitelství Armády Slovenské republiky
18.03.1993-01.05.1993 Velitel : Velitelství Armády Slovenské republiky
01.05.1993-01.09.1994 Velitel : Velitelství Armády Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1971-DD.MM.1975 veliteľ roty / práporu, 8. motostrelecký pluk
DD.MM.1978-DD.MM.1983 veliteľ 103. tankového pluku
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR dôstojník oddelenia bojovej prípravy Východného vojenského okruhu
DD.MM.1985-DD.MM.1989 zástupca náčelníka oddelenia bojovej prípravy Východného vojenského okruhu
DD.09.1989-DD.MM.1991 náčelníka operačného oddelenia - zástupcu náčelníka štábu Východného vojenského okruhu
01.01.1992-DD.MM.1992 náčelník operačnej správy Vojenského veliteľstva Východ
20.07.1992-31.12.1992 veliteľ Vojenského veliteľstva Východ
01.01.1993-17.03.1994 poverený velením Armády Slovenskej republiky
18.03.1993-31.08.1994 veliteľ Armády Slovenskej republiky
01.09.1994-31.12.1999 zástupca náčelnika GŠ ASR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1976

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1981

Medaile bratrství ve zbrani
Brotherhood of Arms Medal
Odznaka Braterstwa Broni
-

DD.MM.1986

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1989

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.1997

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

28.10.1998

Řád Ľudovíta Štúra III. třídy
Order of Ludovit Stur 3rd Class
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
-

DD.MM.1998

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 5th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Humaj-Julius-t83505#407638Verze : 1
MOD
ďalšie fotografie:


zdroj: www.mosr.sk

URL : https://www.valka.cz/Humaj-Julius-t83505#310635Verze : 1