Main Menu
User Menu
Reklama

Lviv

Lviv

Ľviv

Львів (Lvov, Lemberg, Lwów)

     
Název:
Name:
Lviv
Originální název:
Original Name:
Львів
Další názvy:
Other Names:
Lvov, Lwów, Lemberg, לעמבערג, Львов, Leopolis
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°51'00.00"N 24°00'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1914-DD.08.1914
22. pěší brigáda
22nd Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.08.1914
30. pěší divize
30th Infantry Division
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
60. pěší brigáda
60th Infantry Brigade
24.09.1917-DD.03.1918
Stíhací letka 81
81st Fighter Squadron
DD.05.1918-DD.MM.RRRR
Letecký park 4
4th Air Park
11.07.1939-30.08.1939
Armáda "Karpaty"
Karpaty Army
12.08.1939-22.09.1939
Skupina obrany Lvova
Lwów Defence Group
24.08.1939-31.08.1939
161. stíhací letka
161st Fighter Squadron
24.08.1939-31.08.1939
162. stíhací letka
162nd Fighter Squadron
24.08.1939-31.08.1939
63. pozorovací letka
63rd Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
66. pozorovací letka
66th Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
I. četa 63. pozorovací letky
1st Platoon of 63rd Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
I. četa 66. pozorovací letky
1st Platoon of 66th Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
II. četa 63. pozorovací letky
2nd Platoon of 63rd Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
II. četa 66. pozorovací letky
2nd Platoon of 66th Spotting Squadron
24.08.1939-31.08.1939
III/6 stíhací peruť
III/6 Fighter Wing
24.08.1939-01.09.1939
Kurýrní četa č. 12
12th Liaison Platoon
25.08.1939-01.09.1939
Kurýrní četa 11
Liaison Platoon No. 11
27.08.1939-31.08.1939
31. průzkumná letka
31st Reconnaissance Squadron
31.08.1939-03.09.1939
5. pěší divize
5th Infantry Division
31.08.1939-01.09.1939
56 pozorovací letka
56th Spotting Squadron
31.08.1939-01.09.1939
I. četa 56. pozorovací letky
1st Platoon of 56th Spotting Squadron
31.08.1939-01.09.1939
II. četa 56. pozorovací letky
2nd Platoon of 56th Spotting Squadron
06.09.1939-06.09.1939
38. pěší divize (záložní)
38th Infantry Division (Reserve)
10.09.1939-12.09.1939
Armáda "Malopolsko"
Małopolska Army
12.09.1939-15.09.1939
Velitelství skupiny železničního vojska č. 51
51st Railway Military Group Command
DD.10.1939-DD.02.1940
23. stíhací letecký pluk
23rd Fighter Aviation Regiment
DD.10.1939-22.06.1941
6. armáda
6th Army
30.06.1940-22.06.1941
4. mechanizovaný sbor
4th Mechanized Corps
09.07.1941-06.08.1941
Letka 1
1st Flight
09.07.1941-16.07.1941
Letka 12
12th Flight
09.07.1941-12.07.1941
Letka 13
13th Flight
DD.09.1941-DD.MM.1941
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 10
3rd Squadron (Long Range) of the 10th Reconnaissance Group
DD.09.1941-DD.09.1941
5. letka (armádní) Průzkumné skupiny 21
5th Squadron (Army) of the 21st Reconnaissance Group
21.11.1941-13.08.1944
Hlavní polní velitelství 365
365th High Field Command
27.02.1943-02.04.1943
1. letka Bombardovací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Bomber Wing
27.02.1943-02.04.1943
2. letka Bombardovací eskadry 100
2nd Squadron of the 100th Bomber Wing
27.02.1943-02.04.1943
3. letka Bombardovací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Bomber Wing
27.02.1943-02.04.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 1st Group of 100th Bomber Wing
16.10.1943-18.10.1943
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
16.10.1943-18.10.1943
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
2nd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
16.10.1943-18.10.1943
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
3rd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
16.10.1943-18.10.1943
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
16.10.1943-18.10.1943
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Staff of the 1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
18.10.1943-DD.11.1943
1. letka Bitevní eskadry 77
1st Squadron of the 77th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
2. letka Bitevní eskadry 77
2nd Squadron of the 77th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
3. letka Bitevní eskadry 77
3rd Squadron of the 77th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
I. skupina Bitevní eskadry 77
1st Group of the 77th Ground Attack Wing
18.10.1943-DD.11.1943
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 77
Staff of the 1st Group of the 77th Ground Attack Wing
DD.01.1944-12.03.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 27
2nd Group of the 27th Bomber Wing
DD.01.1944-25.02.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 27
3rd Group of the 27th Bomber Wing
24.02.1944-22.03.1944
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny 100
2nd Squadron (Long Range) of the 100th Reconnaissance Group
27.02.1944-01.04.1944
Bombardovací eskadra 27
27th Bomber Wing
04.03.1944-14.03.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 27
1st Group of the 27th Bomber Wing
09.03.1944-23.03.1944
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny 11
2nd Squadron (Long Range) of the 11th Reconnaissance Group
09.03.1944-05.05.1944
7. letka Bitevní eskadry 77
7th Squadron of the 77th Ground Attack Wing
09.03.1944-05.05.1944
8. letka Bitevní eskadry 77
8th Squadron of the 77th Ground Attack Wing
09.03.1944-05.05.1944
9. letka Bitevní eskadry 77
9th Squadron of the 77th Ground Attack Wing
09.03.1944-05.05.1944
III. skupina Bitevní eskadry 77
3rd Group of the 77th Ground Attack Wing
09.03.1944-05.05.1944
Štáb III. skupiny Bitevní eskadry 77
Staff of the 3rd Group of the 77th Ground Attack Wing
10.03.1944-04.06.1944
Bitevní eskadra 77
77th Ground Attack Wing
10.03.1944-04.06.1944
Štáb Bitevní eskadry 77
Staff of the 77th Ground Attack Wing
14.03.1944-18.07.1944
4. letka Bitevní eskadry 77
4th Squadron of the 77th Ground Attack Wing
14.03.1944-18.07.1944
5. letka Bitevní eskadry 77
5th Squadron of the 77th Ground Attack Wing
14.03.1944-18.07.1944
6. letka Bitevní eskadry 77
6th Squadron of the 77th Ground Attack Wing
14.03.1944-18.07.1944
II. skupina Bitevní eskadry 77
2nd Group of the 77th Ground Attack Wing
14.03.1944-18.07.1944
Štáb II. skupiny Bitevní eskadry 77
Staff of the 2nd Group of the 77th Ground Attack Wing
23.03.1944-08.06.1944
10. (protitanková) letka Bitevní eskadry 77
10th (Anti-Tank) Squadron of the 77th Ground Attack Wing
24.03.1944-07.04.1944
10. (protitanková) letka Bitevní eskadry 9
10th (Anti-Tank) Squadron of the 9th Ground Attack Wing
27.03.1944-06.04.1944
III. skupina Stíhací eskadry 52
3rd Group of the 52nd Fighter Wing
28.03.1944-01.04.1944
13. (protitanková) letka Bitevní eskadry 9
13th (Anti-Tank) Squadron of the 9th Ground Attack Wing
28.03.1944-15.07.1944
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 2
2nd Squadron of the 2nd Short-Range Reconnaissance Group
28.03.1944-18.06.1944
Skupina blízkého průzkumu 6
6th Short-Range Reconnaissance Group
29.03.1944-20.04.1944
IV. skupina Stíhací eskadry 54
4th Group of the 54th Fighter Wing
DD.03.1944-DD.04.1944
IV. skupina Transportní eskadry 1
4th Group of the 1st Transport Wing
DD.03.1944-DD.04.1944
Štáb IV. skupiny Transportní eskadry 1
Staff of the 4th Group of the 1st Transport Wing
01.04.1944-13.05.1944
VIII. letecký sbor
VIII Air Corps
05.04.1944-29.04.1944
IV. (protitanková) letka skupina Bitevní eskadry 9
4th (Anti-Tank) Group of the 9th Ground Attack Wing
05.04.1944-29.04.1944
Štáb IV. (protitankové) skupiny Bitevní eskadry 9
Staff of the 4th (Anti-Tank) Group of the 9th Ground Attack Wing
09.05.1944-15.07.1944
Skupina blízkého průzkumu 2
2nd Short-Range Reconnaissance Group
08.07.1944-11.07.1944
7. letka (armádní) Průzkumné skupiny 32
7th Squadron (Army) of the 32nd Reconnaissance Group
16.07.1944-19.07.1944
Stíhací eskadra 51
51st Fighter Wing
DD.08.1944-06.05.1946
Lvovský vojenský okruh
Lvov Military District
21.12.1944-DD.MM.RRRR
59. střelecká divize vnitřních vojsk NKVD
59th Rifle Division of NKVD Interim Forces
DD.12.1944-DD.07.1945
Jihozápadní front protivzdušné obrany
South-Western Air Defense Front
DD.06.1945-09.07.1945
31. armáda
31st Army
03.05.1946-20.02.1949
14. letecká armáda
14th Air Army
03.05.1946-20.08.1968
Přikarpatský vojenský okruh
Carpathian Military District
01.05.1960-14.02.1992
28. sbor protivzdušné obrany
28th Air Defence Corps
17.08.1968-20.10.1968
Přikarpatský front
Carpathian Front
DD.MM.1968-DD.MM.1980
14. letecká armáda
14th Air Army
DD.MM.1968-31.12.1991
Přikarpatský vojenský okruh
Carpathian Military District
14.02.1992-31.12.1997
Přikarpatský vojenský okruh
Carpathian Military District
01.01.1998-DD.08.2015
Západní operační velitelství
Western Operational Command
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR
103. samostatná brigáda územní obrany
103rd Separate Territorial Defense Brigade
DD.MM.2022-DD.MM.RRRR
125. samostatná brigáda územní obrany
125th Separate Territorial Defense Brigade
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
11. pěší divize
11th Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
11. sbor
11th Corps
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
21. pěší brigáda
21th Infantry Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
21. stíhací letecká armáda protivzdušné obrany
21st Fighter Aviation Army of the Air Defence
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
215. samostatný prapor územní obrany
215th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
216. samostatný prapor územní obrany
216th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
217. samostatný prapor územní obrany
217th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
218. samostatný prapor územní obrany
218th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
219. samostatný prapor územní obrany
219th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
4. jezdecká divize
4th Cavalry Division
DD.MM.RRRR-30.06.1940
49. střelecký sbor
49th Rifle Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
62. samostatný prapor územní obrany
62nd Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
80. samostatná úderná výsadková brigáda
80th Separate Air Assault Brigade
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
9. jezdecká divize
9th Cavalry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Hulánský pluk č. 1
1st Uhlan Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních houfnic č. 11
11th Field Howitzer Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 32
32nd Field Cannon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 30
Infantry Regiment No. 30
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 80
80th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zákopnický prapor č. 11
Sapper Battalion No. 11
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lviv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lvov
URL : https://www.valka.cz/Lviv-t83436#306083Verze : 7
Reklama