Main Menu
User Menu
Reklama

Medaile Za dobytí Královce

Medal for Capture of Koenigsberg

Medaila Za dobytie Königsbergu

Медаль За взятие Кенигсберга

     
Název:
Name:
Medaile Za dobytí Královce
Název v originále:
Original Name:
Медаль За взятие Кенигсберга
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#459157Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Za dobytí Královce
Název v originále:
Original Name:
Медаль За взятие Кенигсберга
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.06.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#459158Verze : 0
MOD
Medaile Za dobytí Královce
(Медаль за взяте Кенигсберга)


Byla zřízena výnosem prezidia Nejvýššího sovětu SSSR z 9.června 1945.


Byla určena pro příslušníky Rudé armády kteří se bezprostředně zůčastnili dobytí Královce a dále pro organizátory této bojové operace.
Celkem bylo do roku 1987 uděleno 760 000 těchto medailí.
Nosí se na levé straně stejnokroje za medailí Za dobytí Budapešti.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#147168Verze : 0
MOD
Doklad nositele medaile na jméno Vladimír Nikitič Morskov.


Zdroj: pages.marsu.ru
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#340365Verze : 0
Název
Name
Medaile Za dobytí Královce
Medal for Capture of Koenigsberg
Медаль За взятие Кенигсберга
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-dobyti-Kralovce-t83394#561567Verze : 0
MOD