Main Menu
User Menu

Rakouská republika

Republic of Austria

Republik Österreich

Český název:
Czech name:
Rakousko
Originální název:
Original name:
Republik Österreich
Anglický název:
English name:
Austria
Hlavní město:
Capital:
Vídeň
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
9 spolkových zemí / 9 states
Úřední jazyk:
Languages:
němčina / Germany
Měna:
Currency:
euro (EUR)
Ozbrojené složky:
Military branches:
pozemní armáda, letectvo / Land Forces, Air Forces
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACCT (pozorovatel / observer), ADB (nonregional members), AfDB (nonregional members), Australia Group, BIS, BSEC (pozorovatel / observer), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, NAM (host / guest), NEA, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OIF (pozorovatel / observer), OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengen Convention, SECI (pozorovatel / observer), UN, UN Security Council (temporary), UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (pozorovatel / observer), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area :
(km2)
83 858
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Grossglockner (3 798 m)
nejnižší bod / lowest point - jezero Neusiedler (115 m) / Neusiedler See
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
střední Evropa / Central Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko / Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Liechtenstein, Slovakia, Slovenia, Switzerland
Vznik:
Independence:
12.11.1918
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 8 210 281
Národnostní složení:
Ethnic groups :
91,1% Rakušané / Austrians
dříve 4% Jugoslávci (včetně Chorvatů, Slovinců, Srbů a Bosňanů) / former Yugoslavs 4% (includes Croatians, Slovenes, Serbs, and Bosniaks)
1,6% Turci / Turks
0,9% Němci / German
2,4% ostaní nebo nespecifikováno / other or unspecified
Náboženství:
Religions :
73,6% římskokatolické / Roman Catholic
4,7% protestanti / Protestant
4,2% muslimové / Muslim
3,5% ostatní / other
2% nespecifikováno / unspecified
12% bez vyznání / none
ISO: AUT
Internetová doména:
Internet country code :
.at
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Rakouska-republika-t83326#305777Verze : 0
Státní útvary Datum Událost3.11.1893 Narodil se generálmajor Karl Jackwerth


17.7.1894 Narodil se generálmajor Alfred Hyden (velitel: 680. pěší pluk)


31.3.1902 Narodil se major Leopold Bartl (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


20.10.1906 Narodil se brigádny generál Franz Zejdlik (vojenský velitel Dolního Rakouska
)11.6.1911 Narodil se generál pěchoty (Bundesheer) Otto Seitz (velitel III. sboru)8.2.1913 Narodil se generál pěchoty (Bundesheer) Anton Leeb (od 05.01.1945 do konce války náčelník štábu 1.horské divize)30.11.1916 Narodil se generálmajor (Bundesheer) Ferdinand Foltin (velitel 2. praporu Paradesantního pluku 3)30.10.1919 Narodil se plukovník Hermann Buchner (velitel letiště Linz-Hörsching)29.3.1945 Vojska 3. běloruského frontu dokončila likvidaci heilberského uskupení nepřítele v prostoru jihozápadně od Královce (Konigsberg, Kaliningrad). Německá 4. armáda vytlačena z poloostrova Balga. 1. gardová jezdecko-mechanizovaná skupina (2. ukrajinský front) osvobodila Nové Zámky. 3. ukrajinský front osvobodil Kapuvár, Kószek, Szombathely (Maď.). Předsunuté svazky pronikly na rakouské území (útok ve směru na Štýrský Hradec). Kanadská 1. armáda (generál Crerar) obsadila Emmerich, Netterden, americká 3. armáda Wiesbaden, Frankfurt n. M., Aschaffenburg, americká 7. armáda Mannheim.
4.4.1945 1. čs. armádní sbor v SSSR (18. armáda generála Gastiloviče, 4. ukrajinský front gen. Jeremenka) osvobodil po dvouměsíčních bojích Liptovský Sv. Mikuláš. 2. ukrajinský front (7. gardová armáda generála Šumilova) v součinnosti s Dunajskou válečnou flotilou osvobodil Bratislavu. 40. armáda generála Žmačenka osvobodila Prievidzu. 46. armáda pronikla na přístupy k městu Vídni. 2. a 3. front (za účasti rumunské a bulharské armády) dokončily osvobození Maďarska 3. ukrajinský front obsadil město Baden (Rak.).

5.4.1945 2. běloruský front dokončil likvidaci zbytků skupiny německých vojsk v prostoru severně od Gdyně. 4. ukrajinský front osvobodil Ružomberok (1. čs. arm. sbor), Dolný Kubín (18. armáda). 3. ukrajinský front přeťal silnici Vídeň-Linz.
7.4.1945 Vojska 2. ukrajinského frontu (1. gardová jezdecko-mechanizovaná skupina generála Plijeva) osvobodila Senicu. 3. ukrajinský front pronikl do severozápadního předměstí Vídně. Nepříteli uzavřeny cesty na západ.8.4.1945 3. ukrajinský front obsadil Tulln (Rakousko).

10.4.1945 Vojska 2. ukrajinského frontu (sovětská 40. armáda generála Žmačenka a rumunská 4. armáda generála Avrameska) osvobodila Trenčín. 3. ukrajinský front ovládl střední a jižní část Vídně a zatlačil německá vojska za Dunajský kanál.

13.4.1945 Vojska 3. běloruského frontu zahájila likvidaci samlandského uskupení nepřítele. 2. ukrajinský front (53. armáda) osvobodil Hodonín. 3. a 2. ukrajinský front spolu s Dunajskou válečnou flotilou osvobodily hlavní město Rakouska Vídeň.

15.4.1945 Vojska 4. ukrajinského frontu (generál Jeremenko) útočila ve směru na Moravskou Ostravu. 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR vstoupila na čs. území v prostoru Velkých Petrovic. 3. ukrajinský front v součinnosti s 2. ukrajinským frontem zakončil vídeňskou operaci. 9. gardová armáda (generál Glagolev) obsadila Sankt Pölten. 3. ukrajinský front zastavil další postup na západ.17.4.1945 1. běloruský front zdolal Seelowské výšiny, tvořící vážnou překážku v postupu na Berlín.
1. ukrajinský front postoupil od řeky Nisy k řece Sprévě.
2. ukrajinský front obsadil Zistersdorf (Rak.).

27.4.1945 Spojenci vyhlásili nezávislost Rakouska. Ustavila se prozatímní rakouská vláda (v čele se sociálním demokratem Rennerem), do níž vstoupili též komunisté a křesťanští socialisté.
30.4.1945 Americká 7. armáda obsadila Mnichov.
Francouzská 1. armáda překročila rakouské hranice u Bregenze.
2.5.1945 Britská 8. armáda postupovala z Itálie do Korutan a Štýrska. Německá Skupina armád E uzavřena v Itálii
3.5.1945 Britský XII. sbor generála Ritchieho (2. armáda) obsadil Hamburk (prohlášen za otevřené město). Americký VI. sbor generála Brookse (7. armáda) obsadil Innsbruck, Salzburg a ovládl Brennerský průsmyk


5.5.1945 Americká 3. armáda (XII. sbor generála Eddyho) obsadila Linec.
6.5.1945 Americká 5. armáda pronikla z Itálie do Rakouska a obsadila Savonu, Sportorno a Noli.
7.5.1945 Britská 8. armáda pronikla z Itálie do Rakouska7.5.1945 V Rakousku osvobodila Rudá armáda koncentrační tábor Ebensee.9.5.1945 Skupina německých vojsk v prostoru ústí Visly a na Helské kose kapitulovala. 1. ukrajinský front (3. a 4. gardová tanková armáda generála Rybalka a generála Leljušenka) osvobodil hlavní město ČSR Prahu. Dále osvobozena Bílina, Chomutov, Kadaň, Žatec, Louny, Děčín, Ústí nad Labem. Na německém území obsazena Pirna, Sebnitz, Zittau. 4. ukrajinský front osvobodil Šumperk, Zábřeh, Ústí nad Orlicí, Moravskou Třebovou, Litovel, Prostějov. 2. ukrajinský front osvobodil Boskovice, Blansko, Velké Meziříčí, Jihlavu, Třebíč, Humpolec, Vlašim, Benešov. 3. ukrajinský front obsadil Štýrský Hradec, Bruck a v prostoru Amstetten navázal dotyk s americkou 7. armádou.


10.5.1945 Vojska 1., 2. a 4. ukrajinského frontu pokračovala v likvidaci německých vojsk na čs. území. Generál Gordov jmenován velitelem posádky Praha. 3. ukrajinský front navázal západně od Štýrského Hradce dotyk s britskou 8. armádou. Quisling a 4 ministři jeho pronacistické vlády zatčeni (Nor.).


14.5.1945 Britská 8. armáda vstoupila do Klagenfurtu (Rak.).

14.5.1945 Rakouská prozatímní vláda vyhlásila nezávislost země.


20.5.1945 Maršál Tito stáhl jugoslávská vojska z území Korutan (na žádost záp. mocností).

4.7.1945 Vlády SSSR, USA, Velké Británie a Francie podepsaly ve Vídni dohodu o spojenecké kontrole nad Rakouskem. Velmoci se zavázaly napomáhat k vytvoření nezávislého Rakouska. Platnost dohody skončila 15.5.1955.
30.7.1945 Do Vídně vstoupila americká, britská a francouzská okupační vojska.

9.8.1945 Vlády SSSR, USA, Velké Británie a prozatímní vláda Francie se dohodly o okupačních zónách a spojeneckém kontrolním systému v Rakousku

25.11.1945 V Rakousku proběhly první poválečné volby. Zvítězila lidová strana. Kancléřem se stal L. Figl.

15.5.1955 končí spojenecká okupace Rakouska4.1.1960 Predstavitelia Veľkej Británie, Dánska, Nórska, Portugalska, Rakúska, Švédska a Švajčiarska podpísali zmluvu o zriadení asociácie voľného obchodu (EFTA).

26.7.1973 Zemřel - Johan Weiser (26.07.1973 zahynul ve vraku motorizovaného větroně Oberlechter Job-15-150 s imatriulací OM-9058 po zaviněné srážce s letounem L-29 3248)

26.7.1973 Zemřel - Alfred Winter (26.07.1973 zahynul ve vraku motorizovaného větroně Oberlechter Job-15-150 s imatriulací OM-9058 po zaviněné srážce s letounem L-29 3248)4.4.1974 Zemřel generálmajor Karl Jackwerth24.10.1974 Zemřel generál pěchoty (Bundesheer) Otto Seitz (velitel III. sboru)


8.9.1978 Zemřel brigádny generál Franz Zejdlik (vojenský velitel Dolního Rakouska
)


4.4.1980 Zemřel major Leopold Bartl (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


4.4.1991 Zemřel generálmajor Alfred Hyden (velitel: 680. pěší pluk)1.12.2005 Zemřel plukovník Hermann Buchner (velitel letiště Linz-Hörsching)12.5.2007 Zemřel generálmajor (Bundesheer) Ferdinand Foltin (velitel 2. praporu Paradesantního pluku 3)5.4.2008 Zemřel generál pěchoty (Bundesheer) Anton Leeb (od 05.01.1945 do konce války náčelník štábu 1.horské divize)
URL : https://www.valka.cz/Rakouska-republika-t83326#641056Verze : 0
MOD