Spolková republika Německo

Federal Republic of Germany
Bundesrepublik Deutschland
     
Název:
Name:
Spolková republika Německo Federal Republic of Germany
Originální název:
Original Name:
Bundesrepublik Deutschland
Hlavní město:
Capital:
Berlín Berlin
Státní zřízení:
Government System:
republika republic
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
prezident
Správní členění:
Administrative Structure:
16 spolkových zemí:


Bádensko-Württembersko
Bavorsko
Berlín
Braniborsko
Brémy
Dolní Sasko
Durynsko
Hamburg
Hesensko
Meklenbursko-Přední Pomořansko
Porýní-Falc
Sársko
Sasko
Sasko-Anhaltsko
Severní Porýní-Vestfálsko
Šlesvicko-Holštýnsko
16 states:


Baden-Württemberg
Bavaria
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hesse
Lower Saxony
Mecklenburg-Vorpommern
North Rhine-Westphalia
Rhineland-Palatinate
Saarland
Saxony
Saxony-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thuringia
Úřední jazyky:
Official Languages:
němčina german
Měna:
Currency:
Euro Euro
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Federální ozbrojené síly: pozemní armáda, námořnictvo, letectvo, centrální zdravotnická služba Federal Armed Forces: Army, Navy, Air Force, Joint Support Services, Central Medical Service
Mezinárodní organizace:
International organizations:
ADB (nonregional members), AfDB (nonregional members), Arctic Council (pozorovatel / observer), Australia Group, BIS, BSEC (pozorovatel / observer), CBSS, CDB, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (host / guest), NATO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengen Convention, SECI (pozorovatel / observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNOMIG, UNRWA, UNWTO, UPU, WADB (nonregional), WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area:
357168 km2 137847 mi2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Zugspitze (2963 m) Zugspitze (2963 m)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
Neuendorf bei Wilster (-3,54 m) Neuendorf bei Wilster (-3,54 m)
Klima:
Climate:
mírný pás temperate
Geografická poloha:
Location :
střední Evropa Central Europe
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakousko
Belgie
Česká republika
Dánsko
Francie
Lucembursko
Nizozemsko
Polsko
Švýcarsko
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
France
Luxembourg
Netherlands
Poland
Switzerland
Vznik:
Independence:
03.10.1990 Sjednocení
03.10.1990 Reunification
Počet obyvatel:
Population:
82175700 (est. 2015)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
? ?
Náboženství:
Religions:
27,9% protestantské
29,5% římskokatolické
5% muslimové
37,6% bez vyznání a ostatní
(2014)
27,9% Protestant
29,5% Roman Catholic
5% Muslim
37,6% unaffiliated or other
(2014)
ISO:
ISO:
DEU
Internetová doména:
Internet Country Code:
.de
Časové pásmo:
Time Zone:
CET / +1
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Spolkova-republika-Nemecko-t83325#305773 Verze : 9
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více