Main Menu
User Menu

Kříž za vyznamenání ve válce

Cross for Distinction in War

Kreuz für Auszeichnung im Kriege

     
Název:
Name:
Kříž za vyznamenání ve válce
Název v originále:
Original Name:
Kreuz für Auszeichnung im Kriege
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1871
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamenani-ve-valce-t83308#636384Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž za vyznamenání ve válce - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Kreuz für Auszeichnung im Kriege
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1871
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamenani-ve-valce-t83308#636385Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž za vyznamenání ve válce - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Kreuz für Auszeichnung im Kriege
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.03.1871
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamenani-ve-valce-t83308#636386Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž za vyznamenání ve válce - 1. třída
Cross for Distinction in War - 1st Class
Kreuz für Auszeichnung im Kriege
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
16.03.1871 Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
DD.MM.RRRR - von Bismarck, Kurt
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamenani-ve-valce-t83308#636387Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž za vyznamenání ve válce - 2. třída
Cross for Distinction in War - 2nd Class
Kreuz für Auszeichnung im Kriege
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamenani-ve-valce-t83308#636388Verze : 0
MOD
Velkovévodský mecklenbursko-sterlický kříž jako výlučně vojenské vyznamenání pro důstojníky, poddůstojníky a vojáky založil dne 10. března 1871 velkovévoda Friedrich Wilhelm. Jde o stříbrný tlapatý kříž s mírně vykrojenými rameny. Ve velkém středovém medailonu je korunovaný monogram zakladatele, který je obklopen vavřínovým věncem. Na aversu je nápis: TAPFER UND TREU (Statečnosti a zásluze). Kříž v této podobě byl, však určen je pro poddané velkovévodství. Pro cizí příslušníky byl udělován s nápisem: FUR TAPFERKEIT. Toto upřesnění sice v zakladatelově listině není jednoznačně specifikováno, ale přísně se dodržovalo. Jedním z prvních nositelů tohoto kříže byl i Vilém pruský, který obdržel právě takový kříž a který později nosil na své řádové sponě. Těchto křížů z válečných let 1870-1871 bylo uděleno jen 269 kusů. Již 11. srpna 1914 je tento kříž obnovený, velkovévodou Adolfem Friedrichem IV. a je zcela totožný s křížem popsaným jen zde nacházíme letopočet 1914(viz obrázek)Po vzoru pruského Železného kříže je i tento kříž, dne 1. ledna 1915 rozšířen, je vytvořena I. třídy s nápisem Za statečnost. Ideový vzor jistě nezapře i podmínky pro udělení kříže jsou totožné s podmínkami pro udělení Železného kříže. Kříž se uděloval nejen v jednotkách velkovévodství, mohl být udělen i vojákům německé armády. I. třída byla však udělována jen důstojníků, za prokázanou odvahu a statečnost. Originály jsou vyrobeny z kvalitního stříbra, ale pro běžné nošení se používali kříže ražené v bronzu a postříbřené. Mezi význačné nositele kříže I. třídy se řadí mimo jiné i generál Erich Ludendorff. Vlastní udělování kříže bylo ukončeno až ke dni 31. května 1924.


Literatura: Dr. Klietmann: Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille
Kříž  za vyznamenání ve válce  - Kříž na stuze pro bojovníky

Kříž na stuze pro bojovníky
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamenani-ve-valce-t83308#305734Verze : 0