Main Menu
User Menu

Esterházy, János

Esterházy, János

Ján Esterházy

János Esterházy / Joannes Evangelista Stephanus Stanislaus Julius Antonius Maria gróf Esterházy de Galántha

     
Příjmení:
Surname:
Esterházy
Jméno:
Given Name:
János
Jméno v originále:
Original Name:
János Esterházy / Joannes Evangelista Stephanus Stanislaus Julius Antonius Maria gróf Esterházy de Galántha
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.03.1901 Nyitraújlak /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.03.1957 Mírov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
poslanec Československého parlamentu a Snemu Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
odsúdený (v neprítomnosti) na trest smrti, prezidentskou milosťou zmenený neskôr na doživotie
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Esterhazy-Janos-t83302#706261Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Esterházy
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
János Esterházy
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium Budapest
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obchodní akadémnie Budapest
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

23.03.2009

Řád polského znovuzrození - rytíř
Order of Polonia Restituta - Knight
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Esterhazy-Janos-t83302#706264Verze : 0
MOD
hrabě János Esterházy
* 14.03.1901, Veľké Zálužie
+ 8.03.1957, Mírov
Hrabě János Esterházy se narodil 14. března 1901 v obci Veľké Zálužie u Nitry. Jeho matka Elisabeth Tarnowska byla Polka, otec Mihály Antal Esterházy patřil do galantské (sedmihradské) větve rodu Esterházi. Otec zemřel, když měl János 4 roky. Vystudoval gymnázium a obchodní akademii v Budapešti. Po ukončení studií začal hospodařit na rodinném velkostatku. 15.10.1924 se oženil s hraběnkou Lívií Serényiovou, měl 2 děti Jánoše a Alici.


Patřil k maďarské šlechtě, která se nikdy nesmířila s politickým uspořádáním po 1. světové válce a odtržení Slovenska od Uher. Velice aktivně se zapojil do politického života maďarské menšiny na Slovensku. V roce 1931 stál v čele Ligy maďarské spolupatřičnosti v Československu (Csehszlovákiai Magyar Népközösségi Liga), která působila při Společnosti národů. Dne 11.12.1932 sa stal předsedou Krajinské křesťanskosocialistické strany v ČSR (Országos Keresztényszocialista Párt). Po volbách v r. 1935 byl zvolen v košickém volebním obvodě za poslance Národního shromáždění. 21.7.1936 byl po sjednoceni dvou nejsilnějších maďarských stran zvolen výkonným předsedou Sjednocené maďarské strany (Egyesült Magyar Párt).


János Esterházy působil jako agent Maďarska v Česko-Slovensku pod jménem „Szalma“ s číslem „221“. V následujícím období podporoval Esterházy slovenský autonomismus, reprezentovaný zejména Hlinkovou ľudovou stranou. Rozbití Československa slibovalo uspokojení maďarských zájmů a proto bylo třeba je podporovat. Dne 14.3.1939 vítal v rozhlasovém vysílaní vznik Slovenského státu. Zústal dále působit na slovensku a založil Maďarskou stranu na Slovensku (Szlovenskói Magyar Párt). Hájila menšinová práva 70 tisíc Maďarů žijících v první slovenské republice a současně požadovala od maďarskeé vlády dodržování práv slovenského obyvatelstva na znovupřipojených územích. Dne 15.5.1942 jako jediný poslanec Slovenského sněmu hlasoval proti ústavnímu zákonu č. 68/1942 o vystěhování Židů, čímž se stal terčem útoků ze strany slovenského tisku. V roce 1944 János Esterházy pomohl stovkám pronásledovaných Židů, Čechů a Slováků v útěku ze Slovenska přes Maďarsko. V říjnu 1944 v memorandu protestoval proti obsazení Maďarska německou armádou. Příslušníci strany šípových křížů ho nakrátko internovali, Gestapo na něho vydalo zatykač.


Po válce se János Esterházy dostal do rukou sovětů přímo v pracovně Gustáva Husáka, u něhož protestoval proti zavedení principu kolektivní viny pro všechny maďarské občany Slovenska. V SSSR je odsoudili na deset let a poslali do gulagu. Na Slovensku zatím proběhl retribuční proces a odsoudil jej k trestu smrti. V r. 1949 Esterházyho vrátili do Bratislavy, kde soud nejprve potvrdil původní rozsudek, ale nakonec jej následujícího roku změnil na doživotí.


Hrabě János Esterházy zemřel dne 8.3.1957 ve věznici Mírov u Mohelnice.Zdroj:
www.noveslovo.sk,
www.rozhlas.cz,
sk.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Esterhazy-Janos-t83302#305751Verze : 2