Polská republika (Polsko)

Republic of Poland
Rzeczpospolita Polska

     
Název:
Name:
Polská republika Republic of Poland
Originální název:
Original Name:
Rzeczpospolita Polska
Hlavní město:
Capital:
Varšava Warsaw
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní republika Parliamentary republic
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled prezidentů Polska
Správní členění:
Administrative Structure:
16 vojvodství 16 provinces
Úřední jazyky:
Official Languages:
polština Polish lenguage
Měna:
Currency:
zlotý (PLN) Złoty (PLN)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Polské ozbrojené síly: pozemní síly zahrnující námořnictvo, vzdušné síly Polska Armed Forces: Land Forces (includes Navy), Polish Air Force
Mezinárodní organizace:
International organizations:
Arctic Council (pozorovatel/observer), Australia Group, BIS, BSEC (pozorovatel/observer), CBSS, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (spolupracující stát/cooperating state), EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, NATO, NSG, OAS (pozorovatel/observer), OECD, OIF (observer), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SECI (pozorovatel/observer), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WEU (přidružený stát/associate), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area:
312685 km2 120728.35 mi2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Rysy (2499 m) Rysy (2499 m)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
blízko Raczki Elblaskie (-2 m) near Raczki Elblaskie (-2 m)
Klima:
Climate:
mírný pás temperature
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa Central Europe
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Bělorusko
Česká republika
Spolková republika Německo
Litva
Rusko (Kaliningradská oblast)
Slovenská republika
Ukrajina
Belarus
Czech Republic
Germany
Lithuania
Russia (Kaliningrad Oblast)
Slovak republic
Ukraine
Vznik:
Independence:
19.01.1989 přejmenováním Polské lidové republiky
19.01.1989 rename from People´s Republic of Poland
Počet obyvatel:
Population:
38 485 779 (2014)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
96,7% Poláci
0,4% Němci
0,1% Bělorusové
0,1% Ukrajinci
2,7% ostatní a nespecifikováno
96,7% Polish
0,4% German
0,1% Belarusian
0,1% Ukrainian
2,7% other and unspecified
Náboženství:
Religions:
89,8% římskokatolické
1,3% východní ortodoxní
0,3% protestanti
0,3% ostatní
8,3% nespecifikováno
89,8% Roman Catholic
1,3% Eastern Orthodox
0,3% Protestant
0,3% other
8,3% unspecified
ISO:
ISO:
POL
Internetová doména:
Internet Country Code:
.pl
Časové pásmo:
Time Zone:
+1
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/Polska-republika-Polsko-t83292#305742 Verze : 6
Poľské kráľovstvo
Królestwo Polskie
1025 – 14.08.1385


Poľské kráľovstvo
Królestwo Polskie
(personálna únia s Litovským veľkokniežatstvom)
14.08.1385-01.07.1569


Poľsko-Litovská únia
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie
01.07.1569-24.10.1795


Varšavské kniežatstvo
Księstwo Warszawskie
(formálny zánik v roku 1815 na základe záverov Viedenského kongresu - rozdelenie na niekoľko častí)
09.06.1807-XX.01.1813 (ruská okupácia)


Slobodné mesto Krakov
Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków z Okręgiem

(v roku 1846 anektované rakúskom ako Krakovské veľkokniežatstvo)
03.05.1815-16.11.1846


Poľská republika
Rzeczpospolita Polska
11.11.1918-1945


Slobodné mesto Gdaňsk
Wolne Miasto Gdańsk
10.01.1920-02.09.1939


Poľská ľudová republika
Polska Rzeczpospolita Ludowa
21.07.1944-19.07.1989


Poľská republika
Rzeczpospolita Polska
19.07.1989-souč.


Závislé územia vytvorené na území okupovanom Ruskom, Pruskom a Rakúskom (vytvorené okupačnými mocnosťami)


1815-1915 - Poľské kráľovstvo / Królestwo Polskie - územie kontrolované Ruskom s vlastnou autonómiou


1815-1848 - Poznanské Veľkovojvodstvo / Grand Duchy of Posen - územi ekontrolované Pruskom s vlastnou autonómiou


1772-1917 - Haličské a Lodomerské kráľovstvo, veľkokniežatstvo Krakovské a kniežatstvo Osvietim a Zator / Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Oświęcimia i Zatoru / Kingdom of Galicia and Lodomeria - autonómne územie vytvorené na území pod kontrolou Rakúsko Uhorska.


16.11.18461846-1918 - Krakovské veľkokniežatstvo / Wielkie Księstwo Krakowskie / Grand Duchy of Cracow - pod kontrolou RakúskaNezávislé územia vzniknuté počas a po skončení 1. svetovej vojny (zataľ bez území vytvorených v súvislosti s boľševickým prevratom v Rusku)


05.11.1916-11.11.1918 - Poľské kráľovstvo / Królestwo Regencyjne / Regency Kingdom of Poland - formálne nezávislý štát vytvorený na poľskom území, ktoré Nemecko obsadilo Rusku. Závislý na Nemecku


26.07.1917-14.11.1918 - Haličské a Lodomerské kráľovstvo, veľkokniežatstvo Krakovské a kniežatstvo Osvietim a Zator / Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Oświęcimia i Zatoru / Kingdom of Galicia and Lodomeria


10.01.1920-02.09.1939 - Slobodné mesto Gdaňsk

.... pokračovanieen.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Warsaw
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duchy_of_Posen
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_City_of_Danzig
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Polska-republika-Polsko-t83292#305692 Verze : 0
Historické štátne útvary
ISO
Štát
Obdobie
Zástava
Poznámka
Kód
-
Polské knížectví /
Duchy of Poland

DD.MM.960-DD.04.1025

-
yem1.gif
-Pomořanské vévodství /
Duchy of Pomerania
DD.MM.1121-DD.MM.1160do roku 1138 polský vasalpol8.gif
-
Polské království /
Kingdom of Poland

DD.04.1025-14.08.1385

ako korunná krajina existovalo až do roku 1795
pol0.gif
-
Stát Řádu německých rytířů /
State of the Teutonic Order

DD.03.1226-10.04.1525


lva1.gif
-
Koruna polského království a Velké knížectví litevské /
Crown of the Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania

14.08.1385-01.07.1569

personálni unie
pol1.gif
-
Království polské a Velkoknížectví litevské /
Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania

01.07.1569-24.10.1795


pol2.gif
-
Pruské království /
Kingdom of Prussia

18.01.1701-18.01.1871

-
pola.gif
-Švédske království /
Kingdom of Sweden
DD.MM.1702-DD.MM.1710okupována čast území
swe.gif
-
Království Haličské a Vladimiřské /
Kingdom of Galicia and Lodomeria
05.08.1772-11.08.1804

pri 1. delení Poľska umelo vytvorené kráľovstvo pod vládou Habsburgovcov, od roku 1804 korunná krajina Rakúskeho cisárstva
pol3.gif
-
Varšavské vévodství /
Duchy of Warsaw

09.06.1807-09.06.1815

loutkový stát Francouzského císařství, od 01/1813 okupované Ruskem
pol.gif
-
Polské království /
Kingdom of Poland

09.06.1815-DD.MM.1864

personálni unie s Ruskem, do roku 1831 autonomní, formálny zánik v roce 1915
pol4.gif
-
Svobodné město Gdaňsk /
Free City of Danzig

10.01.1920-02.09.1939


pol9.gif
-
Polská republika /
Republic of Poland

22.07.1944-22.07.1952


pol.gif
POL
Polská lidová republika /
People's Republic of Poland

22.07.1952-19.07.1989


pol.gif
URL : https://www.valka.cz/Polska-republika-Polsko-t83292#705080 Verze : 13
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více