Main Menu
User Menu

Polská republika

Rzeczpospolita Polska

     
Název:
Name:
Polská republika
Originální název:
Original Name:
Rzeczpospolita Polska
Hlavní město:
Capital:
Varšava
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní republika
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled prezidentů Polska
Správní členění:
Administrative Structure:
16 vojvodství
Úřední jazyky:
Official Languages:
polština
Měna:
Currency:
zlotý (PLN)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Polské ozbrojené síly: pozemní síly zahrnující námořnictvo, vzdušné síly Polska
Mezinárodní organizace:
International organizations:
Arctic Council (pozorovatel/observer), Australia Group, BIS, BSEC (pozorovatel/observer), CBSS, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (spolupracující stát/cooperating state), EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, NATO, NSG, OAS (pozorovatel/observer), OECD, OIF (observer), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SECI (pozorovatel/observer), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WEU (přidružený stát/associate), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area:
312685 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Rysy (2499 m)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
blízko Raczki Elblaskie (-2 m)
Klima:
Climate:
mírný pás
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Bělorusko
Česká republika
Spolková republika Německo
Litva
Rusko (Kaliningradská oblast)
Slovenská republika
Ukrajina
Vznik:
Independence:
19.01.1989 přejmenováním Polské lidové republiky
Počet obyvatel:
Population:
38 485 779 (2014)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
96,7% Poláci
0,4% Němci
0,1% Bělorusové
0,1% Ukrajinci
2,7% ostatní a nespecifikováno
Náboženství:
Religions:
89,8% římskokatolické
1,3% východní ortodoxní
0,3% protestanti
0,3% ostatní
8,3% nespecifikováno
ISO:
ISO:
POL
Internetová doména:
Internet Country Code:
.pl
Časové pásmo:
Time Zone:
+1
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/Polska-republika-t83292#305742Verze : 6
Poľské kráľovstvo
Królestwo Polskie
1025 – 14.08.1385


Poľské kráľovstvo
Królestwo Polskie
(personálna únia s Litovským veľkokniežatstvom)
14.08.1385-01.07.1569


Poľsko-Litovská únia
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie
01.07.1569-24.10.1795


Varšavské kniežatstvo
Księstwo Warszawskie
(formálny zánik v roku 1815 na základe záverov Viedenského kongresu - rozdelenie na niekoľko častí)
09.06.1807-XX.01.1813 (ruská okupácia)


Slobodné mesto Krakov
Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków z Okręgiem

(v roku 1846 anektované rakúskom ako Krakovské veľkokniežatstvo)
03.05.1815-16.11.1846


Poľská republika
Rzeczpospolita Polska
11.11.1918-1945


Slobodné mesto Gdaňsk
Wolne Miasto Gdańsk
10.01.1920-02.09.1939


Poľská ľudová republika
Polska Rzeczpospolita Ludowa
21.07.1944-19.07.1989


Poľská republika
Rzeczpospolita Polska
19.07.1989-souč.






Závislé územia vytvorené na území okupovanom Ruskom, Pruskom a Rakúskom (vytvorené okupačnými mocnosťami)


1815-1915 - Poľské kráľovstvo / Królestwo Polskie - územie kontrolované Ruskom s vlastnou autonómiou


1815-1848 - Poznanské Veľkovojvodstvo / Grand Duchy of Posen - územi ekontrolované Pruskom s vlastnou autonómiou


1772-1917 - Haličské a Lodomerské kráľovstvo, veľkokniežatstvo Krakovské a kniežatstvo Osvietim a Zator / Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Oświęcimia i Zatoru / Kingdom of Galicia and Lodomeria - autonómne územie vytvorené na území pod kontrolou Rakúsko Uhorska.


16.11.18461846-1918 - Krakovské veľkokniežatstvo / Wielkie Księstwo Krakowskie / Grand Duchy of Cracow - pod kontrolou Rakúska



Nezávislé územia vzniknuté počas a po skončení 1. svetovej vojny (zataľ bez území vytvorených v súvislosti s boľševickým prevratom v Rusku)


05.11.1916-11.11.1918 - Poľské kráľovstvo / Królestwo Regencyjne / Regency Kingdom of Poland - formálne nezávislý štát vytvorený na poľskom území, ktoré Nemecko obsadilo Rusku. Závislý na Nemecku


26.07.1917-14.11.1918 - Haličské a Lodomerské kráľovstvo, veľkokniežatstvo Krakovské a kniežatstvo Osvietim a Zator / Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Oświęcimia i Zatoru / Kingdom of Galicia and Lodomeria


10.01.1920-02.09.1939 - Slobodné mesto Gdaňsk

.... pokračovanie



en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Warsaw
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duchy_of_Posen
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_City_of_Danzig
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Polska-republika-t83292#305692Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Polska-republika-t83292#644537Verze : 0
MOD