Main Menu
User Menu

Guyana

Guyana

Český název:
Czech name:
Guyana
Originální název:
Original name:
Co-operative Republic of Guyana
Anglický název:
English name:
Guyana
Hlavní město:
Capital:
Georgetown
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
10 regionů / 10 regions
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
guynejský dolar (GYD) / Guyanese dollars
Ozbrojené složky:
Military branches:
Guyanské obranné síly: pozemní armáda / Guyana Defense Force: Army
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, C, Caricom, CDB, FAO, G-77, IADB, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel / observer), ISO (podpisovatel / subscriber), ITU, ITUC, LAES, MIGA, NAM, OAS, OIC, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
214 970
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Mount Roraima (2 835 m)
nejnižší bod / lowest point - Atlanský oceán (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Jižní Amerika / South America
Sousední státy:
Neighbours:
Brazílie, Surinam, Venezuela / Brazil, Suriname, Venezuela
Vznik:
Independence:
26.5.1966
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 772 298
Národnostní složení:
Ethnic groups :
43,5% západní indiáni / East Indian
30,2% černoši / black
16,7% míšenci / mixed
9,1% indiáni / Amerindian
0,5% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
28.4% hinduisté / Hindu
16,9% letničtí křesťané / Pentecostal
8.1% římskokatolické / Roman Catholic
6,9% anglikánské / Anglican
5% církev adventistů sedmého dne / Seventh Day Adventist
1,7% metodisté / Methodist
1,1% svědci Jehovovi / Jehovah Witness
17,7% ostatní křesťané / other Christian
7,2% Muslim
4,3% ostatní / other
4,3% bez vyznání / none
ISO: GUY
Internetová doména:
Internet country code :
.gy
Časové pásmo :
Time zone :
-4
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Guyana-t83248#305555Verze : 0