Main Menu
User Menu

04. súťaž: Účasť Slovenskej armády v útoku na Poľsko (1939)

UKONČENÉ

Vzhľadom k tomu, že sa blíži 70 výročie vypuknutia 2. svetovej vojny, na ktorom sa podieľala aj Slovenská republika nasadením svojej armády proti Poľsku, vyhlasujem súťaž (nielen pre členov hodnostnej skupiny OS SR) k tomuto výročiu....


Odkazy na novovytvorené články k tejto téme (cez editor, alebo ako faktografický príspevok v príslušnej sekcii), venované jednotkám, osobám atď. vkladajte sem do témy....


Uzávierka súťaže - 1.8.2009...
URL : https://www.valka.cz/04-sutaz-Ucast-Slovenskej-armady-v-utoku-na-Polsko-1939-t83130#305073Verze : 0
MOD
Asi se přihlásím. Ale nejdříve si vyplním svoji povinnost k polské sekci. O účasti Slovenské armády nějaké prameny mám a rád bych se s nimi podělil pod pracovním názvem "Slovensko-polská konfrontace v září 1939 ve světle kronik slovenských jednotek a polské historiografie". Je to komplikovaný název, ale i to se dá zjednodušit.
URL : https://www.valka.cz/04-sutaz-Ucast-Slovenskej-armady-v-utoku-na-Polsko-1939-t83130#309271Verze : 0
MOD
Diskuse
Účasť bola hojná - prihlásil sa a svoj súťažný príspevok odovzdal až jeden súťažiaci, ktorému týmto ďakujem.


Súťažný článok autora stary je na tému: Účast slovenské polní armády Bernolák v německém tažení do Polska v září 1939 (link je funkčný predbežne pre časť moderátorov a členov redakčnej rady, pre ostatných sa stane funkčným až po zverejnení článku na www.valka.cz )
URL : https://www.valka.cz/04-sutaz-Ucast-Slovenskej-armady-v-utoku-na-Polsko-1939-t83130#324000Verze : 0
MOD