Main Menu
User Menu

Rio Hato

Rio Hato

     
Název:
Name:
Rio Hato
Originální název:
Original Name:
Rio Hato
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Antón
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
08°22'48.00"N 80°10'12.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodáci / Native :
-
Obyvatelé / Settled Incomers:
-
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.specialoperations.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Hato_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Hato
URL : https://www.valka.cz/Rio-Hato-t83091#304897Verze : 0
MOD
V obci Rio Hato sa v minulosti nachádzala letecká základňa Armádneho letectva USA (Rio Hato Army Air Base). V 90. rokoch 20 storočia bolo letisko používané ako pomocná pristávacia plocha pre potreby leteckej základne Howard (Howard AFB), ktorej bolo súčasťou. V súčasnej dobe má letisko Rio Hato verejný charakter, kód IATA: MPRH.


Letisko je súčasťou vojenskej základne Panamských ozbrojených síl (Panamanian military base). Základňa sa nachádza pozdĺž pobrežia Panamského zálivu so vzletovou a pristávacou dráhou smerujúcou kolmo na pobrežie. Kasárne sa nachádzajú na juhozápadnej strane dráhy. Západne od dráhy sa nachádzajú budovy výcvikovéhho strediska Panamskej armády. Cez komplex prechádza Panamerická diaľnica.


Ukáž na mape


Koncom 80. rokov 20. storočia bola základňa jedným z obľubených miest odpočinku Manuela Noriegu a na základni boli dislokované jemu oddané a dobre vycvičené jednotky (2 strelecké roty a výcvikové stredisko, celkom cca 500 mužov a 19 obrnených automobilov). Z toho dôvodu sa základňa stala terčom úderov amerického letectva (F-117) a pozemných síl počas Operácie Just Cause v roku 1989.
Jednotky dislokované v Rio Hato:


Rio Hato Army Air Base:
05.10.1940-13.11.1940 37. stíhacia skupina 37th Pursuit Group
13.11.1940-19.11.1940 1. bombardovacia peruť (stredných bombardérov)
20.11.1940-24.04.1941 1. bombardovacia peruť (ťažkých bombardérov)
13.11.1940-28.09.1941 5. bombardovacia peruť / 5th Bombardment Squadron
13.11.1940-03.12.1941 99. bombardovacia peruť / 99th Bombardment Squadron
01.01.1941-28.10.1941 59. bombardovacia peruť / 59th Bombardment Squadron
01.01.1941-09.12.1941 veliteľstvo 32. stíhacia skupina / Headquarters, 32d Pursuit Group
21.08.1941-10.12.1941 51. stíhacia peruť / 51st Pursuit Squadron
21.08.1941-12.03.1944 52. stíhacia peruť / 52nd Pursuit Squadron
21.08.1941-12.12.1941 53. stíhacia peruť / 53rd Pursuit Squadron
20.08.1946-01.12.1947 4. peruť taktického prieskumu / 4th Tactical Reconnaissance Squadron
24.03.1947-01.19.1947 414. stíhacia peruť / 414th Fighter Squadron
01.09.1947-14.01.1948 319. stíhacia peruť / 319th Fighter Squadron
09.12.1941-14.01.1943 velitestvo 6. bombardovacej skupiny / Headquarters, 6th Bombardment Group
08.12.1941-01.05.1942 3. bombardovacia peruť / 3rd Bombardment Squadron
26.08.1944-08.12.1944 3. bombardovacia peruť / 3rd Bombardment Squadron
19.10.1945-01.11.1946 3. bombardovacia peruť / 3rd Bombardment Squadron
08.12.1941-21.01.1942 25. bombardovacia peruť / 25th Bombardment Squadron
11.12.1941-09.01.1942 74. bombardovacia peruť / 74th Bombardment Squadron
07.08.1944-21.08.1944 74. bombardovacia peruť / 74th Bombardment Squadron
01.08.1945-01.11.1946 74. bombardovacia peruť / 74th Bombardment Squadron
14.01.1942-19.01.1942 108. priskumná peruť / 108th Reconnaissance Squadron
17.06.1942-16.06.1943 395. bombardovacia peruť / 395th Bombardment Squadron
04.05.1943-07.04.1944 396. bombardovacia peruť / 396th Bombardment Squadron
06.02.1945-01.11.1946 396. bombardovacia peruť / 396th Bombardment Squadron
04.05.1943-07.04.1944 397. bombardovacia peruť / 397th Bombardment Squadron
06.02.1945-01.11.1946 397. bombardovacia peruť / 397th Bombardment Squadron
09.09.1944-08.12.1944 25. bombardovacia peruť / 25th Bombardment Squadron
27.01.1945-26.04.1945 25. bombardovacia peruť / 25th Bombardment Squadron
XX.10.1945-01.11.1946 25. bombardovacia peruť / 25th Bombardment Squadron
Ozbrojené sily Panamy:
6. strelecká rota (mechanizovaná) / 6th Rifle Company (Mechanized) (angl.)
7. strelecká rota / 7th Rifle Company
Zdroj: www.specialoperations.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Hato_Airport
URL : https://www.valka.cz/Rio-Hato-t83091#304908Verze : 0
MOD