Main Menu
User Menu

Domácí řád bílého sokola

Order of White Falcon

Hausorden vom Weißen Falken

     
Název:
Name:
Domácí řád bílého sokola
Název v originále:
Original Name:
Hausorden vom Weißen Falken
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.08.1732
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
komandér s hvězdou
komandér
rytíř 1. třídy
rytíř 2. třídy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626463Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.08.1732
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626464Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí řád bílého sokola - komandér s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Hausorden vom Weißen Falken - Kommandeur mit Stern
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.08.1732
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626465Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí řád bílého sokola - komandér
Název v originále:
Original Name:
Hausorden vom Weißen Falken - Kommandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.08.1732
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626466Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí řád bílého sokola - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Hausorden vom Weißen Falken - Ritter I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.08.1732
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626467Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí řád bílého sokola - rytíř 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Hausorden vom Weißen Falken - Ritter II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.08.1732
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626468Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626469Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí řád bílého sokola - komandér s hvězdou
Order of White Falcon - Commander with Star
Hausorden vom Weißen Falken - Kommandeur mit Stern
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.06.1856 Alvensleben, Gebhard Karl Ludolf von
DD.MM.RRRR von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626470Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí řád bílého sokola - komandér
Order of White Falcon - Commander
Hausorden vom Weißen Falken - Kommandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1840 Barjatinskij, Alexandr Ivanovič
DD.MM.RRRR Friedeburg, Friedrich von
DD.MM.RRRR Haeseler, Gottlieb Ferdinand Albert Alexis von
DD.MM.RRRR Marwitz, George von der
DD.MM.RRRR Ompteda, Ludwig von
DD.MM.RRRR - Salviati, Alexander von
DD.MM.RRRR von Hammerstein-Gesmold, Hans-Emil
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626471Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí řád bílého sokola - rytíř 1. třídy
Order of White Falcon - Knight 1st Class
Hausorden vom Weißen Falken - Ritter I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Pritzelwitz, Kurt von
DD.MM.RRRR Rebeur-Paschwitz, Hubert von
DD.MM.RRRR von Abercron, Hugo
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626472Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí řád bílého sokola - rytíř 2. třídy
Order of White Falcon - Knight 2nd Class
Hausorden vom Weißen Falken - Ritter II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
22.03.1915 von Hippel, Walter
DD.MM.RRRR Dornberger, Walter
DD.MM.RRRR Heinrici, Gotthard
DD.MM.RRRR Helldorff, Wolf-Heinrich Julius Otto Bernhard Fritz Hermann Ferdinand von
DD.MM.RRRR Jacobs, Josef Carl Peter
DD.MM.RRRR von Brauchitsch, Adolf
DD.MM.RRRR von Ribbentrop, Joachim
DD.MM.RRRR von Rundstedt, Karl Rudolf Gerd
DD.MM.RRRR von Witzendorf, Bodo
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#626473Verze : 0
MOD
.Tento zajímavý řád byl založen dne 21.srpna 1732 vévodou Arnoštem Augustem-Sasko-Výmarsko-eisenaššským. Obnoven byl však až po ukončených napoleonských válkách 18.října 1815. Řádová legenda praví, že vévoda Arnošt August tento řád založil pod jménem Bílého sokola ve vztahu k orlici, tedy k císařskému znaku (erbu), aby touha členů rodu mohla směřovat k symbolu císařské orlice, tak jak v přírodě sokolové sledují letícího orla. Tímto chtěl naznačit služebnost či podřízenost směrem k císařskému majestátu. Bdělost sokola je symbolem poctivosti, kterou musí řádoví příslušníci prokázat a prokazovat. Význam bdělosti říká, že každý křesťan a čestný muž je zavázán bdělosti před hříchy a ztráty cti při výkonu funkce ve svém úřadu, hodnosti a postavení.


Kříž řádu je osmihrotý, zlatý a zeleně smaltovaný, mezi rameny je červeně smaltováný kosočtverec zakončený fialou. Na střed kříže je položen rozkřídlený sokol bílý smaltovaný hledící doprava. Kříž je převýšen zlatou královskou korunou a meče za vojenské zásluhy jsou vedeny mezi rameny kříže, pod sokolem, ale přes červený kosočtverec.


Řád se nosí na jednoduché stuze červené barvy. Hvězda velkokříže je osmicípá, na které je položen osmicípý zlatý zeleně smaltovaný kříž. Tělo hvězdy je stříbrné a má střídavě po 9 a 7 paprscích, tedy dohromady 60 paprsků. Medailon je větší, má ve středu opět bílého sokola v modře smaltovaném mezikruží je deviza řádu: VIGILANDO ASCENDIMUS (Bdělí stoupáme do výše). Hvězda komtura je čtyřcípá se stejným středem, ale bez kříže.


Řád se dělil na:
Velkokříže
Komander s hvězdou
Komander
Rytíř I.třídy
Rytíř II.třídy


Každý tento stupeň mohl být doplněn meči, hvězda velkokříže brilianty.


Již krátce po svém obnovení byl velkokříž tohoto řádu udělen císaři Vilémovi a to v době jeho svatby s princeznou Augustou. Mezi další vznešené nositele jistě patří básník, prozaik, vědec a učenec Johann Wolfgang von Geothe(1749-1832)
Literatura:
František Lobkowicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání

Domácí řád bílého sokola - Komander řádu

Komander řádu
Domácí řád bílého sokola - Zadní strana řádu

Zadní strana řádu
Domácí řád bílého sokola - Sbírka Alt.

Sbírka Alt.
URL : https://www.valka.cz/Domaci-rad-bileho-sokola-t83080#304851Verze : 0