Main Menu
User Menu

CZK - T-54AK (veliteľský tank)

T-54AK


Velitelský tank T-54AK (T-54ARK) byl v Turčianských strojárnách n.p. Martin vyráběn mezi roky 1961 až 1963. Pro ČSLA mělo být dodáno 120 kusů těchto vozidel. Celkem bylo vyrobeno 130 exemplářů.


Hlavné takticko-technické údaje vozidla a hlavné zásady prevádzky sú zhodné zo základným typom T-54A a s jeho modifikáciou T-54AR s výnimkou týchto odlišností:
- zásoba munice je snížena o šest kusů na celkových 28. Pět nábojů je odebráno z věže kvůli instalaci radiostanice R-112. Jeden náboj je odebrán z levého boku, kde je zabudováno nabíjecí soustrojí NS-600
- vozidlo je naviac vybavené veliteľskou rádiostanicou R-112 s príslušenstvom (frekv. rozsah rdst je 2800 - 4990 kHz, delenie frekv. rozsahu po 10 kHz) a nabíjacím benzíno-elektrickým sústrojím NS-600 pre zabezpečenie trvalej prevádzky veliteľskej rádiostanice


Rádiostanica môže pracovať pri nepretržitom vysielaní max. 15 minút. Pri prevádzke 5 min vysielanie a 15 min príjmu alebo na trvalom prijíme môže rádiostanice pracovať nepretžito bez obmedzenia.


Výkon benzíno-elektrického sústrojenstva NS-600 (Malá nabíjacia súprava NS-600): 600 W
Doba nepretržitého chodu sústrojenstva s jednou náplňou palivovej nádrže: 10 hZdroje
1) Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976

CZK - T-54AK (veliteľský tank) -


CZK - T-54AK (veliteľský tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-T-54AK-velitelsky-tank-t82970#304211Verze : 0
MOD
Tank T-54AK je v podstate tank T-54A upravený pre jazdu pod vodou a vybavený spojovacím prostriedkami, umožňujúcimi spojenie vo vlastnej veliteľskej sieti alebo s nadriadeným veliteľom.

Týmto vybavením nadobúda charakter velitelského tanku.

Tank T-54AK je vybavený jako veliteľské stanovište, ktoré zabezpečuje spoľahlivú a nepretržitú prevádzku oboch radiostanic ( R-112 a R-133) pri príjme i vysielaní.

Úpravy T-54A na vozidlovém časti :

- vo veliteľskom tanku je o 6 kanónových nábojov menej jako v T-54A,
- znížený počet nábojov ráže 12,7 mm o 50 ks,
- núdzový východ z tanku je premiestnený z ľavej strany dna korby na pravú,
- pre vyvedeni výfukových plynov nabíjacie ústrojenstva pod vozidlo je na dne tanku vyústenie tlmiča so záklopkou,
- na zadnej časti tanku je upevnené trubkové púzdro s 10 m poloteleskopickom anténou pre rdst R-112.

Veliteľská nadstavba

- rdst R-112 s príslušenstvom,
- nabíjacie benzínoelektrický ústrojenstvo NS 600 B s rozvádzačom ZR 611 B,
- ostatné spojovacie prostriedky R-113 a R-120 zostávajú jako u T-54A.


Hlavné technické údaje :

Všetky ostatné základné TTD sú zhodné s T-54A.Zdroj : Tank-21-1 Tank T-54A Technický popis - predpis ČSĽA, Praha 1959
CZK - T-54AK (veliteľský tank) - R-112 vo veži T-54AK.

R-112 vo veži T-54AK.
CZK - T-54AK (veliteľský tank) - Púzdro na anténu.

Púzdro na anténu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-T-54AK-velitelsky-tank-t82970#379515Verze : 0