Main Menu
User Menu
Reklama

Garden City

Garden City, New York

     
Název:
Name:
Garden City
Originální název:
Original Name:
Garden City
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Nassau
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°00'37.00"N 73°38'59.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
Garden City South
Garden City Park
East Garden City
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1869
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
05.10.1917-27.10.1917
94. letecká peruť
94th Aero Squadron
13.10.1917-15.10.1917
93. letecká peruť
93rd Aero Squadron
28.10.1917-22.11.1917
9. letecká peruť
9th Aero Squadron
01.11.1917-03.12.1917
13. letecká peruť USAAS
13th Aero Squadron USAAS
23.12.1917-08.01.1918
17. letecká peruť
17th Aero Squadron
DD.MM.1917-DD.MM.1917
8. letecká peruť
8th Aero Squadron
26.01.1918-25.02.1918
27. letecká peruť
27th Aero Squadron
20.02.1918-05.03.1918
147. letecká peruť
147th Aero Squadron
16.07.1918-13.08.1918
72. letecká peruť
72nd Aero Squadron
13.03.1919-31.03.1919
93. letecká peruť (stíhací)
93rd Aero Squadron (Pursuit)
19.03.1919-27.04.1919
27. letecká peruť
27th Aero Squadron
20.03.1919-01.04.1919
17. letecká peruť
17th Aero Squadron
01.05.1919-02.05.1919
11. letecká peruť
11th Aero Squadron
02.05.1919-05.05.1919
11. letecká peruť
11th Aero Squadron
01.06.1919-27.06.1919
94. letecká peruť
94th Aero Squadron
23.06.1919-11.07.1919
9. letecká peruť (noční pozorovací)
9th Aero Squadron (Night Observation)
29.06.1919-11.07.1919
72. letecká peruť
72nd Aero Squadron
DD.MM.1919-DD.MM.1919
8. letecká peruť
8th Aero Squadron
14.03.1921-21.01.1923
1. peruť
1st Squadron
DD.05.1922-30.09.1933
517. velitelská peruť
517th Headquarters Squadron
01.08.1922-25.01.1923
9. skupina (pozorovací)
9th Group (Observation)
25.01.1923-01.03.1935
1. pozorovací peruť
1st Observation Squadron
25.01.1923-01.03.1935
9. pozorovací skupina
9th Observation Group
01.04.1931-19.01.1933
19. smíšené křídlo
19th Composite Wing
01.03.1935-06.12.1939
1. bombardovací peruť
1st Bombardment Squadron
01.03.1935-06.12.1939
9. bombardovací skupina
9th Bombardment Group
06.12.1939-06.11.1940
9. bombardovací skupina (střední)
9th Bombardment Group (Medium)
05.11.1940-12.03.1941
8. stíhací skupina
8th Pursuit Group (Fighter)
18.12.1940-20.03.1941
4. bombardovací křídlo
4th Bombardment Wing
18.12.1940-31.08.1941
7. stíhací křídlo
7th Pursuit Wing
18.12.1940-26.03.1941
Severovýchodní letecký distrikt
Northeast Air District
15.01.1941-24.05.1941
33. letištní skupina
33rd Air Base Group
15.01.1941-13.12.1941
33. stíhací skupina (přepadová)
33rd Pursuit Group (Interceptor)
15.01.1941-19.08.1941
57. stíhací skupina (přepadová)
57th Pursuit Group (Interceptor)
12.03.1941-26.01.1942
8. stíhací skupina (přepadová)
8th Pursuit Group (Interceptor)
26.03.1941-18.09.1942
1. letecká armáda
1 Air Force
18.09.1942-03.06.1946
1. letecká armáda
First Air Force
01.10.1942-DD.10.1942
352. stíhací skupina
352nd Fighter Group
01.10.1942-07.10.1942
353. stíhací skupina
353rd Fighter Group
09.03.1943-30.04.1943
80. stíhací skupina
80th Fighter Group
30.05.1943-04.07.1943
356. stíhací skupina
356th Fighter Group
03.06.1943-23.06.1943
36. stíhací skupina
36th Fighter Group
19.10.1943-12.11.1943
362. stíhací skupina
362nd Fighter Group
01.11.1944-30.05.1945
301. stíhací křídlo
301st Fighter Wing
28.09.1945-07.11.1945
373. stíhací skupina
373rd Fighter Group
01.08.1946-20.11.1946
355. stíhací skupina
355th Fighter Group
31.12.1946-16.04.1948
4. bombardovací křídlo, lehké
4th Bombardment Wing, Light
21.05.1947-02.12.1947
325. stíhací skupina
325th Fighter Group
25.06.1947-DD.MM.1948
52. stíhací skupina (pro každé počasí)
52nd Fighter Group (All Weather)
DD.06.1947-DD.MM.1948
78. stíhací skupina
78th Fighter Group
06.07.1947-DD.MM.1948
320. bombardovací skupina, lehká
320th Bombardment Group, Light
09.07.1947-DD.MM.1948
441. bombardovací peruť (lehká)
441st Bombardment Squadron (Light)
16.04.1948-27.06.1949
4. letecká divize, bombardovací
4th Air Division, Bombardment
09.06.1948-04.10.1949
52. stíhací křídlo, pro každé počasí
52nd Fighter Wing, All Weather
16.11.1948-18.04.1949
26. divize protivzdušné obrany
26th Air Defense Division
DD.MM.1948-27.06.1949
320. bombardovací skupina, lehká
320th Bombardment Group, Light
DD.MM.1948-27.06.1949
441. bombardovací peruť (lehká)
441st Bombardment Squadron (Light)
DD.MM.1948-04.10.1949
52. stíhací skupina (pro každé počasí)
52nd Fighter Group (All Weather)
DD.MM.1948-20.01.1950
78. stíhací skupina
78th Fighter Group
18.04.1949-20.06.1949
26. divize protivzdušné obrany
26th Air Defense Division
18.04.1949-01.02.1952
26. letecká divize (obranná)
26th Air Division (Defense)
01.06.1949-10.10.1949
84. stíhací skupina (pro každé počasí)
84th Fighter Group (All Weather)
10.10.1949-01.02.1953
514. křídlo pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Wing, Medium
10.10.1949-01.02.1953
514. skupina pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Group, Medium
17.10.1949-23.06.1958
1. letecká armáda
First Air Force
20.01.1950-06.02.1952
78. přepadová stíhací skupina
78th Fighter-Interceptor Group
01.02.1952-08.08.1958
26. letecká divize (obranná)
26th Air Division (Defense)
01.02.1952-16.02.1953
566. letištní skupina
566th Air Base Group
14.06.1952-01.04.1953
65. křídlo pro přepravu jednotek, střední
65th Troop Carrier Wing, Medium
14.06.1952-01.04.1953
65. letištní skupina
65th Air Base Group
14.06.1952-01.04.1953
65. skupina pro přepravu jednotek (střední)
65th Troop Carrier Group (Medium)
16.02.1953-18.08.1955
566. skupina protivzdušné obrany
566th Air Defense Group
01.04.1953-15.03.1961
514. křídlo pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Wing, Medium
01.04.1953-14.04.1959
514. skupina pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Group, Medium
18.08.1955-01.02.1961
78. stíhací skupina (protivzdušné obrany)
78th Fighter Group (Air Defense)
08.08.1958-15.08.1958
26. letecká divize (SAGE)
26th Air Division (SAGE)
Průmyslové podniky:
Industry:
1916-1930 Curtiss Enginneering Corp.


1962-1994 Grumman Allied Industries, Inc.,
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Počet obyvatel:
r. 2000: 21 672
r. 2006: 21 811
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_City,_New_York
U.S. Census Bureau
URL : https://www.valka.cz/Garden-City-t82894#303906Verze : 0
MOD
Mitchelova letecká základňa (pôvodný názov Hazelhurst Aviation Field #2) vznikla v roku 1918. Nachádzala sa v súčasnej miestnej časti East Garden City a bola pomenovaná na počesť bývalého starostu New Yorku - Johna Purroya Mitchela (starosta v rokoch 1914-1917), ktorý zahynul dňa 06.07.1918 počas služby v letectve pri leteckom výcviku v Luisiane. Základňa zanikla 25.06.1961 a stala sa súčasťou obce.


Základňa mala 4 betónovové vzletové a pristávacie dráhy:
5/23 (1737 m)
9/27 (1512 m)
12/30 (1567 m)
18/36 (1463 m)


V súčasnej dobe je v priestoroch bývalej základne umiestnené múzeum (Cradle of Aviation Museum), športové (Nassau Veterans Memorial Coliseum, Mitchel Athletic Complex) a školské (Nassau Community College, Hofstra University) zariadenia.Ukáž na mape


V rokoch 1918-1947 bola základňa známa pod menom Mitchel Field, od roku 1947 do roku 1961 ako Mitchel Air Force Base.


Veliteľstvá, útvary a jednotky dislokované na základni:
14.01.1921-25.01.1923 1. peruť (pozorovací)
25.01.1923-01.03.1936 1. pozorovací peruť
01.03.1935-06.12.1939 1. bombardovací peruť
06.12.1939-06.11.1940 1. bombardovací peruť (střední)

Zdroj: en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Purroy_Mitchel
URL : https://www.valka.cz/Garden-City-t82894#303909Verze : 0
MOD
Rooseveltovo letisko (Roosevelt Field) je ďalším (v súčasnosti už bývalým a zrušeným) vojenským objektom v obci. Pôvodne išlo o voľnú trávnatú plochu (s plochou približne 405 ha), východne od dnešnej ulice Clinton Road a južne od Old Country Road. Pôvodný názov bol Hempstead Plains Aerodrome a armáda USA letisko využívala už pred začiatkom 1. svetovej vojny. Po vstupe USA do vojny bola na letisku vytvorená letecká základňa s názvom Hazelnut Field, ktorá slúžila ako výcvikové stredisko pre pilotov. 24.09.1918 bola základňa premenovaná na Roosevelt Field, na počesť Quentina Roosevelta, syna amerického prezidenta Theodora Roosevelta, ktorý zahynul v leteckom súboji počas 1. svetovej vojny.
V roku 1927 štartoval z tohto letiska Charles Lindbergh na svoj sólový transatlantický let. Letisko používali aj ďalší pionieri letectva, napr. Amelie Earhart a Wiley Post.


Po skončení 1. svetovej vojny povolila armáda využívať letisko aj pre civilnú prevádzku. Kontrolu nad letiskom si udržala do 01.07.1920. K tomuto dátumu vláda odpredala budovy a pôdu základne súkromným investorom a došlo k rozdeleniu zákaldne na dve letiská - Roosevelt Field (východná časť základne) a Curtiss Field. Obe letiská existovali samostatne až do roku 1929, keď ich kúpila a zlúčila firma Roosevelt Field Inc. V roku 1936 bolo pôvodné letisko Roosevelt Field predané a zmenená na závodnú dráhu, západná časť sa zmenila na veľké letecké centrum a koncom 30. rokov na jedno z najväčších civilných letísk v USA.


Počas 2. svetovej vojny bolo Roosevelt Field opäť využívané na vojenské účely - pre potreby armádneho a námorného letectva. Po skončení vojny sa letisko opäť zmenilo na civilné a 11.06.1951 bolo definitívne uzatvorené.


V priestoroch letiska neskôr vzniklo jedno z najväčších nákupných centier v USA - Roosevelt Field Mall.


Ukáž na mapeVeliteľstvá, útvary a jednotky dislokované na základni:
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_Field
URL : https://www.valka.cz/Garden-City-t82894#303914Verze : 0
MOD