Main Menu
User Menu

Garden City, Mitchelova základna vzdušných sil [1948-1961]

Mitchel Air Force Base

     
Název:
Name:
Mitchelova základna vzdušných sil
Originální název:
Original Name:
Mitchel Air Force Base
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.04.1919 Hazelhurst Aviation Field #2
16.07.1918-DD.MM.1948 Mitchel Field
Obec:
Municipality:
Garden City
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°43'32.00"N 73°35'42.00"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1948 premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
28.10.1917-22.11.1917
9. letecká peruť
9th Aero Squadron
DD.MM.1917-DD.MM.1917
8. letecká peruť
8th Aero Squadron
26.01.1918-25.02.1918
27. letecká peruť
27th Aero Squadron
20.02.1918-05.03.1918
147. letecká peruť
147th Aero Squadron
19.03.1919-27.04.1919
27. letecká peruť
27th Aero Squadron
01.05.1919-02.05.1919
11. letecká peruť
11th Aero Squadron
02.05.1919-05.05.1919
11. letecká peruť
11th Aero Squadron
01.06.1919-27.06.1919
94. letecká peruť
94th Aero Squadron
23.06.1919-11.07.1919
9. letecká peruť (noční pozorovací)
9th Aero Squadron (Night Observation)
29.06.1919-11.07.1919
72. letecká peruť
72nd Aero Squadron
DD.MM.1919-DD.MM.1919
8. letecká peruť
8th Aero Squadron
14.03.1921-21.01.1923
1. peruť
1st Squadron
DD.05.1922-30.09.1933
517. velitelská peruť
517th Headquarters Squadron
01.08.1922-25.01.1923
9. skupina (pozorovací)
9th Group (Observation)
25.01.1923-01.03.1935
1. pozorovací peruť
1st Observation Squadron
25.01.1923-01.03.1935
9. pozorovací skupina
9th Observation Group
01.04.1931-19.01.1933
19. smíšené křídlo
19th Composite Wing
01.03.1935-06.12.1939
1. bombardovací peruť
1st Bombardment Squadron
01.03.1935-06.12.1939
9. bombardovací skupina
9th Bombardment Group
06.12.1939-06.11.1940
9. bombardovací skupina (střední)
9th Bombardment Group (Medium)
01.02.1940-14.11.1940
22. bombardovací skupina (střední)
22nd Bombardment Group (Medium)
05.11.1940-12.03.1941
8. stíhací skupina
8th Pursuit Group (Fighter)
18.12.1940-20.03.1941
4. bombardovací křídlo
4th Bombardment Wing
18.12.1940-31.08.1941
7. stíhací křídlo
7th Pursuit Wing
18.12.1940-26.03.1941
Severovýchodní letecký distrikt
Northeast Air District
15.01.1941-24.05.1941
33. letištní skupina
33rd Air Base Group
15.01.1941-13.12.1941
33. stíhací skupina (přepadová)
33rd Pursuit Group (Interceptor)
15.01.1941-19.08.1941
57. stíhací skupina (přepadová)
57th Pursuit Group (Interceptor)
12.03.1941-26.01.1942
8. stíhací skupina (přepadová)
8th Pursuit Group (Interceptor)
26.03.1941-18.09.1942
1. letecká armáda
1 Air Force
18.09.1942-03.06.1946
1. letecká armáda
First Air Force
01.10.1942-DD.10.1942
352. stíhací skupina
352nd Fighter Group
01.10.1942-07.10.1942
353. stíhací skupina
353rd Fighter Group
12.12.1942-23.01.1943
3. křídlo protivzdušné obrany
3rd Air Defense Wing
09.03.1943-30.04.1943
80. stíhací skupina
80th Fighter Group
30.05.1943-04.07.1943
356. stíhací skupina
356th Fighter Group
03.06.1943-23.06.1943
36. stíhací skupina
36th Fighter Group
19.10.1943-12.11.1943
362. stíhací skupina
362nd Fighter Group
01.11.1944-30.05.1945
301. stíhací křídlo
301st Fighter Wing
28.09.1945-07.11.1945
373. stíhací skupina
373rd Fighter Group
01.08.1946-20.11.1946
355. stíhací skupina
355th Fighter Group
31.12.1946-16.04.1948
4. bombardovací křídlo, lehké
4th Bombardment Wing, Light
21.05.1947-02.12.1947
325. stíhací skupina
325th Fighter Group
25.06.1947-DD.MM.1948
52. stíhací skupina (pro každé počasí)
52nd Fighter Group (All Weather)
DD.06.1947-DD.MM.1948
78. stíhací skupina
78th Fighter Group
06.07.1947-DD.MM.1948
320. bombardovací skupina, lehká
320th Bombardment Group, Light
09.07.1947-DD.MM.1948
441. bombardovací peruť (lehká)
441st Bombardment Squadron (Light)
16.04.1948-27.06.1949
4. letecká divize, bombardovací
4th Air Division, Bombardment
09.06.1948-04.10.1949
52. stíhací křídlo, pro každé počasí
52nd Fighter Wing, All Weather
16.11.1948-18.04.1949
26. divize protivzdušné obrany
26th Air Defense Division
DD.MM.1948-27.06.1949
320. bombardovací skupina, lehká
320th Bombardment Group, Light
DD.MM.1948-27.06.1949
441. bombardovací peruť (lehká)
441st Bombardment Squadron (Light)
DD.MM.1948-04.10.1949
52. stíhací skupina (pro každé počasí)
52nd Fighter Group (All Weather)
DD.MM.1948-20.01.1950
78. stíhací skupina
78th Fighter Group
18.04.1949-20.06.1949
26. divize protivzdušné obrany
26th Air Defense Division
18.04.1949-01.02.1952
26. letecká divize (obranná)
26th Air Division (Defense)
01.06.1949-10.10.1949
84. stíhací skupina (pro každé počasí)
84th Fighter Group (All Weather)
10.10.1949-01.02.1953
514. křídlo pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Wing, Medium
10.10.1949-01.02.1953
514. skupina pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Group, Medium
17.10.1949-23.06.1958
1. letecká armáda
First Air Force
20.01.1950-06.02.1952
78. přepadová stíhací skupina
78th Fighter-Interceptor Group
01.02.1952-08.08.1958
26. letecká divize (obranná)
26th Air Division (Defense)
01.02.1952-16.02.1953
566. letištní skupina
566th Air Base Group
14.06.1952-01.04.1953
65. křídlo pro přepravu jednotek, střední
65th Troop Carrier Wing, Medium
14.06.1952-01.04.1953
65. letištní skupina
65th Air Base Group
14.06.1952-01.04.1953
65. skupina pro přepravu jednotek (střední)
65th Troop Carrier Group (Medium)
14.06.1952-01.04.1953
65. zdravotnická skupina
65th Medical Group
16.02.1953-18.08.1955
566. skupina protivzdušné obrany
566th Air Defense Group
01.04.1953-15.03.1961
514. křídlo pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Wing, Medium
01.04.1953-14.04.1959
514. skupina pro přepravu jednotek, střední
514th Troop Carrier Group, Medium
25.08.1953-23.03.1954
465. křídlo pro přepravu jednotek, střední
465th Troop Carrier Wing, Medium
18.08.1955-01.02.1961
78. stíhací skupina (protivzdušné obrany)
78th Fighter Group (Air Defense)
08.08.1958-15.08.1958
26. letecká divize (SAGE)
26th Air Division (SAGE)


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
25.06.1961 zrušená
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitchel_Field
http://www.hempsteadplains.com/mfhst00.htm
airforcehistoryindex.org
URL : https://www.valka.cz/Garden-City-Mitchelova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1961-t82885#424860Verze : 0
MOD

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
MITCHELOVA LETECKÁ ZÁKLADŇA
MITCHEL AIR FORCE BASE
Datum vzniku
XX.XX.1947
Předchůdce
Mitchelovo letisko
Datum zániku
25.06.1961
Následovník
zrušená
Nadřízené velitelství
XX.XX.1947-30.11.1948 Veliteľstvo PVO / Air Defence Command
01.12.1948-01.04.1961 Veliteľstvo kontinentálneho letectva / Continental Air Command
Dislokace
Garden City, New York
Velitelé

Podřízené oddíly

Dislokované velitelství, tělesa a oddíly

Prameny

Literatura

Poznámka

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Mitchel_Field
URL : https://www.valka.cz/Garden-City-Mitchelova-zakladna-vzdusnych-sil-1948-1961-t82885#303853Verze : 0
MOD