Main Menu
User Menu
Reklama

Mezispojenecká medaile vítězství

Allied Victory Medal

Médaille Interalliée de la Victoire

     
Název:
Name:
Mezispojenecká medaile vítězství
Název v originále:
Original Name:
Médaille Interalliée de la Victoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Mezispojenecka-medaile-vitezstvi-t82477#407163Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Mezispojenecká medaile vítězství
Název v originále:
Original Name:
Médaille Interalliée de la Victoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Mezispojenecka-medaile-vitezstvi-t82477#407164Verze : 0
MOD
Bylo to ještě v průběhu války, kdy francouzský poslanec M. Bouilloux-Lafant navrhl zřídit Mezinárodní válečnou medaili, která by všem připomínala jejich boj proti Německu. Dne 17.prosince 1918 pak další poslanec M. Lebey předložil Sněmovně konkretní znění návrhu. Byl to však až vrchní velitel všech spojeneckých vojsk, maršál Ferdinand Foch (1851-1929), který předložil zcela konkretní návrh na zřízení této medaile, bylo to v roce 1919 na mírové konferenci ve Versailles. Konference začíná své jednání dne 18. ledna 1919 a uzavřela své mírové jednání až dne 24. června 1919. Dne 24. ledna byl jednomyslně přijat Fochův návrh. Celkem se jednalo o 27 vítězných národů, kteří jako spojenci bojovali proti nepříteli (Trojspolku) Problém byl v tom, že Velká Britanie dělila svou účast na Anglii, Kanadu, Australii, Jižní Afriku a Nový Zelenad, pak jich bylo celkem 32. Nejvyšší spojenecká rada doporučila, aby každá ze spojeneckých mocností realizovala vydání této medaile svým vlastním způsobem a využila k tomu svých umělců, ale aby myšlenka a symboly byly zachovány. To jest na přední straně bohyně Vítězství (Nike), velikost i složení kovu medaile a dále společný text. Bylo navrženo i označení pro tuto medaili jako Pamětní mezinárodní válečná medaile z let 1914-1918.
Byl však přijat návrh: LA MEDAILLE INTERALLIERE DE LA VICTORIE, nebo Mezispojenecká medaile Vítězství.
Toto označení bylo přijato jako všeobecně platné i když je tato medaile ve Francii stále označována jen jako Medaile Vítězství (La Médaille de la Victorie) Ne všechny vítězné státy přijaly však rozhodnutí o zřízení medaile. Medaili zřídili tyto státy:
Anglie
Belgie
Brazilie
Československo
Francie
Itálie
Japonsko
Jižní Afrika
Kuba
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
Siam
USA
V samotné Francii byla medaile zřízená dekretem ze dne 20. července 1922 a autorem výtvarného návrhu byl medailer A.MORION. Medaili obdrželi všichni vojáci a námořníci francouzské armády, letci, občanští zaměstnanci, váleční zajatci, utečenci přžed okupanty, občané Alssaska-Lotrinska, ale i cizinci, kteří stály bok po boku francouzské armádě a podíleli se se zbraní v ruce na bojích Velké války.
Francouzská faleristika však uvádí jako hlavní typy tyto tři medaile(viz obrázek)
Literatura:
Alkexander J.Laslo:The Interallied Victory Medals of World War I
Andre Souyris-Rolland: Quide des ordres,décorations et médailles militaires 1814-1963
Archiv: Ivan Smýkal.
Vystavené dekorace jsou ze sbírky - Smýkal.
Poznámka: Polsko nikdy vlastní medaili nerazilo. Tuto situaci zneužili podvodníci, kteří zhotovili Polskou medaili Vítězství, která zcela odpovídá duchu stanov a zakládajícího dekretu. Medaile byla s legendou nabízená a velké množství faleristů jak u nás, tak hlavně v Evropě tyto medaile nakupovalo za cenu vyšší jak 500 euro. V současné době již je známo, že jde o novoděl a vlastně výmysl. Stopa padělatelů vede do České republiky, do Liberce. Pokud tuto medaili někdo vlastní, prosím o vystavení a krátký popis.
URL : https://www.valka.cz/Mezispojenecka-medaile-vitezstvi-t82477#302042Verze : 1
Název
Name
Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Mezispojenecka-medaile-vitezstvi-t82477#415175Verze : 0
MOD