Main Menu
User Menu

Pamětní medaile Sýrie-Kilikie

Médaille Commémorative de Syrie-Cilicie

     
Název:
Name:
Pamětní medaile Sýrie-Kilikie
Název v originále:
Original Name:
Médaille Commémorative de Syrie-Cilicie
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.07.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Quide des Ordres,décoratiopns et médaillrs militaires 1814-1964.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Syrie-Kilikie-t82424#412015Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaille-Commemorative-de-Syrie-Cilicie-t82424#412015Version : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Sýrie-Kilikie
Název v originále:
Original Name:
Médaille Commémorative de Syrie-Cilicie
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile
Stuha
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Quide des Ordres,décoratiopns et médaillrs militaires 1814-1964.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Syrie-Kilikie-t82424#412016Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaille-Commemorative-de-Syrie-Cilicie-t82424#412016Version : 0
Medaile svým charakterem navazovala na boje právě ukončené Velké války 1914-1918.Byla určená pro vojáky a námořníky,kteří se po 11.listopadu 1918 podíleli na pokračujících koloniálních výbojích Francie. Syrie byla v roce 1920 rozhodnutím konference v San Remu svěřená pod mandát právě Francie.Francouzké jednotky v tomto prostoru bojovaly na podrobení Palestíny a obsadily ostrov Rouad a Cillicii,tedy vlastně turecké území.Zde ale byla francouzská posádka v pevnosti Urfa krutě zmasakrována povstaleckými Kurdy.V roce 1921 byla Cillice na základě rozhodnutí konference v Sévres vrácená Turecku.Boje však nadále pokračovaly v Syrii,zde velel jednotkám generál Gouraud,tehdejší vojenský komisař v Levantě,který energicky vystupoval v bojích proti emiru Faysalovi.Gouraud obsadil Damašek a pokračoval v bojích ještě v letech 1925 proti povstalcům v pohoří Druze.
Pamětní bronzová medaile byla navržena medailerem Georgesem Lemairem.Její průměr je 30mm pří síle 2,5mm.Lícová strana odpovídá Marocké pamětní medaili,stejně jako převýšení, tvořené půlměsícem.Rubní strana je opět shodná s Marockou medailí,zde však při horním okraji nápis: LEVANT a na rozvinutém praporu pětiřádkový drobný nápis:HONNEUR/ET/PATRIE/SYRIE/CILICIE/. (Čest a vlast Syrie-Cillicie).Stuha je průvlečná, bílá s vodorovně položenými světle modrými pruhy.Pro dobrovolníky,kteří se do bojů zapojily v letech 1925-1926 byla zřízená bronzová spona s nápisem : LEVANT.Rozměr spony 47x7mm.V období 2.světové války nechala Svobodná Francie v Londýně razit tyto medaile znovu a byly udělovány bojovníkům z období od 12.července 1941 do 14.srpna 1943.
Literatura:
Quide des Ordres,décoratiopns et médaillrs militaires 1814-1964.
POZNÁMKA:
Děkuji panu Dr. Fidlerovi za upřesnění názvu medaile,kdy správný český název je Pamětní medaile Syrsko-Kilikijská
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Syrie-Kilikie-t82424#301921Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaille-Commemorative-de-Syrie-Cilicie-t82424#301921Version : 0
Daná oblast ve východním Středomoří (dnes jihovýchodní pobřeží Turecka) se česky nazývá Kilikie podle původního starořeckého názvu. Správně česky tedy název zní "Syrsko-kilikijská pamětní medaile" nebo "Pamětní medaile Sýrie-Kilikie"
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Syrie-Kilikie-t82424#301927Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaille-Commemorative-de-Syrie-Cilicie-t82424#301927Version : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile Sýrie-Kilikie
Commemorative Medal of Syria-Cilicia
Médaille Commémorative de Syrie-Cilicie
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1941 Wagner, Otto
Celkem : 1
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Syrie-Kilikie-t82424#627937Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medaille-Commemorative-de-Syrie-Cilicie-t82424#627937Version : 0
MOD