Main Menu
User Menu

Pamětní marocká medaile

Commemorative Medal of Morocco

Médaille commémorative du Maroc

     
Název:
Name:
Pamětní marocká medaile
Název v originále:
Original Name:
Médaille commémorative du Maroc
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Pametni-marocka-medaile-t82364#406483Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní marocká medaile
Název v originále:
Original Name:
Médaille commémorative du Maroc
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.07.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-marocka-medaile-t82364#406485Verze : 0
MOD
Tato krásná medaile, která je ražená ve stříbře byla zřízena zákonem ze dne 22.července 1909. Byla určená k ocenění zásluh jak Francouzů tak i domorodců, kteří se podíleli na bojích v Maroku v letech 1907-1909. Rozšířená působnost byla stanovena dekrety ze dne 15.května 1912 a ze dne 4.června 1913, medaile mohla být udělená i za akce, které proběhly po roce 1909. Jen v tomto konkretním případě se na stuhu upevňoval štítek: MAROC.
Pamětní medaile je ražena ve stříbře o průměru 30mm a síle 3mm. Na lícové straně je v ploše zobrazena symbolická hlava, žena v přilbici a to z levé strany. Přilbice je zdobená vavřínem. Při okraji je opis: REPUBLIQUE FRANCAISE. Podpis autora medaile je umístěn dole při pravé straně: GEORGES LEMAIRE.
Na rubní straně je v dolní části umístěna dělová hlaveň namířená šikmo vzhůru k levému okraji. Hlaveň děla je překrytá kotvou. Pod hlavní zcela při okraji jsou listy dubu. Při levé straně pod vrcholem hlavně je vidět obrys pevnosti, v pozadí za hlavni obrys pohoří Atlasu. Při levé straně nad vrcholem vzhůru obrácené kotvy jsou vztyčeny dva rozvinuté prapory. Při horním okraji je nápis MAROC. Závěs v převýšení medaile tvoří půlměsíc podložený dvěma vavřínovými snítkami. Rubní strana převýšení je hladká.
Celkem bylo v pařížské mincovně raženo 63 200 stříbrných medailí. Došlo ještě k vydání tří dalších štítků, které jsou tvarově shodné se štítky Koloniální medaile. Jde o tyto štítky:
MAROC
CASABLANCA
HAUT-GUIR
OUDJA
Medaile se všemi štítky zde vyobrazené pochází ze soukromé sbírky.
Literatura:
Quide des Ordres, décorations et médailles militaires 1814-1963
Vlastní archiv Smýkal.

Pamětní marocká medaile - Krásný exemplář se všemi štítky. Soukromá sbírka Smýkal.

Krásný exemplář se všemi štítky. Soukromá sbírka Smýkal.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-marocka-medaile-t82364#301765Verze : 1
Název
Name
Pamětní marocká medaile
Commemorative Medal of Morocco
Médaille commémorative du Maroc
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1909 d'Espèrey, Louis Franchet
DD.MM.1913 - Marty, Émile Henri Charles
DD.MM.1913 Mittelhausser, Eugène Desiré Antoine
DD.MM.1913 Šnejdárek, Josef
DD.MM.RRRR Coiffard, Michel Joseph Callixte Marie
DD.MM.RRRR Lyautey, Hubert
DD.MM.RRRR Pégoud, Adolphe Célestin
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Pametni-marocka-medaile-t82364#415145Verze : 0
MOD