Main Menu
User Menu

Čestný knížecí kříž

Reussian Cross of Honor

Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz

     
Název:
Name:
Čestný knížecí kříž
Název v originále:
Original Name:
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.05.1869
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
důstojník
2. třída
3. třída
4. třída
Poznámka:
Note:
Jednotlivé stupně mohou být doplněny korunou, meči zlatými či stříbrnými, válečnou stuhou, být vyrobeny z "válečného" kovu atd. Je známo celkem 38 variant.
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636372Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný knížecí kříž - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.05.1869
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Mírová stuha.
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636374Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný knížecí kříž - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.05.1869
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Válečná stuha.
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636375Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný knížecí kříž - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.05.1869
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636376Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný knížecí kříž - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.05.1869
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636377Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný knížecí kříž - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.05.1869
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636378Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný knížecí kříž - důstojník
Reussian Cross of Honor - officer
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636380Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný knížecí kříž - 2. třída
Reussian Cross of Honor - 2nd Class
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Gontard, Friedrich von
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636381Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný knížecí kříž - 3. třída
Reussian Cross of Honor - 3rd Class
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
19.04.1916 von Bülow, Hilmer
DD.MM.RRRR Heinrici, Gotthard
DD.MM.RRRR Heusinger, Adolf
DD.MM.RRRR - von Bismarck, Kurt
DD.MM.RRRR von Brauchitsch, Adolf
DD.MM.RRRR von Rotkirch und Trach, Edwin
DD.MM.RRRR von Römer, Erwin
DD.MM.RRRR von Witzleben, Job-Wilhelm Georg Erdmann Erwin
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636382Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný knížecí kříž - 4. třída
Reussian Cross of Honor - 4th Class
Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#636383Verze : 0
MOD
Reuss-Gera: Čestný knížecí kříž
(Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz)
Kníže Heinrich XIV. z mladší linie rodu Reuss založil tento kříž určený k odměňování statečnosti a vojenských zásluh důstojníků a poddůstojníků dne 24.5.1869. Poté co se jeho syn Heinrich XXVII. stal regentem knížectví Reuss – Greiz začal být tento kříž udělován i občanům tohoto knížectví.
Čestný kříž byl založen jako vyznamenání o třech stupních, ale již v roce 1885 byla dodatkem ke statutu založena 4. třída společně s rozšířením 1. třídy, jež mohla být od tohoto data udělována s korunou. Všechny třídy mohli být navíc za zásluhy v boji uděleny se skříženými meči doplněnými mezi rameny kříže. O datu zavedení této válečné dekorace se údaje rozcházejí. Na stránkách Davida Dannera je uvedeno datum jejich zavedení v rozmezí let 1906-1907, zatímco v katalogu Nimmergut jsou uváděny již od roku 1870, s jejich doplněním paprsky roku 1909.
Mezi lety 1906 až 1906 byly provedeny další změny. Kříže všech tříd mohly být nově udělovány také s korunou a byly zaveden stupeň tzv. důstojnického kříže, který se nacházel mezi 1. a 2. třídou.
Dne 9.1.1915 byla stejně jako u Záslužných medailí dosavadní fialová stuha nahrazena tzv. válečnou stuhou v zemských barvách knížectví.
Přehled udělovaných typů (dle katalogu Nimmergut):
1. třída 1869-1918
1. třída s korunou 1885-1918
1. třída s meči, bez paprsků 1870-1908
1. třída s meči a paprsky 1909-1918
1. třída s korunou, meči a paprsky 1909-1918
Důstojnický kříž
Důstojnický kříž s meči
Důstojnický kříž s letopočtem 1914
2. třída
2. třída s korunou 1909-1918
2. třída s meči, bez paprsků 1870-1908
2. třída s meči a paprsky 1909-1918
2. třída s korunou, meči a paprsky 1909-1918
3. třída
3. třída s korunou 1909-1918
3. třída s meči, bez paprsků 1870-1908
3. třída s meči a paprsky 1909-1918
3. třída s korunou, meči a paprsky 1909-1918
4. třída
4. třída s korunou 1909-1918
4. třída s meči
4. třída s korunou a meči

Použité zdroje:
gmic.co.uk
home.att.net
gmic.co.uk
Nimmergut, Jörg: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800-1945, Verlag Jörg Nimmergut, München 2007
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#301040Verze : 1
Čestný knížecí kříž 1. třídy
(Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz 1. Klasse)
Stuha a způsob nošení:
Kříž byl nošen na nákrční stuze. Do 9.1.1915 byla společně s křížem udělována mírová stuha fialové barvy, od tohoto data válečná stuha žluté barvy s okrajovými červenými a černými pruhy.
Použity zdroje uvedené v prvním příspěvku.
Čestný knížecí kříž - Knížecí čestný kříž 1. třídy s korunou bez mečů na mírové stuze včetně původní udílecí etue

Knížecí čestný kříž 1. třídy s korunou bez mečů na mírové stuze včetně původní udílecí etue
Čestný knížecí kříž - Detail kříže 1. třídy s korunou bez mečů na mírové stuze

Detail kříže 1. třídy s korunou bez mečů na mírové stuze
Čestný knížecí kříž - Knížecí čestný kříž 1. třídy bez mečů na mírové stuze

Knížecí čestný kříž 1. třídy bez mečů na mírové stuze
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#301048Verze : 1
Důstojnický kříž
(Offizierkreuz)
V roce 1918 byl na lícovou stranu důstojnického kříže doplněn letopočet vypuknutí první světové války „1914“
Čestný knížecí kříž - Důstojnický kříž s meči

Důstojnický kříž s meči
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#301049Verze : 1
Čestný knížecí kříž 2. třídy
(Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz 2. Klasse)
Stuha a způsob nošení:
Kříž byl při slavnostních příležitostech nošen nad levou kapsou uniformy umístěný v tzv. velké řádové sponě (Große Feldspange), pro nošení v poli byla určena tzv. malá řádová spona (Kleine Feldspange) v podobě malé stužky nošené taktéž na levé straně uniformy.
Do 9.1.1915 byl kříž udělován na mírové stuze fialové barvy, od tohoto data na válečné stuze žluté barvy s okrajovými červenými a černými pruhy.
Použity zdroje uvedené v prvním příspěvku.
Čestný knížecí kříž - Kříž 2. třídy bez mečů na válečné stuze

Kříž 2. třídy bez mečů na válečné stuze
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#301050Verze : 1
Čestný knížecí kříž 3. třídy
(Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz 3. Klasse)
Stuha a způsob nošení:
Kříž byl při slavnostních příležitostech nošen nad levou kapsou uniformy umístěný v tzv. velké řádové sponě (Große Feldspange), pro nošení v poli byla určena tzv. malá řádová spona (Kleine Feldspange) v podobě malé stužky nošené taktéž na levé straně uniformy.
Do 9.1.1915 byl kříž udělován na mírové stuze fialové barvy, od tohoto data na válečné stuze žluté barvy s okrajovými červenými a černými pruhy.
Použity zdroje uvedené v prvním příspěvku.
Čestný knížecí kříž - Čestný kříž 3. třídy bez mečů na mírové stuze

Čestný kříž 3. třídy bez mečů na mírové stuze
Čestný knížecí kříž - Čestný kříž 3. třídy s korunou a meči na válečné stuze

Čestný kříž 3. třídy s korunou a meči na válečné stuze
Čestný knížecí kříž - Čestný kříž 3. třídy s meči na válečné stuze - avers

Čestný kříž 3. třídy s meči na válečné stuze - avers
Čestný knížecí kříž - Čestný kříž 3. třídy s meči na válečné stuze - revers

Čestný kříž 3. třídy s meči na válečné stuze - revers
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#301051Verze : 1
Čestný kříž 4. třídy
(Fürstlich Reussisches Ehrenkreuz 4. Klasse)
Stuha a způsob nošení:
Kříž byl při slavnostních příležitostech nošen nad levou kapsou uniformy umístěný v tzv. velké řádové sponě (Große Feldspange), pro nošení v poli byla určena tzv. malá řádová spona (Kleine Feldspange) v podobě malé stužky nošené taktéž na levé straně uniformy.
Do 9.1.1915 byl kříž udělován na mírové stuze fialové barvy, od tohoto data na válečné stuze žluté barvy s okrajovými červenými a černými pruhy.

Použity zdroje uvedené v prvním příspěvku.

Čestný knížecí kříž - Čestný kříž 4. třídy bez mečů na mírové stuze

Čestný kříž 4. třídy bez mečů na mírové stuze
Čestný knížecí kříž - Čestný kříž 4. třídy s meči na válečné stuze

Čestný kříž 4. třídy s meči na válečné stuze
URL : https://www.valka.cz/Cestny-knizeci-kriz-t82093#301053Verze : 1