Main Menu
User Menu

Mount Clemens, Selfridgeova základna letecké národní gardy [1971- ]

Selfridge Air National Guard Base / Selfridge ANGB

     
Název:
Name:
Selfridgeova základna letecké národní gardy
Originální název:
Original Name:
Selfridge Air National Guard Base
Další názvy:
Other Names:
01.07.1917-DD.MM.1947 Selfridge Field
DD.MM.1947-30.06.1971 Selfridge Air Force Base
DD.MM.1969-01.10.1994 Naval Air Facility Detroit
DD.MM.1966-DD.MM.RRRR Coast Guard Air Station Detroit
Obec:
Municipality:
Mount Clemens, Michigan
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
42°36'30.00"N 82°50'08.00"W
Vznik:
Established:
01.07.1971 premenovaním a prepodriadením
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
08.07.1917-27.10.1917
9. letecká peruť
9th Aero Squadron
DD.MM.1917-DD.MM.1917
8. letecká peruť
8th Aero Squadron
28.04.1919-30.08.1919
27. letecká peruť
27th Aero Squadron
27.06.1919-31.08.1919
94. letecká peruť
94th Aero Squadron
22.08.1919-31.08.1919
1. stíhací skupina
1st Pursuit Group
01.07.1922-25.01.1923
1. skupina (stíhací)
1st Group (Pursuit)
01.07.1922-25.01.1923
17. peruť(stíhací)
17th Squadron (Pursuit)
25.01.1923-08.08.1926
1. stíhací skupina
1st Pursuit Group
25.01.1923-06.12.1939
17. stíhací letka
17th Pursuit Squadron
08.08.1926-01.09.1936
1. stíhací skupina, Letecký sbor
1st Pursuit Group, Air Corps
01.09.1936-06.12.1939
1. stíhací skupina
1st Pursuit Group
06.12.1939-12.03.1941
1. stíhací skupina (přepadová)
1st Pursuit Group (Interceptor)
06.12.1939-27.10.1940
17. stíhací letka (přepadová)
17th Pursuit Squadron (Interceptor)
01.02.1940-06.12.1941
31. stíhací skupina (přepadová)
31st Pursuit Group (Interceptor)
15.01.1941-23.05.1941
49. stíhací skupina (přepadová)
49th Pursuit Group (Interceptor)
15.01.1941-03.10.1941
50. stíhací skupina (přepadová)
50th Pursuit Group (Interceptor)
15.01.1941-05.10.1941
58. stíhací skupina (přepadová)
58th Pursuit Group (Interceptor)
16.01.1941-18.12.1941
52. stíhací skupina (přepadová)
52nd Pursuit Group (Interceptor)
12.03.1941-09.12.1941
1. stíhací skupina
1st Pursuit Group (Fighter)
16.01.1942-18.02.1942
52. stíhací skupina (přepadová)
52nd Pursuit Group (Interceptor)
09.02.1942-15.05.1942
80. stíhací skupina (přepadová)
80th Pursuit Group (Interceptor)
15.05.1942-05.07.1942
80. stíhací skupina
80th Fighter Group
15.01.1944-06.05.1944
477. bombardovací skupina (střední)
477th Bombardment Group (Medium)
01.05.1946-DD.MM.1947
56. stíhací skupina
56th Fighter Group
09.09.1946-26.03.1947
4. stíhací skupina
4th Fighter Group
15.08.1947-20.01.1950
56. stíhací křídlo
56th Fighter Wing
DD.MM.1947-20.01.1950
56. stíhací skupina
56th Fighter Group
27.06.1949-03.04.1951
439. křídlo pro přepravu jednotek, střední
439th Troop Carrier Wing, Medium
27.06.1949-03.04.1951
439. skupina pro přepravu jednotek, střední
439th Troop Carrier Group, Medium
16.12.1949-01.02.1952
30. letecká divize (obranná)
30th Air Division (Defense)
20.01.1950-06.02.1952
56. přepadová stíhací skupina
56th Fighter-Interceptor Group
20.01.1950-06.02.1952
56. přepadové stíhací křídlo
56th Fighter-Interceptor Wing
08.10.1950-18.12.1950
31. letecká divize (obranná)
31st Air Division (Defense)
01.02.1952-07.04.1952
30. letecká divize (obranná)
30th Air Division (Defense)
15.06.1952-16.11.1957
439. stíhací bombardovací křídlo
439th Fighter-Bomber Wing
15.06.1952-16.11.1957
439. stíhací-bombardovací skupina
439th Fighter-Bomber Group
18.08.1955-01.02.1961
1. stíhací skupina (protivzdušné obrany)
1st Fighter Group (Air Defense)
18.10.1956-01.02.1961
1. skupina údržby a zásobování
1st Maintenance and Supply Group
18.10.1956-31.12.1969
1. stíhací křídlo (protivzdušné obrany)
1st Fighter Wing (Air Defense)
16.11.1957-01.07.1967
403. křídlo pro přepravu jednotek, střední
403rd Troop Carrier Wing, Medium
16.11.1957-14.04.1959
403. skupina pro přepravu jednotek, střední
403rd Troop Carrier Group, Medium
16.11.1957-29.07.1971
403. smíšené křídlo
403rd Composite Wing
01.07.1967-31.12.1969
403. taktické transportní křídlo
403rd Tactical Airlift Wing
29.07.1971-15.03.1976
403. taktické transportní křídlo
403rd Tactical Airlift Wing
15.03.1976-01.01.1977
403. letecké záchranné a odsunové křídlo
403rd Aerospace Rescue and Recovery Wing
01.01.1977-01.11.1983
403. záchranné a meteorologická průzkumné křídlo
403rd Rescue and Weather Reconnaissance Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 24. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 24th Marine Regiment


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Na základni pôsobí aj Pobrežná stráž a Námorné letectvo
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Selfridge_ANGB
URL : https://www.valka.cz/Mount-Clemens-Selfridgeova-zakladna-letecke-narodni-gardy-1971-t81954#484781Verze : 0
MOD
Letecká základňa v štáte Michigan. Vznikla 01.07.1917. V roku 1947 bola premenovaná na Selfridge Air Force Base. Pôvodne mala rozlohi 260 ha, postupne sa rozšírila až na 1500 ha.
Letisko je pomenované na počesť poručíka Thomasa Selfridgea, prvého amerického dôstojníka, ktorý zahynul pri leteckej havárii.


Dislokované jednotky:
XXXX-XXXX 1st Pursuit Group
27.06.1919-31.08.1919 94. letecká eskadróna / 94th Aero Squadron
01.07.1922-25.01.1923 94. peruť (stíhacia) / 94th Squadron (Pursuit)
25.01.1923-06.12.1939 94. stíhacia peruť / 94th Pursuit Squadron
06.12.1939-12.03.1941 94. stíhacia peruť (prepadová) / 94th Pursuit Squadron (Interceptor)
12.03.1941-09.12.1941 94. stíhacia peruť (Stíhacia) / 94th Pursuit Squadron (Fighter)Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Selfridge_ANGB
URL : https://www.valka.cz/Mount-Clemens-Selfridgeova-zakladna-letecke-narodni-gardy-1971-t81954#300547Verze : 0
MOD
Selfridge Air Force Base vznikla v roku 1947 premenovaním leteckej základne Selfridge Field. 01.07.1971 bola základňa preradená z USAF do podriadenosti Michganskej leteckej národnej gardy (Michigan Air National Guard) a bola premenovaná na Selfridge Air National Guard Base.


Dislokované jednotky:
18.08.1955-06.06.1969 94. stíhacia-prepadová peruť / 94th Fighter-Interceptor Squadron
17.11.1969-31.12.1969 94. stíhacia-prepadová peruť / 94th Fighter-Interceptor Squadron


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Selfridge_ANGB
URL : https://www.valka.cz/Mount-Clemens-Selfridgeova-zakladna-letecke-narodni-gardy-1971-t81954#300549Verze : 0
MOD
Selfridge Air National Guard Base vznikla 01.07.1971 prepodriadením leteckej základne Selfridge (Selfridge AFB) do podriadensoti Michiganskej leteckej národnej gardy (Michigan Air National Guard) a jej následným premenovaním. Zo základne operujú jednotky Michigan Air National Guard, ale aj jednotky Veliteľstva aktívnych záloh letectva (Air Force Reserve Command).


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Selfridge_ANGB
URL : https://www.valka.cz/Mount-Clemens-Selfridgeova-zakladna-letecke-narodni-gardy-1971-t81954#300550Verze : 0
MOD