Main Menu
User Menu

Hlavní správa Státní bezpečnosti [1966-1969]

Hlavní správa Státní bezpečnostiVznik:
24. 3. 1966


Zánik:
28. 2. 1969
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-Statni-bezpecnosti-1966-1969-t81870#300183Verze : 0
MOD
Hlavní správa Státní bezpečnosti zanikla k poslednímu únorovému dni roku 1969. K 1. březnu 1969 byla pod názvem Hlavní správa kontrarozvědky (krycí název II. správa) začleněna do celku Federální správy zpravodajské služby.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-Statni-bezpecnosti-1966-1969-t81870#300186Verze : 0
MOD
Zdroj:
- KOUTEK, Ondřej: X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli, Securitas imperii 14/2006
- http://www.abscr.cz/cs/seznam-utvaru-snb
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-Statni-bezpecnosti-1966-1969-t81870#300188Verze : 0
MOD