Main Menu
User Menu
SEG15D je predchodcom SEG100D. Kým 100W verzia je predurčená pre stabilné a mobilné použitie, 15W verzia bola predpokladaná pre prenosné použitie. Konštrukčne ide o jeden blok obsahujúci simplexný transceiver pre fónicku a telegrafnú prevádzku a blok zdroja. Voľba frekvencie je prepínačmi, doladenie antény je zmenou indukčnosti.

Rozsah 1,6 až 11,999 MHz
Prevádzky A2j, A3j, A3h (horné aj dolné pásmo)
Citlivosť 1,5 mikroV
Výkon 3/15 W
Hmotnosť bez zdroja 7,6 kg
Napájanie 127/220V 50Hz, 12/24 V jednosmerných, NiCd 24 V


Zdroj vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/DEU-SEG15D-t81830#300081Verze : 0
MOD