Main Menu
User Menu

GBR - WS 18 (prenosná KV rádiostanica)

WS 18 je ďalšou z rádiostaníc s ktorými sa stretali naši vojaci v Británii počas druhej svetovej vojny. Rádiostanica bola uvedená do služby v roku 1940 a slúžila na spojenie peších jednotiek na vzdialenosť cca 10 míl. Skladala sa zo samostatného vysielača a prijímača.


Frekvenčný rozsah 6 až 9 MHz
Výkon 0,25 W
Prevádzky A1, A3
Antény tyč, drôtová


Zdroj: Wireless for the warrior
URL : https://www.valka.cz/GBR-WS-18-prenosna-KV-radiostanica-t81808#300034Verze : 0
MOD