Main Menu
User Menu

Kříž dobrovolného bojovníka 1914-1918

Combatant Volunteer Cross 1914-1918

Croix du combattant volontaire 1914-1918

     
Název:
Name:
Kříž dobrovolného bojovníka 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Croix du combattant volontaire 1914-1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.07.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Kriz-dobrovolneho-bojovnika-1914-1918-t81794#406732Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž dobrovolného bojovníka 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Croix du combattant volontaire 1914-1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.07.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Kriz-dobrovolneho-bojovnika-1914-1918-t81794#406733Verze : 0
MOD
Hlavním cílem tohoto vyznamenání bylo dekorovat ty, kteří dobrovolně sloužili ve válce v letech 1914-18 a to přímo v zákopech na frontě v některé z bojujících jednotek. Byla to i dekorace určená pro zahraniční dobrovolníky, kteří se zbraní v ruce bojovali na straně Francie. Znovu se zde uplatnil statut z roku 1930 stanovený pro označení BOJOVNÍK.


Dekorace je tvořena tlapatým křížem rovných ramen, raženým z bronzu o průměru 34mm a síle 3mm. Ramena kříže jsou oboustranně rámována zvýšeným okrajem. Horní konce ramen jsou doplněna krátkými přilehlými lištami. Plocha ramen je vyplněna na lícové straně vavřínovými listy. Plocha dolního a horního ramene kříže je překryta hrotem vzhůru obráceným mečem, který je podložen kruhovému medailonu o průměru 9mm. V ploše medailonu je umístěna hlava vojáka v přilbě. Na zvýšeném mezikruží je opis: REPUBLIQUE FRANCAISE.


Na rubní straně je plocha kříže hladká. Ve středu je opět kruhový medailon v jehož středu je znázorněno vycházející slunce s paprsky. Mezi paprsky jsou vloženy vavřínové větvičky a pod vnitřní oblouček je umístěn letopočet 1914-1918.


Ve stejném roce (1935) byl se zpětnou platnosti vydán obdobný kříž upomínající na boje dobrovolníků z let války 1870-1871(válka prusko-francouzská). Kříž je shodný s popsaným křížem z let 1914-1918, jen na rubní straně je letopočet 1870-1871.


Barvy stuhy jsou voleny tak, aby zahrnovaly barvy význačných řádů a dekorací. Červená barva Řádu Čestné legie, zelenožlutá Vojenské Medaili a konečně zelená s červená barvě stuze Válečného kříže z let 1914-1918.


Další vydání tohoto kříže je ze dne 4.února 1963, kdy byl tento kříž obnoven pro dobrovolníky z let druhé světové války 1939-1945. I tento kříž je naprosto shodný a liší se jen letopočtem 1939-1945.


Vzhledem ke koloniální politice a angažovanosti Francie, tedy k nasazení vojáků na bojištích v Asii dochází rozhodnutím ze dne 8.září 1981 k založení, či obnovení tohoto kříže. Kříž je opět zcela shodný s předchozími kříži, jen na lícové straně je místo vavřínových lístků umístěn hořící granát a na ploše levého ramene se objevují dubové listy, na ploše pravého ramene listy vavřínu a na dolním a horním rameni jak dubové tak i vavřínové listy. Na rubní straně je středový medailon v kterém je položena vavřínová větévka. V mezikruží je opis COMBATTANT/VOLONTAIRE, stuha zůstává stejná. Zároveň však jsou pro tento kříž zřízeny tři obdélníkové štítky s nápisy:


GUERRE DE 1939-1945
CORÉE
INDOCHINERozměr štítků je 40x10mm.
Literatura:
Michel Droit: Ordres et Décorations de France,Paris 1881
Rober Moreau: La Medaille des Victimes de l´invasion.
André Souyris-Rolland: Guide des Ordres, et médailles militaires 1814-1963
URL : https://www.valka.cz/Kriz-dobrovolneho-bojovnika-1914-1918-t81794#299977Verze : 0
Název
Name
Kříž dobrovolného bojovníka 1914-1918
Combatant Volunteer Cross 1914-1918
Croix du combattant volontaire 1914-1918
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
10.11.1928 Preininger, Ladislav
DD.MM.1928 Ingr, Jan Sergěj
DD.MM.1928 Janoušek, Karel
DD.MM.RRRR Bullard, Eugene Jacques
DD.MM.RRRR Coudouret, Louis Fernand
DD.MM.RRRR De Cazenove De Pradines, Pierre Fortaner Paul
DD.MM.RRRR De Gaillard de la Valdène, Jean Pierre Marie Joseph
DD.MM.RRRR Du Bois d'Aische, Adolphe Aloys de Gonzague Marie Hubert Ghislain
DD.MM.RRRR Dubois de Gennes, Jean Charles Augustin
DD.MM.RRRR Ducornet, Pierre Desire Augustin
DD.MM.RRRR Ruamps, Laurent Baptisti
DD.MM.RRRR Sardier, Jean Marie Luc Gilbert
DD.MM.RRRR Tarascon, Paul Albert Pierre
Celkem : 13
URL : https://www.valka.cz/Kriz-dobrovolneho-bojovnika-1914-1918-t81794#415155Verze : 0
MOD