Main Menu
User Menu

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích

Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures

     
Název:
Name:
Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
Název v originále:
Original Name:
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.04.1921
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-za-operace-na-vnejsich-bojistich-t81751#406745Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
Název v originále:
Original Name:
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.04.1921
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-za-operace-na-vnejsich-bojistich-t81751#406746Verze : 0
MOD
Velká válka z let 1914-18, později nazvaná 1. světová válka, skončila příměřím dne 11.listopadu 1918, ale boje pro Francii neskončily. Bojovalo se mimo vlastní území Francie, především tam, kde bylo nutno zajistit koloniální případně mandátní zájmy Francie. Jednalo se především o Levantu (Palestínu a Syrii) dále boje v Maroku, Rovníkové a Západní Africe, ale co je zajímavé i účast jednotek v Polsku, baltických zemích a v Horním Slezku. Bylo rozhodnuto, aby vojáci mimo Koloniální medaile doplněné patřičnými štítky s názvy bojiště obdržely i Válečný kříž, ovšem takový, který by se lišil od již existujícího Válečného kříže 1914-18. Právě v souvislosti s jednotkami gen. Louise Maxima Weyganda v Polsku v roce 1920. Zkušenosti z tohoto nasazení tedy byly u zrodu kříže T.O.E. Dne 30. dubna 1921 byl vydán zákon o zřízení nového Válečného kříže, kterým by bylo možno ocenit statečnost v různých vojenských akcích pozemních, ale i námořních jednotek, které bojovali za zájmy Francie po 11.listopadu 1918.

Ještě si připomeneme, že bylo možno nahradit pět bronzových palmových ratolestí na stužce stříbrnou, nebo v případě pochvaly celoarmádní ve prospěch bojujícímu pluku, nebo sboru v kolektivním slova smyslu, pak se Válečný kříž upevňoval na plukovní prapor jednotky, což bylo vyznamenání nejvyšší.


Válečný kříž za operace na vnějších bojištích byl znovu udělován po skončení druhé světové války za účast na bojištích v Indočíně, na Madagaskaru, v Koreji, ale i ve Středomoří při účasti na akci v Suezu.


Jen pro zajímavost ukázka Koloniální medaile, která byla stejná za výše uvedená bojiště, jen se odlišovala štítky, upevněnými na stuhu.


Literatura:
André Souyris-Roland: Guide des Ordres,décorations et médailles militaires 1814-1963
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-za-operace-na-vnejsich-bojistich-t81751#299803Verze : 0
Název
Name
Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-za-operace-na-vnejsich-bojistich-t81751#414814Verze : 0
MOD