Main Menu
User Menu
Reklama

Velitelství letectva Armády "Karpaty" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Armii "Karpaty"/Aviation Command of the Karpaty Army

     
Název:
Name:
Velitelství letectva Armády „Karpaty“
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Armii „Karpaty“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku: 07.09.1939
Disbanded:

Nástupce:
Successor:
Velitelství letectva Armády „Malopolsko“
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-07.09.1939 Armáda „Karpaty"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 Lvov/? /
01.09.1939-07.09.1939 Řešov/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-07.09.1939 Tuskiewicz, Olgierd (podpułkownik dyplomowany pilot, mgr)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-07.09.1939 Zaniewski, Witold (major obserwator)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-07.09.1939 31. průzkumná letka
24.08.1939-07.09.1939 56 pozorovací letka
DD.08.1939-DD.09.1939 Kurýrní četa 5

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Plné znění názvu je Velitelství letectva a protiletecké obrany Armády „Karpaty“ (Dowództwo Lotnictwa i Obrony przeciwlotniczej Armii „Karpaty“, Aviation and Anti Aircraft Command of the Karpaty Army). Ve většině polské historiografie je uváděno jako zde.
2) Štáb velitelství byl organizován od začátku srpna 1939.
Zdroje:
Sources:
Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, WIH, LIBRA, Rzeszów 2009
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Karpaty-1939-1939-t81749#465707Verze : 0
MOD
Podřízené setniny 27.08.1939-07.09.1939 31. průzkumná letka
27.08.1939-07.09.1939 56. pozorovací letka
?.08.1939-?.09.1939 5. kurýrní četa
Letecká parková jednotka "Krosno"
Samostatná meteorologická hlídka 164


Personální obsazení Velitelství letectva Armády "Karpaty" Hodnost, jméno a příjmení
velitel letectva armády diplomovaný podplukovník pilot Olgierd Tuskiewicz
náčelník štábu major pozorovatel Witold Zaniewski
přednosta operační skupiny major pozorovatel Witold Zaniewski
přednosta zvědné skupiny kapitán pozorovatel Tadeusz Łachwa
přednosta skupiny OPL kapitán dělostřelectva Wacław Martynowski
přednosta materiální skupiny podporučík Jerzy Kwapniewski
Literatura Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Bellona, Warszawa 1992
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Karpaty-1939-1939-t81749#299798Verze : 0
MOD