Main Menu
User Menu

DEU - 100 W.S.a (vysílač 100W)

100 Watt Sender - 100 W.S.a

Radiový vysílač 100 W.S.a


Vznikl už v r. 1935) u fy. Lorenz. Byl asi nejznámějším z typové řady vysílačů „Lorenz“ 100 W.S.a, 800 W.S.(Lo 800 L 36), 1.500 W.S.a.
Byl používán ve spojovacích kompletech - např.soupravách : Fu 11 SE 100 (spolu s přijímačem Torn. E. b);
Na letištích byl využíván na vysílacích střediscích, pro zaměřovače EP 2, nebo jako všesměrový radiomaják pro cílové lety letadel, vybavených radiokompasy a radiopolokompasy. Byl umísťován na ploše letiště, nebo v jeho blízkosti.Frekvenční pásmo: 200 – 1200 kHz,
Rozdělené do podrozsahů
- I. 200 – 310 kHz
- II. 310 – 490 kHz
- III. 490 – 770 kHz
- IV. 770 – 1200 kHz
Druhy provozu : A1, A3.


Rozměry:510 x 500 x 280 mm
Hmotnost:Zdroj: www.armyradio.co.uk
URL : https://www.valka.cz/DEU-100-W-S-a-vysilac-100W-t81740#299781Verze : 0
(V našem letectvu sloužil mj. na stanovištích „BLIŽNÉ“ (Blízké přívodné radiostanice).Zdroj: "HISTORIE RTZ..." - AVIS 2008
DEU - 100 W.S.a (vysílač  100W) - (Foto z vlastní sbírky)

(Foto z vlastní sbírky)
URL : https://www.valka.cz/DEU-100-W-S-a-vysilac-100W-t81740#299782Verze : 0