Main Menu
User Menu

CZK - NASTA (mobilní naváděcí stanoviště )

Mobilní naváděcí stanoviště „NASTA“


MNS "NASTA " stíhacího leteckého pluku je určené jako prostředek pro navádění vlastních letounů na nepřátelské cíle v prostoru působení jednotek RTV s využitím retlansačního zařízení „FAZE“ k přenosu RLI.


Souprava je instalována ve 2 skříňových automobilech P V3S, z nichž 1. je vlastní naváděcí stanoviště a 2. jako doprovodné přijímacího zařízení „FÁZE“ s indikátorem technika, převozu anténních souprav a nezbytných záložních dílů a přívěsy s elektrocentrálami.


Složení MNS:
- 1.) Funkční vozidlo ozn. „NASTA I.“ (skříňový automobil P V3S) , v němž jsou pracoviště:
- náčelníka - staršího letovoda,
- I. a II. pracoviště letovodů – operátorů,
- směrového důstojníka
- radisty
- značkaře a vyčítače (planšety).
(Směnu NS tvoří 7 osob)


- 2.) Doprovodné vozidlo ozn. „NASTA II.“ (skříňový automobil P V3S) , v němž jsou pracoviště:
- technika „FAZE“,
- mechanika
(Směnu v doprovodném vozidle tvoří 4 osoby - technik - zároveň náčelník, mechanik + 2 řidiči – strojníci EC)


-3.) Napájení soupravy:
a) Ze sítě 3x 380V/50 Hz přes transformátor 3x 220V/50 Hz – příkon 9 kVA nebo
z EC typu ZG-62 (T 603B) na jednoosém přívěsu K 1R nebo EC 15 kVA (T 603B)
b) EC typu ALD-10 6,25 kW (bez nutnosti používat transformátor)


- 4.)Hlavní zařízení MNS:
- Retlasační linka P-30 „FÁZE“ (pro přenos RLI od RL typů P-15, P-20, P-30 a P-37 do 15 km)
- 3 přenosné indikátory; planšety pro vedení vzdušné a pozemní situace;
Rdst RTL-11, ( nebo RTL-22); dálkové ovládání rdst R-824 do 5 km; přijímač R-4 ; 2x rdst R-109 ; RDM-61M ;


telefonní ústředna TÚ 11; 2x magnetofon; upravený fotokulomet S-13 pro obrazový záznam


2x filtroventilační jednotka FJ-50


* Nahrazeno modernizovanou verzí s ozn,"NASTA 2"


Zdroj: Předpis Let-51-70 I. vydání z r.1967
URL : https://www.valka.cz/CZK-NASTA-mobilni-navadeci-stanoviste-t81617#299281Verze : 0
Náčrt rozmístění pracovišť NASTA (NASTA I. a NASTA II.)


Zdroj: LET-51-70 r.1967
CZK - NASTA (mobilní naváděcí stanoviště ) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-NASTA-mobilni-navadeci-stanoviste-t81617#299286Verze : 0