Main Menu
User Menu

Tovey, John Cronyn

Velkoadmirál John Cronyn Tovey
(7. 3. 1885 - 12. 1. 1971)


John Cronyn Tovey se narodil 7.3.1885 v Rochesteru v hrabství Kent. Tovey vstoupil do Královského námořnictva ve věku 14 let. Na začátku první světové války, sloužil na křižníku Amphion a později velel torpédoborci HMS Onslow, během bitvy u Jutska, za níž mu byl udělen Řád za vynikající službu (Distinguished Service Order - DSO).


V meziválečném období vystřídal vícero funkci, až v roce 1932 již jako kapitán , se ujímá velení bitevní lodi HMS Rodney. Během své velitelské služby na HMS Rodney byl Tovey povýšen do hodnosti komodora a 27 srpna 1935 obdržel hodnost kontraadmirála a zastával funkci vlajkového důstojníka ve Středozemním moři.


V květnu 1939 byl Tovey povýšen do hodnosti viceadmirála a po vyhlášení války Itálii v roce 1940 se stal druhým velitelem Středozemního loďstva.


V listopadu 1940 byl jmenován velitelem Domácího loďstva (Home Fleet) v hodnosti admirála a sloužil v této funkci do roku 1942. Během tohoto období měl několik střetů s Prvním námořním lordem Dudley Poundem a Winstonem Churchillem. Jeho nejvýznamnější úspěchem ve funkci velitele Domácího loďstva bylo potopení německé bitevní lodě Bismarck.
Po potopení Bismarcku následovaly další spory s Dudley Poundem při obhajobě počínání kapitána bitevní lodě HMS Prince of Wales, Johna Leache a admirála Frederica Wake-Walkera, velícího lodím HMS Suffolk a HMS Norfolk.


V červnu 1943, byl Tovey jmenován náčelníkem Nore Command , bývalého nejvyššího velení britské Royal Navy které fungovalo po několik set let. Bylo zrušeno počátkem šedesátých let (definitivně 31.3.1961) a pojmenování se vztahuje k výše zmíněnému kotvišti. Důstojník stojící v čele tohoto velitelství (byl to vždy admirál) byl nejdůležitějším velitelem v obraně britských ostrovů. Šlo tedy o prestižní jmenování. V říjnu 1943 byl Tovey povýšen do hodnosti velkoadmirála.


Tovey odešel z činné služby v roce 1946, ve stejném roce, obdržel šlechtický titul baron, nejprve byl tímto činem překvapen a poté nastal problém jaký titul si vybrat. „Of Scapa“ již byl zadaný a „Of the Atlantic“ znělo příliš velikášský. Nakonec se rozhodl pro Dorsetskou vesnici, kde strávil své školní léta - Langton Matravers. Takže se stal prvním baronem Tovey, of Langton Matravers.
John Cronyn Tovey zemřel 12. Ledna 1971 na Madeiře.


Zdroje:
www.admirals.org.uk
en.wikipedia.org
www.bismarck-class.dk

URL : https://www.valka.cz/Tovey-John-Cronyn-t81565#299081Verze : 0
MOD