Main Menu
User Menu

CZK - SMRK (mobilní velitelské stanoviště)

SMRK (Mobile Command post)

Mobilní velitelské stanoviště (MVS) "SMRK"


Používá se v součinnosti s mobilním naváděcím stanovištěm ("NASTA")
a mobilním startovým stanovištěm SVS-62" nebo SKP-9 či SKP-11) k plánování, organizaci a řízení bojové činnosti stíhacích a stíhacích bombardovacích leteckých pluků v polních podmínkách.


Složení a určení:
- a) Vůz velitele pluku (1x skříňový automobil P V3S), který obsahuje pracoviště:
- velitele pluku (NŠ)/ vybaveno 30ti nás. pracovištěm PSB-60 "Blesk" pro spojení s nadřízenými a podřzenými jednotkami a pro spojení s letouny dálkovým ovladačem (DO R-824) (společný s letovodem).
- staršího letovoda (letovoda operátora) / vybaveno hlasitým koncem pro spojení s naváděcím stanovištěm, dálkovým ovladačem pro R-824 pro spojení s letouny a polní telefon TP-25.
- staršího pomocníka pro operační věci / vybaveno 5ti nás. pracovištěm PSB-60-5, hlasitým koncem "HLAS" pro spojení s SVS, dálkovým ovladačem pro R-118 pro spojení se štábem divize.
- zapisovatele / vybaveno nástěnnou tabulí pro vedení boj. činnosti a 5ti nás. pracovištěm PSB-60-5
- kresliče / vybaveno planšetem k zakresování vzdušné situace a 5ti nás. pracovištěm PSB-60-5 k hlášení o vzdušné situace.


a


- b) Přívěs leteckého dispečera (1x skříňový přívěs A 3S), který obsahuje pracoviště:
- leteckého dispečera / vybaveno DO k RAL-1,5t a 5ti nás. pracovištěm PSB-60-5 pro spojení s SVS k hlášení vzletu a přistání letounů.
- pomocníka pro operační věci / vybaveno 3 tabulemi bojové činnosti letek a 5ti nás. pracovištěm PSB-60-5 pro spojení s jednotkami a SVS.
- náčelníka chemické služby / vybaveno nástěnnou tabulí k vedení radiačního průzkumu, rdst R-109 pro spojení s hlídkou radiačního průzkumu a 5ti nás. pracovištěm PSB-60-5 pro spojení s jednotkami a letištním praporem.
- pomocníka pro průzkum / vybaveno přijímačem R-313 pro odposlech půzkumných zpráv, nástěnnou tabulí pro vedení výkazové mapy nepřátelské situace a 5ti nás. pracovištěm PSB-60-5 pro spojení s jednotkami.


Stálou obsluhu soupravy MVS tvoří:
Řidič/zdrojař, spojař/zapisovatel, kreslič a technik soupravy PSB-60 (praporčík, který je zároveň náčelníkem osádky).


Napájení: 220V / 50 Hz (vlastní EC 3 kVA - ZB 7A)


V pracovním postavení jsou zadní čela automobilu a přívěsu postaveny "k sobě" a propojeny spojovací lávkou a překryty plachtovým přístřeškem.
Zdroj: Předpis Let-51-70 z r.1967
CZK - SMRK (mobilní velitelské stanoviště) - (Foto z vlastní sbírky)

(Foto z vlastní sbírky)
URL : https://www.valka.cz/CZK-SMRK-mobilni-velitelske-stanoviste-t81530#298881Verze : 0