Main Menu
User Menu
Automatický telegrafný a ďalekopisny vysielač MG80 je skonštruovaný v NDR na báze 8 bitového mikroprocesora Zilog 80.
Módy: telegrafia, ďalekopis, tonový alebo jednosmerný výstup, písanie na klávesnici, vysielanie z pamäte.
Rýchlosti: 30 až 27.700 znakov za minútu, 50, 75, 100, 200 a 300 Bd
Znakové sady: latinka/azbuka
Umožňoval aj výcvik telegrafistov vysielaním textu pevne naprogramovaného v pamäti.
Na záznam sa používala samostatná ihličková tlačiareň


Zdroj: poznámky zo školenia, vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-80-t81460#298659Verze : 0
MOD
Prístroj sa používal aj v ASR/OS SR. Jeden z týchto prístrojov som odsúval do zásob prebytočného materiálu v roku 2003 (na výcvik spojárov sa v mojej batérii používal naposledy niekedy v roku 2000).Zdroj: vlastná skúsenosť
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-80-t81460#298784Verze : 0
MOD
Diskuse
tak tohle jsme měli na SRSce už v roce 1986
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-80-t81460#342073Verze : 0