Main Menu
User Menu

SOV - ARP-6 (automatický radiový zaměřovač)

ARP-6 (automatically radio direction-finder - VHF)

     
Název:
Name:
ARP-6
Originální název:
Original Name:
АРП-6
Kategorie:
Category:
radionavigační zařízení
Výrobce:
Producer:

?, ?, (?) /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (?)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR (?)
Složení systému:
Composition of System:
1. přístrojový skříňový automobil GAZ-63
1.a) stojan zaměřovače s bloky napájení
1.b) stojan druhého kanálu
1.c) antenní systém zaměřovače
1.d) radiová stanice R-801 s anténou
1.e) "I - blok" pro kontrolu rdst
1.f) kontrolní měřící generátor KIG
1.g) výnosný indikátor zaměření
1.h) záznamový magnetofon "Dněpr"
2. zdrojový přívěs s EC AB-4) / (AB-4-T/230)
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
ARP = aтоматический pадио пеленгатор (УКВ) = automatický radiový zaměřovač (VKV)
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a II. vydání z r. 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-6-automaticky-radiovy-zamerovac-t81436#298547Verze : 0
Automatický radiový zaměřovač ARP-6 byl nástupcem ARP-5 a základním rozdílem bylo, že byl tzv. dvoukanálový - mohl zaměřit současně 2 letouny, vybavené palubní radiostanicí VKV s frekvenčním rozsahem I. leteckého pásma.
Patřil do soustav letištních radionavigačních prostředků v systémech OSP-48 a významě se uplatňoval v nouzových situacích (na př. při ztrátě orientace pilota).


Jeho soupravy byly dodávány ve skříňových nástavbách automobilů GAZ-63 nebo GAZ-66, K66, ale také bez podvozku ve skříňových nástavbách KUNG nebo K66 a byl použit jako "stacionární".


(Vznikla i čs. verze ARP-6 - v našich Opravárenských závodech byly montovány do skříňových nástaveb automobilů Praga V3S).


Zaměřovač býval v systému OSP-48 umístěn v ose VPD, po rozšíření "Radiolokačních systémů přistání" se změnilo jeho "poslání" a byl umísťován do prostoru před stanoviště ŘLP. Do sestav RSP tak byl zařazen automatický zaměřovač jako prostředek identifikační.


Složení:
- přístrojový skříňový automobil GAZ-63 (nebo GAZ-66)
- stojan zaměřovače s bloky napájení
- stojan druhého kanálu
- antenní systém zaměřovače
- radiová stanice R-801 s anténou
- I - blok pro kontrolu rdst
- kontrolní měřící generátor KIG
- výnosný indikátor zaměření
- záznamový magnetofon "Dněpr"
- zdrojový přívěs s EC AB-4) / (AB-4-T/230)


Vybavení VKV zaměřovače radiostanicemi: ARP-6 :
1x radiostanice R-801 (RSIU-4V) + přijímač R-801B;
frekvenční rozsah 100-150 MHz, 601 kanálů s odstupem 83, 333 kHz s možností předladění 6 kanálů.
Kanál zaměřovačů byl 361 = 130 MHz ,v předladění 4. kanál.Zdroj
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
SOV - ARP-6 (automatický radiový zaměřovač) - (Foto z vlastní sbírky)

(Foto z vlastní sbírky)
SOV - ARP-6 (automatický radiový zaměřovač) - Foto z vlastní sbírky

Foto z vlastní sbírky
SOV - ARP-6 (automatický radiový zaměřovač) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-6-automaticky-radiovy-zamerovac-t81436#381829Verze : 0
Záznamový magnetofon "Dněpr" patřil do základního příslušenství zaměřovačů ARP-5 a ARP-6
SOV - ARP-6 (automatický radiový zaměřovač) - Foto z vlasní sbírky

Foto z vlasní sbírky
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-6-automaticky-radiovy-zamerovac-t81436#381880Verze : 0
Po typu ARP-6 "přichází" k jednotkám radiotechnického zabezpečení typ ARP-9


Jedná se ještě o radiový zaměřovač, spolupracující s letouny v I. leteckém komunikačním pásmu (100 - 149,99 MHz).
Základem je radiostanice R-802 (RSIU-5M); stejné vlnové pásmo, ale s možností předladění 20 kanálů.
Byl nejčastěji umístěn v dodávkovém vozidle UAZ-452.Posledním typem radiového zaměřovače, používaným v čs. letectvu se stal typ ARP-11.


Ten již měl 2 dvou pásmové radiostanice R-863 / R-863M:
1. letecké komunikační pásmo 100 - 149,99 MHz a
2. letecké komunikační pásmo 220 - 399,99 MHz,
má přímé ladění, kmitočtovou ústřednou s odstupem 25 kHz s možností předladění 20 kanálů.
Umístěn byl ve skříňovém vozidle GAZ-66.


Zdroj: HISTORIE radiotechnického zabezpečení čs. letectva a letectva AČR 1945-2008; AVIS Praha; 2008
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-6-automaticky-radiovy-zamerovac-t81436#419025Verze : 0