Kondó, Nobutake

Nobutake Kondo / 近藤信竹
     
Příjmení:
Surname:
Kondó Kondō
Jméno:
Given Name:
Nobutake Nobutake
Jméno v originále:
Original Name:
近藤信竹 / こんどう・のぶたけ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
admirál Admiral
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.09.1886 Ósaka /
26.09.1886 Osaka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.02.1953 ?
19.02.1953 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 2. flotila
náčelník štábu: Kombinovaná flotila
Commander: 2nd Fleet
Chief of Staff: Combined Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
homepage2.nifty.com
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Kondo-Nobutake-t81425#522060 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kondó Kondō
Jméno:
Given Name:
Nobutake Nobutake
Jméno v originále:
Original Name:
近藤信竹 / こんどう・のぶたけ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
25.07.1910-15.12.1910 základný kurz, Strelecká škola
15.12.1910-DD.MM.RRRR základný kurz, Torpedová škola
01.12.1913-27.05.1914 Námorné kolégium B kurz
27.05.1914-DD.MM.RRRR pokračujúci kurz Strelecká škola
01.12.1917-DD.MM.RRRR Námorné kolégium A kurz
25.07.1910-15.12.1910 Gunnery School Basic Course
15.12.1910-DD.MM.RRRR Torpedo School Basic Course
01.12.1913-27.05.1914 Naval College B-Course
27.05.1914-DD.MM.RRRR Gunnery School Advanced Course
01.12.1917-DD.MM.RRRR Naval College A-Course
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.11.1907 námorný kadet
25.12.1908 podporučík
01.12.1910 mladší poručík
01.12.1913 porućík
01.12.1919 Korvetný kapitán
01.12.1923 Fregatný kapitán
01.12.1927 kapitán
15.11.1933 kontradmirál
01.12.1937 viceadmirál
29.04.1943 admirál
20.11.1907 Midshipman
25.12.1908 Sublieutenant
01.12.1910 Lieutenant junior grade
01.12.1913 Lieutenant
01.12.1919 Lieutenant Commander
01.12.1923 Commander
01.12.1927 Captain
15.11.1933 Rear Admiral
01.12.1937 Vice Admiral
29.04.1943 Admiral
Průběh vojenské služby:
Military Career:
20.11.1907-28.07.1908 člen posádky chránený krížnik Itsukushima
28.07.1908-01.10.1909 člen posádky bitevná loď 1. triedy Mikasa
01.10.1909-25.07.1910 člen posádky Aso
20.04.1911-20.04.1912 člen posádky torpedoborec 3. triedy Kisaragi
20.04.1912-16.08.1913 výstrojný dôstojník Námorného velenia výstavby lodí
01.12.1912-DD.MM.RRRR člen posádky bitevného krížnika Kongo
01.12.1914-08.09.1915 výstrojný dôstojník Námorných lodeníc Kure
26.02.1915-08.09.1915 velitel divízie?, bitevná loď Fuso
08.09.1915-13.12.1915 štáb 2. flotily
13.12.1915-01.12.1916 štáb 1. flotily
01.09.1916-14.10.1916 štáb Kombinovanej flotily
01.12.1916-01.12.1917 hlavný strelec, chránený krížnik Akitsushima
01.12.1919-01.12.1920 pridelený k Námorného generálneho štábu
01.12.1919-01.12.1920 pridelený k Oddeleniu námorníctva
01.12.1920-07.12.1920 Resident vo Švajčiarsku
07.12.1920-20.02.1923 Resident v Nemecku
01.08.1922-DD.MM.RRRR Superintendant, dohody v Versailles
11.06.1923-10.01.1924 náčelník pre operácie bitevná loď Mutsu
11.06.1923-10.01.1924 velitel divízie, bitevná loď Mutsu
10.01.1924-05.02.1924 pridelený k Námorného generálneho štábu
05.02.1924-01.12.1926 polný adjutant korunného Princa
01.12.1926-15.11.1927 štáb 1. flotily
01.12.1926-15.11.1927 štáb Kombinovaná flotila
15.11.1927-01.12.1927 pridelený k Námorného generálneho štábu
15.11.1927-30.11.1929 inštruktor, Námorné kolégium
01.12.1927-30.11.1929 inštruktor, Vojenské kolégium
30.11.1929-18.06.1930 veliaci dôstojník ťažkého krížnika Kako
18.06.1930-01.12.1932 náčelník 1. sekcie, 1. kancelárie, Námorného generálneho štábu
18.06.1930-13.09.1932 štáb, Vojenský generálny štáb
01.12.1932-15.11.1933 veliaci dôstojník, bitevného krížniku Kongo
15.11.1933-15.03.1935 hlavný inštruktor, Námorné kolégium
15.03.1935-15.11.1935 náčelník štábu Kombinovanej flotily
15.03.1935-15.11.1935 náčelník štábu 1. florily
15.11.1935-02.12.1935 pridelený k Námorného generálneho štábu
02.12.1935-15.12.1938 náčelník 1. kancelárie Námorného generálneho štábu
20.11.1937-15.12.1938 náčelník Námornej sekcie, Spoločného generálneho štábu
15.12.1938-29.09.1939 velitel 5. flotily
29.09.1939-21.10.1939 pridelený k Námorného generálneho štábu
21.10.1939-01.09.1941 zástupca náčelníka Námorného generálneho štábu
01.09.1941-09.08.1943 velitel 2. flotily
09.08.1943-01.12.1943 námorný rada
01.12.1943-15.05.1945 velitel Čínskej oblastnej flotily
15.05.1945-05.09.1945 námorný rada
05.09.1945-DD.MM.RRRR rezerva
20.11.1907-28.07.1908 Crew, protected cruiser Itsukushima
28.07.1908-01.10.1909 Crew, 1st class battleship Mikasa
01.10.1909-25.07.1910 Crew, Aso
20.04.1911-20.04.1912 Crew, 3rd class destroyer Kisaragi
20.04.1912-16.08.1913 Equipment Officer Naval Shipbuilding Command
01.12.1912-DD.MM.RRRR Crew, battlecruiser Kongo
01.12.1914-08.09.1915 Equipment Officer Kure Naval Yard
26.02.1915-08.09.1915 Division Commander battleship Fuso
08.09.1915-13.12.1915 Staff 2nd Fleet
13.12.1915-01.12.1916 Staff 1st Fleet
01.09.1916-14.10.1916 Staff Combined Fleet
01.12.1916-01.12.1917 Chief Gunnery, protected cruiser Akitsushima
01.12.1919-01.12.1920 Attached to Naval General Staff
01.12.1919-01.12.1920 Attached to Department of Navy
01.12.1920-07.12.1920 Resident in Swiss
07.12.1920-20.02.1923 Resident in Germany
01.08.1922-DD.MM.RRRR Superintendant, Versailles treaty
11.06.1923-10.01.1924 Chief Operationes, battleship Mutsu
11.06.1923-10.01.1924 Division Commander battleship Mutsu
10.01.1924-05.02.1924 Attached to Naval General Staff
05.02.1924-01.12.1926 Aide-de Camp, Crown Prince
01.12.1926-15.11.1927 Staff 1st Fleet
01.12.1926-15.11.1927 Staff Combined Fleet
15.11.1927-01.12.1927 Attached to Naval General Staff
15.11.1927-30.11.1929 Instructor, Naval College
01.12.1927-30.11.1929 Instructor, Military College
30.11.1929-18.06.1930 Commander Officer heavy cruiser Kako
18.06.1930-01.12.1932 Chief of 1st Section 1st bureau of Naval General Staff
18.06.1930-13.09.1932 Staff, Military General Staffs
01.12.1932-15.11.1933 Commander Officer battlecruiser Kongo
15.11.1933-15.03.1935 Chief Instructor, Naval College
15.03.1935-15.11.1935 Chief of Staff Combined Fleet
15.03.1935-15.11.1935 Chief of Staff 1st Fleet
15.11.1935-02.12.1935 Attached to Naval General Staff
02.12.1935-15.12.1938 Chief of 1st bureau of Naval General Staff
20.11.1937-15.12.1938 Chief of Joint General Staff, Navy Section
15.12.1938-29.09.1939 Commander 5th Fleet
29.09.1939-21.10.1939 Attached to Naval General Staff
21.10.1939-01.09.1941 Vice Chief of Naval General Staff
01.09.1941-09.08.1943 Commander 2nd Fleet
09.08.1943-01.12.1943 Naval Councilor
01.12.1943-15.05.1945 Commander China Area Fleet
15.05.1945-05.09.1945 Naval Councilor
05.09.1945-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
homepage2.nifty.com
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Kondo-Nobutake-t81425#522076 Verze : 0
Admirál Kondó Nobutake


(25.09.1886-19.02.1953)Narodil se 25. 9. 1886 v Ósace.
Studia na Japonské námořní akademii dokončil v roce 1907.
Byl členem japonské delegace v Německu (1920 – 1923).
Byl poradce korunního prince Hirohito (1924 - 1925).
Byl prezidentem Námořní válečné akademie (30. léta).
Náčelníkem štábu Spojeného loďstva se stal roku 1935.


Na počátku bojů v Tichomoří velel japonské Druhé flotile při invazích
na Malajský poloostrov, na Filipíny a do Nizozemské východní Indie.
Během bitvy o Midway velel Okupačnímu svazu proti Midway.
Síly pod jeho velením hrály hlavní roli v Guadalcanalské kampani.
Účastnil se bitvy u východních Šalamounů (srpen 1942).
Účastnil se bitvy u ostrovů Santa Cruz (říjen 1942).
Účastnil se druhé námořní bitvy u Guadalcanalu (listopad 1942).


V říjnu 1942 byl jmenován zástupcem velitele Spojeného loďstva.


Zemřel 19. 2. 1953.Zdroje :


cs.wikipedia.org
Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Panorama (1987).
http://en.wikipedia.org/wiki/Nobutake_Kond%C5%8D
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=13

URL : https://www.valka.cz/Kondo-Nobutake-t81425#298499 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více