Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na balkánskou válku 1913

Medalia avantul tari

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na balkánskou válku 1913
Název v originále:
Original Name:
Medalia avantul tari
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.11.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestruktorované
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr.Kurt H. Klietmann: Pfaleristik Rumanien
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-balkanskou-valku-1913-t81418#410263Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na balkánskou válku 1913
Název v originále:
Original Name:
Medalia avantul tari
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.11.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Král Carol I. dne 7.listopadu 1913 zakládá medaili,která nese oficielní označení MEDALIA AVANTUL TARII což v překladu značí:Medaile národního nadšení.Medaile je ražena z bílé slitiny kovů,ale velmi vzácně se objevuje tato medaile ražená i ve stříbře.Medaile má průměr 33 mm,sílu 2mm a výšku včetně valcovitého ouška 37mm. Na licové straně je v ploše plastický zobrazená k pravé straně hledíci orlice,která drží v zobáku malý křížek.Orlice má polorozepjatá křídla a nese ve středu na své hrudi kulatý medailon o průměru 11mm. V jeho ploše je umístěn portrét krále Carola I. s opisem:CAROL I.REGE (AL ROMANIE) Na ocasní péra je položená páska s nápisem:PACE(mír)Při okraji medaile je opis IN AMINTIREA INALTA TORULUT AVANT 1913 (Na pamět začínajícího rozmachu)


Rubní strana:


V ploše je zobrazen hornatý břeh.Za střední horou vychází sluneční kotouč s paprsky.Při levé straně na řece je vidět malé plavidlo.Od pravé strany medaile vybíhá most,který překračuje Dunaj a vyúsťuje u levého dolního okraje.Na mostě pochodují dvě vojenské kolony,zadní je vedená důstojníkem na koni.Při okraji se nahoře vznáší anděl,který drží malý věneček vítězství a v pravici palmovou ratolest míru.Na medaili je do hloubky vyrytý nápis:DIN CARPATI PESTE DUNARE LA BALCANI( Od Karpat přes Dunaj na Balkán)


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr.Kurt H. Klietmann: Pfaleristik Rumanien
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-balkanskou-valku-1913-t81418#410264Verze : 0
O balkánských válkách hovoříme především v souvislosti se Srbskem. Méně známá kapitola je Balkánská válka a Rumunsko. Pokusíme se vše napravit.
Koncem června roku 1913,kdy bulharská armáda vtrhla na srbské území u řeky Bregalnice,Srbové ale Bulhary porazili. V té době se k Srbsku přidává i řecká armáda,ale i Turci zahajují nový útok proti Bulharsku a podařilo se jim znovu osvobodit Drinopol.Dne 11.července 1913 však do války vstoupilo i Rumunsko,které se v roce 1912 nepodílelo na žádném vojnském tažení.Dne 15.července 1913 překročily hlavní síly rumunské armády pod vedením korunního prince Ferdinanda Dunaj a zahájily postup ve směru na bulharské hlavní měso Sofii.Dne 23.července již stály před sofijským vnějším opevněním. Zatím rumunské loďstvo porazilo bulharské torpédové a dělové čluny.Dne 30.července 1913 došlo k uzavření příměří a dne 7.-10.srpna proběhla mírová jednání v Bukurešti.
Rumunsko získalo značnou část jižní Dobrudže a tím se tato válka stává velkým vítězstvím Rumunska.
Král Carol I. dne 7.listopadu 1913 zakládá medaili,která nese oficielní označení MEDALIA AVANTUL TARII což v překladu značí:Medaile národního nadšení.Medaile je ražena z bílé slitiny kovů,ale velmi vzácně se objevuje tato medaile ražená i ve stříbře.Medaile má průměr 33 mm,sílu 2mm a výšku včetně valcovitého ouška 37mm.
Autorem medaile byl vídeňský medailer Gustav Gurschner. Medaili vyhotovila bukureštská medailérské firma Josef Resch a syn.
Literatura:
Dr.Kurt H. Klietmann: Pfaleristik Rumanien
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-balkanskou-valku-1913-t81418#298478Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile na balkánskou válku 1913
-
Medalia avantul tari
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Danglis, Panagiotis
DD.MM.RRRR Samsonovici, Nicolae
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-balkanskou-valku-1913-t81418#634835Verze : 0
MOD