Main Menu
User Menu

Petrák, Anton

     
Příjmení:
Surname:
Petrák
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Petrák / Antonín Petrák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.04.1912 Viedeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.02.2009 Ružomberok
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.osobnosti.sk
www.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Petrak-Anton-t81402#414231Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Petrák
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Petrák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1932-30.05.1933 Škola na dôstojníkov v zálohe, Brno
DD.09.1933-DD.06.1935 Vojenská akadémia, Hranice
16.01.1937-DD.MM.1937 Kurz pre veliteľov kanónových čiat, Milovice
05.02.1942-04.03.1942 kurz pre veliteľov rôt
18.07.1942-15.08.1942 kurz útočného boja
02.10.1946-26.06.1948 Vysoká vojenská škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1935 poručík
28.10.1940 nadporučík
28.10.1941 kapitán
07.03.1945 štábny kapitán
14.07.1945 major
08.11.1949 prepustený zo služby
DD.MM.1968 rehabilitovaný
28.10.1990 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1948-01.08.1948 Velitel : Tankový prapor I/22
01.08.1948-DD.07.1949 Náčelník štábu : 21. tanková brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ čaty, Peší pluk 39
21.05.1943-DD.09.1943 zástupca veliteľa guľometnej roty, Československá samostatná brigáda
03.09.1943-DD.10.1943 zástupca veliteľa roty, Československá samostatná obrnená brigáda
30.11.1945-DD.MM.1945 veliteľ I/22 tankového práporu
01.08.1948-DD.07.1949 náčelník štábu 21. tankovej brigády
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

so štítkom "F-VB"

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1989

Pamětní medaile za válku 1939-1945
Commemorative Medal of the War 1939-1945
Médaille commémorative de la guerre 1939-1945
-

01.06.1994

Národní řád za zásluhy 4. třída
National Order of Merit 4th Class
Ordre national du Mérite Officier
-

22.03.1995

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

06.05.1995

Jubilejní medaile "50 let vítězství ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945"
Jubilee Medal "50 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945"
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
-

02.06.1996

Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
-

31.08.1996

Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Order of Ludovit Stur 2nd Class
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
-

12.04.2002

Pamětní medaile M. R. Štefánika - I. stupně
M. R. Štefánik Commemorative Medal - gold
Pamätná medaila M. R. Štefánika - zlatá
-

03.01.2003

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
-

03.06.2004

Medaile prezidenta Slovenské republiky (3. stupeň)
Medal of the President of the Slovak Republic
Medaila prezidenta Slovenskej republiky (3. stupeň)
-

06.06.2004

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.2008

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
-

Poznámka:
Note:
25.03.1959-09.05.1960 uväznený, prepustený vďaka amnestii
Zdroje:
Sources:
www.osobnosti.sk
www.sme.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Petrak-Anton-t81402#488706Verze : 0
MOD
Generálmajor vo výslužbe Anton Petrák


* 14.04.1912 Viedeň
+ 07.02.2009 Ružomberok


Narodil sa vo Viedni. Po vyštudovaní vojenskej akadémie v Hranicích na Moravě sa stáva dôstojníkom z povolania a velí rote protinankových zbraní, najprv v Petržalke a potom vo Vrakuni.


edit koba: 1938 - poručík delostrelectva
zdroj: www.ondrejkovics-sandor.com


V roku 1939 odchádza cez Budapešť, Belehrad a Bejrút do Francúzka, kde vstupuje do Čs. zahraničného vojska. Po porážke Francúzka sa dostal v roku 1940 do Veľkej Británie. Prihlásil sa na parašutistický výcvik, po ktorého absolvovaní bol poverený výcvikom českých a slovenských výsadkárov a dôstojníkov.


Po vylodení spojencov v Normandii bojuje ako veliteľ roty sprievodných zbraní o prístav Dunkerque.


V roku 1948 nastupuje ku vojenskému útvaru do Žatca, ale po tomto roku sa začína aj jeho perzekúcia komunistickým režimom. Jeho "krátke" vypočutie trvalo dva roky, po ktorom ho odsúdili za nedbanlivé uchovávanie vojenského tajomstva. Ďalšie dva roky bol väznený v pracovnom tábore Mírov. V roku 1959 ho odsúdili v procese s tzv. Karvašovou skupinou za vlastizradu na 5 rokov. Bol amnestovaný v máji 1960 a prepustený na slobodu. Od roku 1965 pracuje ako prekladateľ. V roku 1968 ho rehabilitovali.


Po Nežnej revolúcii ho 28.10. 1990 povýšili do hodnosti generálmajora vo výslužbe. Pomáhal vyhľadávať bývalých vojakov zo západného frontu, aby im od britskej Air Bridge Association pomohol získať jednorazovú finančnú pomoc.


Bol vyznamenaný o.i. Radom britského impéria, Radom Rytiera čestnej légie, Radom Ľudovíta Štúra II. stupňa, medajlou M. R. Štefánika I. stupňa, Čs. a britským vojnovým krížom.


Zomrel v spánku na zlyhanie srdca vo svojich nedožitých 97. narodenín.Zdroj:
www.osobnosti.sk,
www.sme.sk,
internet
Petrák, Anton - Archív ČTK

Archív ČTK
URL : https://www.valka.cz/Petrak-Anton-t81402#298428Verze : 0
MOD