Main Menu
User Menu

Dunajská válečná flotila [1940-1941] - 1. formování

Danube Naval Flotilla - 1st forming

Dunajská vojnová flotila - 1. formovanie

Дунайская военная флотилия (ДуВФл) - I. формирование

     
Název:
Name:
Dunajská válečná flotila - 1. formování
Originální název:
Original Name:
Дунайская военная флотилия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.06.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1941
Nástupce:
Successor:
rozformovaná
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1940-DD.07.1941 Izmail, ? /
DD.07.1941-DD.09.1941 Nikolajev, ? /
DD.09.1941-DD.09.1941 Sevastopol, ? /

Velitel:
Commander:
DD.07.1940-16.09.1941 Abramov, Nikolaj Osipovič (Kontr-admiral / Контр-адмирал)
16.09.1941-21.11.1941 Frolov, Alexandr Sergejevič (Kontr-admiral / Контр-адмирал)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.07.1940-21.11.1941 Grigorjev, Vissarion Vissarionovič (Kapitan 2-go ranga / Капитан 2-го ранга)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
ru.wikipedia.org
https://bigenc.ru/military_science/text/1970285
bdsa.ru
URL : https://www.valka.cz/Dunajska-valecna-flotila-1940-1941-1-formovani-t81380#636122Verze : 0
MOD
Дунайская военная флотилия / Dunajská válečná flotila

Vznikla 17.06.1940 ako súčasť Čiernomorskej flotily so základňou v Izmaile. Okrem rôznych druhov plavidiel organizovaných do 4 oddielov podľa typu a jednoho odriadu (celkom cca 70 plavidiel) patrili do zostavy flotili aj samostatná letecká Eskadróna, samostatný protilietadlový oddiel, 6 batérií pobrežného delostrelectva, strelecká a guľometná rota. V júli 1941 sa do zostavy flotily včlenil aj 4. ČiernomorSký odriad pohraničných plavidiel NKVD (4-й Черноморский отряд пограничных судов НКВД).

Flotila pôsobila v úzkej súčinnosti s vojskami Južného frontu na riekach Dunaj, Bug, Dneper a pri brehoch Kerčského prielivu. Od 09/1941 pôsobila v Sevastopoli a od 10/1941 v Kerči. Flotila bola rozpustená v 11/1941, jej plavidlá boli rozdelené medzi Azovskú vojnovú flotilu a Kerčskú námornú základňu (Керченская военно-морская база).

https://www.victory.mil.ru/rkka/units/07/09.html
https://bse.sci-lib.com/article034681.html
URL : https://www.valka.cz/Dunajska-valecna-flotila-1940-1941-1-formovani-t81380#298319Verze : 2
MOD
Dunajská vojenská flotila (Дунайская военная флотилия),
v takzvané 1. sestavě, která platí pro období 1940-1941.

Dunajská vojenská flotila (dále DVF) vznikla v červnu 1940, po sovětské okupaci rumunské Moldávie (Besarábie). Vnitřně bylo její loďstvo rozděleno do tří skupin:
- renijskou (ренийская группа)
- ismailskou (измаильская группа)
- kilijskou (килийская группа)

K boji bylo připraveno na sedmdesát plavidel:
- 5 říčních monitorů (Martynov, Rostovcjev, Udarnyj, Žjeljeznjakov a Žjemčužin)
- 22 dělových člunů (údajně vybaveny věží a dělem z tanku T-28)
- 7 minolovných člunů (podle jiných pramenů 6 minolovných a 1 minonosný)
- 30 strážních plavidel
- 6 kluzáků (?)

V červenci 1941 jejímu velení podléhal i 4. černomořský oddíl pohraničních plavidel NKVD.

Mimo plavidla měla v své sestavě na podporu činnosti jednotky letecké (stíhací) a pozemní (pěší a kulometné roty i protiletadlové a pobřežní dělostřelectvo). K červnu 1941 jejímu velení podléhaly tyto jednotky:
- rota (námořní) pěchoty
- 17. rota kulometů
- 46. samostatný oddíl PLK
- šest baterií pobřežní obrany
- 96. eskadra stihačů

Velitelé DVF před červnem roku 1941 nejsou známi. Těsně před válkou se ujímá velení kontraadmirál N. O. Abramov (červen-září 1941), později je nahrazen kontraadmirálem A. S. Frolovem (září-listopad 1941). Politický dozor a výchovu řídil brigádní komisař V. K. Bjeljenkov (červen-září 1941). Po něm následovali plukovní komisaři S. I. Dvorjanjenko (září-říjen 1941) a I. V. Maslov (říjen-listopad 1941). Náčelníkem štábu DVF byl kpt. 2. stupně V. V. Grigor'jev (červen-listopad 1941.

Vznik DVF byl v souladu s polní řádem SA z roku 1939 (Полевой устав РККА 1939 г.), který prohlašoval: Dělnicko-rolnická Rudá armáda bude nejútočnější ze všech útočných armád.

Sestava DVF nebyla obranného charakteru. Jak naznačují některé ruské studie a paměti, byl Sověty okupovaný levý břeh Dunaje, pro nevýhodnost místního terénu, považován za obtížně bránitelný. Umístění DVF na tak problematické území představovalo z hlediska vojenského sovětskou demonstraci síly a přípravu výchozích postavení pro vpád na území Rumunska.

V týlu DVF byly intenzivně cvičeny na úkoly spojené s námořně-výsadkovými operacemi dvě sovětské pěší divize (стрелковые дивизии): 25. čapajevská a 51. pjerjekopská, podřízené 14. pěšímu sboru.

K rozpuštění 1. sestavy DVF došlo v listopadu 1941.

Internet
militera.lib.ru
militera.lib.ru
https://militera.lib.ru/research/isaev_av1/10.html
https://militera.lib.ru/research/suvorov1/14.html
https://militera.lib.ru/research/suvorov1/15.html
https://mkmagazin.almanacwhf.ru/ships/udarny.htm
mkmagazin.almanacwhf.ru
https://victory.mil.ru/rkka/units/07/09.html
www.eleves.ens.fr
www.palariev.sitecity.ru
www.soldat.ru
zhurnal.lib.ru
URL : https://www.valka.cz/Dunajska-valecna-flotila-1940-1941-1-formovani-t81380#184287Verze : 1
MOD