Main Menu
User Menu

III. správa MV [1953-1963]

III. správa MV
Působnost:
politická kontrarozvědkaVznik:
1.10.1953Zánik:
31.12.1963
URL : https://www.valka.cz/III-sprava-MV-1953-1963-t81242#297797Verze : 0
MOD
Od 1. dubna 1964 převzala působnost III. správy (a též II. a IV. správy) MV nově zřízená Kontrarozvědná správa MV (krycím názvem II. správa MV).
URL : https://www.valka.cz/III-sprava-MV-1953-1963-t81242#297901Verze : 0
MOD
Organizační struktura - podzim 1953:- I. odbor
---- 1. oddělení - trockisté
---- 2. oddělení - sionisté
---- 3. oddělení - buržoazní nacionalisté


- II. odbor
---- 1. oddělení - sociální demokracie
---- 2. oddělení - lidovci, národní socialisté
---- 3. oddělení - agrárníci, "bývalí lidé", zednáři


- III. odbor
---- 1. oddělení - římskokatolická církev
---- 2. oddělení - nekatolické církve a sekty


- IV. odbor
---- 1. oddělení - mládež, tělovýchova, studenti, ministerstvo školství
---- 2. oddělení - kultura
---- 3. oddělení - odbory, Svaz protifašistických bojovníků
---- 4. oddělení - soudnictví, lidospráva
---- 5. oddělení - civilní obrana, požární ochrana, ozbrojené složky


- V. odbor
---- 1. oddělení - teror
---- 2. oddělení - letáky


- VI. odbor - kontrola, informace, evidence
URL : https://www.valka.cz/III-sprava-MV-1953-1963-t81242#305651Verze : 0
MOD
V roce 1955 byl do struktury III. správy MV začleněn do té doby samostatný V. zvláštní odbor MV, zabývající se problematikou východní emigrace. V roce 1957 byl navíc redukován a stalo se z něj oddělení I. odboru III. správy MV.


V roce 1957 byla z působnosti správy vyřazena "ochrana" Hlavní správy VB, Hlavní správy tiskového dohledu, Správy CO, Hlavní správy státního požárního dozoru, Archivní správy a Odboru národních výborů.
URL : https://www.valka.cz/III-sprava-MV-1953-1963-t81242#306610Verze : 0
MOD
Organizační struktura - první polovina 1963:- I. odbor
---- 1. oddělení - buržoazní nacionalismus
---- 2. oddělení - letáky a protistátní nápisy


- II. odbor
---- 1. oddělení - bývalí sociální demokraté
---- 2. oddělení - bývalí lidovci, národní socialisté, ilegální Křesťanskodemokratická strana, ochrana obrozených stran ČSS a ČSL
---- 3. oddělení - amnestanti a osoby již trestané pro protistátní činnost


- III. odbor - církve a náboženské sekty


- IV. odbor - buržoazní inteligence
---- 1. oddělení - ČSAV, zdravotnictví
---- 2. oddělení - kultura
---- 3. oddělení - mládež


- V. odbor
---- 1. oddělení - bývalý státní aparát
---- 2. oddělení - buržoazní odboj
---- 3. oddělení - ochrana společenských organizací, Junák, Sokol
URL : https://www.valka.cz/III-sprava-MV-1953-1963-t81242#306626Verze : 0
MOD
Zdroje:
- KOUDELKA, František: Státní bezpečnost 1954–1968 (Základní údaje). Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 13. ÚSD, Praha 1993
- http://www.abscr.cz/cs/seznam-utvaru-snb
- ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu : organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953-1990, Ústav pamäti národa, Bratislava 2005
URL : https://www.valka.cz/III-sprava-MV-1953-1963-t81242#306629Verze : 0
MOD