Main Menu
User Menu

Ministerstvo vnitra [1945-1950]

Ministry of Interior

     
Název:
Name:
Ministerstvo vnitra
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1950
Nástupce:
Successor:
Ministerstvo národní bezpečnosti
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
02.04.1945-23.05.1950
Dislokace:
Deployed:
02.04.1945-DD.05.1945
DD.05.1945-23.05.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
02.04.1945-23.05.1950 Nosek, Václav ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.06.1945-23.05.1950 Hlavní velitelství SNB
01.12.1948-23.05.1950 Skupina I
01.12.1948-23.05.1950 Skupina II
14.11.1949-23.05.1950 Velitelství Pohraniční stráže

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1945-1950-t81209#537769Verze : 3
MOD
Ministerstvo vnitra


Vznik:
Ministerstvo vnitra je jedním z ministerstev uvedených v ústavním dekretu presidenta republiky č. 1 ze dne 2. dubna 1945, o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.


Zánik:
Na základě vládního nařízení č. 48 z 23. května 1950 vzniklo ministerstvo národní bezpečnosti, na něž byla z dosavadního ministerstva vnitra převedena bezpečnostní agenda. Ministerstvo vnitra mělo po dobu existence MNB ve své gesci především civilněsprávní agendu, tedy řízení národních výborů.


- tzv. unitární ministerstvo vnitra
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1945-1950-t81209#297703Verze : 1
MOD