Main Menu
User Menu
Reklama

Faleristické zajímavosti (drby i pikantnosti)

Diskuse
V reakci na krásnou faleristickou výstavu s názvem : Krása evropské faleristiky,která se konala od 3.2.-1.3.2009 v Hrzánském paláci v Praze si dovolím poukázat na vzácný řád SLONA z pohledu největšího sběratele a majitele řádu na světě, který byl bezesporu pan Kai MEYER.

Na dotaz, který řád je nejvzácnější přiřadil bez váhání na první místo Řád SLONA, který je nejvyšším řádem jeho vlasti. Kai Meyer vlastnil kompletní colanu (řádový řetěz) s odznakem, celokovovou hvězdu z roku 1908, dále dracounovou hvězdu, užívanou do roku 1908. Tento řád je cenný jak hmotně, tak i vzácnosti výskytu. Je zhotoven ze zlata, příkrývka slona a budka, které nese na hřbětě je posázená brilianty, podobně je i na hvězdě v červeném středním poli briliantový kříž. Colana je sestavena ze 16 figurek slonů a 16 věží, jednotlivé články jsou umístěny střídavě, sloní figurky vždy dvě a dvě proti sobě hlavami, mezi nimi je věžový článek. Vlastní řádový klenot je zavěšen na řetízku, který je veden od dvou postav slonů. Jestliže uvážíme hodnotu materiálu, z něhož jsou řádové odznaky zhotoveny, nebudeme se zastavovat a podivovat nad hmotnou cennosti řádu. K ní se ještě pojí vzácnost výskytu ve sbírkách. Řád je určen členům dánské královské rodiny, významným šlechtickým rodům v zemi a vynikajícím cizincům, převážně však hlavám státu. Vzácnost výskytu je ještě podtržena tím, že po smrti majitele musí být odznaky vráceny zpět řádové kapitule. Zatím je mi známa pouze jediná výjimka a to u D.E. Eisenhowera, který byl přijat do řádu v roce 1945. Kancléř řádu povolil, že po smrti bývalého prezidenta USA mohou zůstat odznaky řádu v majetku rodiny a mohou být vystaveny v rodinném muzeu v Abilene v Kansasu. Je známá ještě řádová colana ze sbírky v USA, další kompletní exemplář se nachází v klenotnici moskevského Kremlu. Na našem území je to dracounova hvezda řádu z osobního vlastnictví Karla Filipa Schwarzenberga na zámklu Orlíku (na této výstave je možno ji vidět) a další kovová, která patřila Bedřichu Schaumburg-Lippe na zámnku v Náchodě.


Právě to, že tato hvězda není na výstavě zastoupena může znamenat i to,že na území ČR již není? Snad nám na tuto otázku někdo odpoví. Zde dvě vystavené dracounové hvězdy jsou spíše vyhotoveny pro potřebu velkého muzea. Přesto však podobná hvězda nabízena u obchodníka má cenu více jak 10 000 US dolaru.


Zcela na závěr bych rád požádal kurátora výstavy pana polního maršála, rytíře Dr.Fidlera zda by laskavě nenafotil Řád Slona a obrázky k tomuto "drbu" nevložil pro potěchu faleristé obce na www.valka zastoupený a na věčnou pamět?!Poznámka:
Hovoříme li o vrácení řádu, jde v tomto případě o colanu (řádový řetěz) a samotný klenot. Hvězda se ponechává v majetku rodiny.
Faleristické zajímavosti  (drby i pikantnosti) - Řád Slona, výstava Praha, katalog výstavy

Řád Slona, výstava Praha, katalog výstavy
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#297593Verze : 0
Mám zde před sebou katalog výstavy a mohu jen stručně říci. Povedlo se pane doktore, povedlo se. Katalog je tištěn na křídovém papírů, obrázky jsou věrné, textová stránka z pera Dr. Fidlera vynikající a cena v tomto případě lidová. Co říci. Snad jen děkujeme.


Tam kde tradice má své hluboké kořeny vidíme nádherné věci, doklad doby kdy ta která dekorace vzniká.Irská republika,kde tradice v udělování řádu nebyla a není silná přesto předvedla své záslužné medaile,které možná nejsou tak efektní na stejnokroji či fraku,ale významově se vyrovnají velkokřížům zde vystaveným.Tradice Finska, Francie, Velké Britanie, Španělska to je starobylá část výstavy,ale i mladé evroipské státy Malta, Kypr,dokáži využívat symboliku své země.Snad jen Slovinsko zdánlivě nezapdá do řady zde vystavených velkých řádů,ale je to jen opravdu zdánlivé i mylné?Snad jen, nepatrnou výhradu. Český šlechtický kříž zde měl být v katalogu na čestném místě a ještě s doplněním Vojenského řádu Marie Terezie a Dělového kříže. Tedy dekorací,které můžeme bez obav nazývat českými. Omlouvám se, lépe to napsat neumím,ale jsem velmi mile překvapen vysokou profesionální úrovni této výstavy.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#297681Verze : 0

Citace - altmann :

Mám zde před sebou katalog výstavy a mohu jen stručně říci. Povedlo se pane doktore, povedlo se. Katalog je tištěn na křídovém papírů, obrázky jsou věrné, textová stránka z pera Dr. Fidlera vynikající a cena v tomto případě lidová. Co říci. Snad jen děkujeme.


Tam kde tradice má své hluboké kořeny vidíme nádherné věci, doklad doby kdy ta která dekorace vzniká.Irská republika,kde tradice v udělování řádu nebyla a není silná přesto předvedla své záslužné medaile,které možná nejsou tak efektní na stejnokroji či fraku,ale významově se vyrovnají velkokřížům zde vystaveným.Tradice Finska, Francie, Velké Britanie, Španělska to je starobylá část výstavy,ale i mladé evroipské státy Malta, Kypr,dokáži využívat symboliku své země.Snad jen Slovinsko zdánlivě nezapdá do řady zde vystavených velkých řádů,ale je to jen opravdu zdánlivé i mylné?Snad jen, nepatrnou výhradu. Český šlechtický kříž zde měl být v katalogu na čestném místě a ještě s doplněním VOjenského řádu Marie Terezie a Dělového kříže. Tedy dekorací,které můžeme bez obav nazývat českými. Omlouvám se, lépe to napsat neumím,ale jsem velmi mile překvapen vysokou profesionální úrovni této výstavy.

Rád bych doplnil příspěvek kolegy Altmana ještě o jednoho nositele, který nebyl ani královského původu a ani prezident. Dánský Řád Slona obdržel mimo shora uvedené zvyklosti také dánský fyzik Niels Henrick David Bohr (1885 – 1962) působící v oblasti atomové a jaderné fyziky. Niels Bohr, který se stal laureátem Nobelovy ceny za fyziku v r. 1922 za výzkum struktury atomu, je nám znám ze školních lavic především jako autor modelu atomu. Řádem Slona byl dekorován v r. 1947. Členové řádu mají umístěné své erby na zdi slávy v rytířské kapli na dánském zámku Frederiksborg. Protože ale Niels Bohr žádný erb nevlastnil, navrhnul si ho sám, a sice ve formě symbolu Jin-Jang (jak ho známe třeba z vlajky Jižní Koreje). Pro Bohra tento symbol představoval tradiční pojetí doplňujících se fyzikálních principů, na kterých založil svá pozorování základních zákonů fyziky, což také doplnil latinským heslem na erbu: Contraria sunt complementa (opaky se doplňují).
Připojuji zde i obrázek onoho erbu ze zámku Frederiksborg:
(z adresy: http://home.att.net/~numericana/arms/bohr.htm).
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#297732Verze : 0
Benjamínek jako já by čekal, že ten NEJ bude zřejmě Rusko a ejhle, ono Dánsko Shocked Smile


Pokud pominu vzácnost a příležitosti udělování, tak z estetického hlediska mi přijde ta hvězda řádu mdlá a bez nápadu.
Je spousta případů, kdy v jednoduchosti je krása, ale tohle? Confused
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#297831Verze : 0

Citace - raadyjo :

Benjamínek jako já by čekal, že ten NEJ bude zřejmě Rusko a ejhle, ono Dánsko Shocked Smile


Pokud pominu vzácnost a příležitosti udělování, tak z estetického hlediska mi přijde ta hvězda řádu mdlá a bez nápadu.
Je spousta případů, kdy v jednoduchosti je krása, ale tohle? ConfusedKdyž zde kolega Altmann zmínil legendární a dnes již neexistující největší soukromou faleristickou sbírku na světě p. Kai Meyera z Kodaně, nedalo mi to, abych zde nezveřejnil jeho portrét, kde si trůní uprostřed svého království.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#297875Verze : 0
faleristika - docela by mě zajímalo, co všechno (kromě peněz a zmínce v knize osudu Very Happy) je potřeba k tomu, aby člověk dal dohromady tak obrovskou kolekci.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#297938Verze : 0
I když ani kolega Faleristika ani já se ještě neřadíme do kategorie "bájných starců vyprávějících rytířské legendy" rádi se podělíme o faleristické zajímavosti a dobu,kdy jsem i my vytvářeli své sbírky.


Počet exponátů není vždy rozhodujícím činitelem,protože důležitou roli hraje také vzácnost jednotlivých exponátů. Mnohé sbírky vládnoucích nebo šlechtických rodů nejsou velké co do počtu exemplářů,ale jsou považovány za velké co do počtu unikátních kusů. Mezi takové sbírky se řadí sbírka habsburského rodu nebo sbírka,která byla chována v dážďanském Zwingru, nebo u nás známá sbírka knížecího rodu Schwarzenbergů na zámku Orlíku, rodu Metternichů na zámku Kynžvaru nebo vedlejší větve rodu Schaumburg-Lippe na zámnku v Náchodě. Tyto sbírky byly sestavovány z řádů a vyznamenání, která byla udělena členům těchto vznešených rodů.
Druhým typem sbírek jsou ty,které jsou budovány jednotlivcem nebo určitou korporací, např. muzeem a shromaždují dostupné exempláře bez ohledu na jejich dřívějšího majitele. Tento typ sbírek je jistě nejběžnější a jejich velikost určujeme hlavně počtem exemplářů. Kde je, či vlastně kde byla taková sbírka, o které bylo možno bez nadsázky říci,že je velká jak rozsahem, počtem kusů, ale i vzácnosti jednotlivých exemplářů? Není to ani v Německu,ani ve Francii či Anglii,tedy v zemích se starými faleristickými tradicemi, nebo v USA, kde byl po roce 1945 zaznamenán velký nárůst sběratelů řádu. Rusko, v době,kdy pan Michal psal tedy tento článek neexistovalo, byl to jen stát dělníků a rolníků, kteří měli jiné starosti. Možná,že i proto překvapí, že největší soukromá sbírka byla v malé evropské zemi v Dánsku. Jejím majitelem byl Kai Meyer. Sbírat začal v roce 1930 a základ tvořila malá sbírka dekorací. Během poválečných let doznala však nebývalého nárůstu a její počet překročil 5000 kusů. Pro srovnání velikosti, podle kterých sběratelé určují velikost sbírky, je počet 500 chápán jako velká sbírka, 1000 kusů jako neobyčejná sbírka, počet 2500 kusů je sbírka zázračná, nevídaná. Počet,kde je číslo vyšší jak 5000 je tedy sbírka opravdu nevídaná a raritní. Celá sbírka byla umístěna ve zvláštní místnosti(viz obrázek kolegy Faleristika) o rozměrech 6x15 metrů, vysoká je přibližnně 2,5 metru.Jednotlivé exempláře nebo celé skupiny jsou namontovány do dřevěných zasklených rámů,které jsou zavěšeny na stěnách, těsně vedle sebe ve čtyřech řadách nad sebou od podlahy až ke stropu.Takovéto uspořádání umožňuje pohodlně ukázat celou sbírku, za předpokladu,že návštěvník bude ochoten shýbat se až k zemi nebo natahovat krk. Jednotlivé rámy je možno sejmout ze stěny, odložit horní zasklený rám a zájemce si může podrobně prohlédnout jednotlivé kusy v rámu umístěné. Jestliže návštěvník požádá pana K. Meyera,aby mu ukázal deset exemplářů, kterých si nejvíce váží a cení, neupadne do rozpaků, protože je na podobný dotaz připraven. Na první místo řadí Řád SLONA....


Pan Kai Meyer byl i výtečný fotograf, svoji sbírku měl zpracovanou i jako kvalitní dokumentační materiál( z kterého jsme se učili). Požádejme tedy pana kolegu Faleristika o vložení několika obrázku pro ilustraci této slavné sbírky, která je, žel bohu, již také rozprodána především do USA.
V případě zájmu popíšem i dalších devět řádů v první desítce, dle hodnocení pana Meyera.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#297941Verze : 0

Citace - altmann :

....Pan Kai Meyer byl i výtečný fotograf, svoji sbírku měl zpracovanou i jako kvalitní dokumentační máteriál( z kterého jsme se učili)Požádejme tedy pana kolegu Faleristika o vložení několika obrázku pro ilustraci této slavné sbírky,které je žel bohu již také rozprodána především do USA.
V případě zájmu popíšem i dalších devět řádů v první desítce, dle hodnocení pana Meyera.
Připojuji pár obrázků, tak jak p. Meyer měl sbírku zpracovanou a jak svým známým obrázky rozesílal.
Obr. 1- Ř. Alžběty
obr. 2 -Ř. sv. Stěpána
obr. 3 -Ř. Bílého lva- zde vydání z r. 1961
obr. 4 -Řád Karla IV. + další dekorace Národních gard


Obrázek Ř.Slona z jeho sbírky nemám, ale připojuji tablo s odznaky 2. nejvyššího dánského řádu = Ř. Dannebrog -obr.5.
Když obrázky prohlédete trošku blíže, tak uvidíte, jakým způsobem byly dekorace na tabla připevněny- přes stužky natlučené hřebíčky!!!To mi jaksi vždy drásalo duši, no ale byl to tehdy jedinečný studijní materiál, neboť zde nebyly žádné publikace a internet neexistoval.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298048Verze : 0
altmann - když už jsme to tu nakousli, tak jako bonbónek by se tady ten TOP 1O hodil Very Happy


Ráno mě taky napadla otázka, zda vznikla nějaká publikace, když už měl tak obsáhlou sbírku.


faleristika - prostě nádhera.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298052Verze : 0

Citace - raadyjo :

altmann - když už jsme to tu nakousli, tak jako bonbónek by se tady ten TOP 1O hodil Very Happy


Ráno mě taky napadla otázka, zda vznikla nějaká publikace, když už měl tak obsáhlou sbírku.


faleristika - prostě nádhera.Já jsem již prosil kolegu Altmanna, aby ten seznam uvedl, pokud budu mít originální fota z Meyerovy sbírky, rád je zde doplním.
Publikaci ale, alespoň pokud je mi známo, žádnou nevydal.
Mimo jiné p. Meyer také sbíral a rozesílal svým známým kreslené vtípky s faleristickou tématikou. Pár obrázků jsme také použili ve faleristickém časopisu SIGNUM - jeden vzorek zde přidávám na ukázku.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298054Verze : 0

Citace - raadyjo :

altmann - když už jsme to tu nakousli, tak jako bonbónek by se tady ten TOP 1O hodil Very Happy


Ráno mě taky napadla otázka, zda vznikla nějaká publikace, když už měl tak obsáhlou sbírku.


faleristika - prostě nádhera.Tak s tím obrázkem se mi to trošku nepovedlo, takže se omlouvám a zasílám druhý pokus.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298055Verze : 0
faleristika - to je dobrej vtípek...hvězda holt není pro každýho Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298057Verze : 0
Jak jsme již popsali, mezi nejvzácněšjší řád zařadil na prvé místo pan K.Meyer řád Slona.


Na druhé místo řadí pan Meyer Řád Serafínů,který je nejvyšším švédským řádem.Ve sbírce je zastoupen colanou,hvězdou a menším řádovým klenotem.Na našem území se tento řád nenechází,ale je zastoupen v Ermitáži Sankt-Petěrbugu (spolu s řádem Slona)

Jako další řád předkládá majitel sbírky Řád norského lva v 1.stupni, založený roku 1904.Řád je vzácný svým výskytem,protože byl udělován pouze jeden rok, v roce 1905 se Norsko osamostatnilo z nadvlády Švédska a řád zrušil.Zajímavý je tvar řádu.Nepoužívá tradičního kříže,ale figurky lva v oválném věnci.Odznak je prolamovaný.Majitelem tohoto řádu byl například císař František Josef I.


Čtvrtým řádem je Islandský Řád sokola,reprezentovaný ve dvou vydáních.První z let 1921-1944.kdy Island patřil Dánsku, má královskou korunu v převýšení kříže, dtuhé vydání po roce 1944,kdy se Island stal samostatnou republikou je bez koruny.Kolekce obsahuje všechny třídy, colanou počínaje a náprsní dekorací konče.


Mezi raritní kusy své sbírky počítá pan Kei Meyer také rám, věnovaný Řádu dánské vlajky-Danebrogu.Sběratelům je jistě známo,že mezi korunou v převýšení a řádovým křížem je umístěna šifra panujícího krále,podle níž můžeme určit přibližně stáří řádových odznaků.Pro zajímavost uvdím,že začínají rokem 1808 šifrou F VI.(Frederik VI).Kolekce obsahuje exempláře jednotlivých králů.Nejcenějším exemplářem je však kříž velkokomandera,posázený brilianty a zavěšený na colaně o 66 článcích.Obyčejně je colana sestavena pouze ze 40 článků,polovina je ve tvaru řádového kříže,10 článků C.V.(Kristian V.)10 článků W (Waldemar).Od roku 1808 do roku 1930 bylo uděleno pouze 24 křížů velkokomandera, je tedy exemplář v této sbírce cenný jak hmotně,ale i výskytem.


Jako šestý unikát předkládá Meyer Domácí řád siamské královské rodiny,určený členům rodiny, nejvyšší šlechtě v zemi a hlavám cizích států. Řádový klenost je zavěšen na colaně a je celozlatý a smaltovaný.Tento exemplář je snad pouze v této soukromé sbírce.


Stejnou vzácnosti je Řád Sv. Kateřiny,určený ženám a zařazený na druhé místo za Řád Sv. Ondřeje Prvořečeného. Řádový klenot je posázen brilianty a stuha je vyšívaná.Řád byl udělován příslušnícím ruské carské rodiny, nejvyšším ruským šlechtičnám,nebo příslušnicím panovnických rodů a významným cizím šlechtičnám.Na našem území je jeden kříž bez briliantů,který byl udělen mezi lety 1810-1820 šlechtičně Ficgelmontové,jejichž dcera se provdala za knížete Clary-Aldringen v Teplicích,odkud přešel řádový odznak do majetku Vojenského historického ústavu v Praze.


Jižní Ameriku zastupuje brazilský řád Dona Pedra I., založený roku 1826. Řádový odznak je tvarově trochu podobný napoleonskému řádu Železné koruny.Na koruně sedí drak, mající na prsou štítek s inicialou zakladatele řádu P.I.


Dalším unikátem sbírky je řetez královny Viktorie,který můžeme velmi často vidět na portrétech panovníků z edwardiánské doby,ale je vzácným exemplářem v soukromé sbírce.Třebaže není skutečně spojen s královským Viktoriínym řádem,užívá se k zavěšení řádového klenotu I.třídy a je zvláštním vyznamenáním, jakýmsi polepšením první třídy.Řetěz byl založen anglickým králem Eduardem VII, v roce 1902. Je složen z deseti článků.Hlavní je tvořen monogramem panovníka, v tomto případě ER, další články symbolizují rostlinné symboly Anglie,Skotska,Irska a Indie.Tři články jsou tvořeny tudorovskou růži, dva květem bodláku, dva trojlístkem a dva květem lotosu.


Posledním exemplářem skupiny deseti nejvzácnějších unikátů Meyerovi sbírky je sovětský Leninův řád,zhotovený ze zlata,portrét ve středu medailonu je z platiny.Exemplář pochází z prvních let existence řádu,kdy se řád nosil ještě bez stuhy.


Sbírka obsahuje ale ještě celou řadu významných kusů. Například Savojský řád Zvěstování,který je u nás v jednom exempláři s klenotem na zámku Orlíku po Karlu knížeti Schwarzenbergovi. Dále colana parmského Konstantinova řádu Sv.Jiří,bulharského Řádu Cyrila a Metoděje,colana s klenotem,dále monacký Řád Sv. Karla 1.stupně,portugalský Řád Jakuba z meče l. stupně,lucemburský Řád Dubové koruny 1.a2.stupně,brunšvický řád Jindřicha lva, zastoupený komturem s hvězdou. hessenský Domácí řád zlatého lva zastoupený colanou s klenotem.Polské řády jsou zatoupeny prvními třídami Bílého orla,Virtuti Militari a Polonia restituta,ruské řády nejvyšším řádem Sv.Ondřeje Prvořečeného (cena tohoto řádu dosáhla v roce 1934 4000 marek)


Zpracováno dle článku Gary C.Kruga panem Zdenkěm Michalem, časopis Drobná platika
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298063Verze : 0

Citace - raadyjo :

faleristika - to je dobrej vtípek...hvězda holt není pro každýho Very HappyDovoluji si touto cestou poprosit čtenáře této rubriky, pokud mají nějaké podobné vtípky či legrácky na téma faleristika, ať je zde pro odlehčení a pobavení naší obce faleristické dají k dispozici.
Připojuji dnes jeden obrázek s názvem Heavy metal.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298075Verze : 0
altmann - asi by bylo zajímavé pokračovat dále Very Happy chce se ti?....docela mě zajímá ten vzácný Ruský řád, dá se někde fotka?


Prosím, prosím, můžu taky do první desítky? Smile


img505.imageshack.us
img505.imageshack.us
img252.imageshack.us
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298169Verze : 0
faleristika - to je skvělej obrázek, nasmál jsem se hodně Very Happy
Bůhví, jestli kdyby člověk neozkoušel ty řády jako zastara dukát v zubech, jestli by necítil příchuť ropy Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298170Verze : 0
To foto Heavy Metal mi pripomína fotku z publikácie p. Lobkowica, kde je tuším pán ovešaný bšetkými francúzskymi dekoráciami.. Smile
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298211Verze : 0

Citace - Iver :

To foto Heavy Metal mi pripomína fotku z publikácie p. Lobkowica, kde je tuším pán ovešaný bšetkými francúzskymi dekoráciami.. Smile
Tak jsem ještě prohledal fotky té slavné Meyerovy sbírky, které mám k dispozici,
a ze seznamu jeho nejvzácnějších dekorací, jak jej uvedl kolega Altmann, jsem našel 3 originální fota, která zde přidávám:
1. Rusko - Ř. sv. Kateřiny
2. Norsko - Řád lva
3. Velká Británie - Řetěz královny Viktorie
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298260Verze : 0
V knize Karl-Gustav Studenitz Vom Zauber alter Orden und Ehrenzeichen jsem objevil tyto dvě krásné, vzácné colany , Denebrogorden a Řád Slona. Carl von Studenitz je potomkem staré české zemanské rodiny a tak se alespoň obrázek z této nádherné knihy vrací domů. Pro kolegu Radyjo je zde colana Rytíře Řádu Železné koruny I.třídy neb si chtěl přepočítat články na tomto řetězu.Další obrázek je faleristický kalendář, velmi pěkná a krásná věc,které pro skalní faleristy každý rok zpracuje pan kolega Faleristika.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298396Verze : 0
altmann - děkuji, 6 článků je tedy jen půlka Sad Smile
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#298398Verze : 0
Zcela náhodou jsem se od kolegy a přítele Ing. Petříčka dozvěděl, že v Srbsku je možno koupit sice nové, ale klasické stuhy bez umělé hmoty,prostě nádhera. Jedna stuha v základním provedení sice vyjde na 4-5 euro, ale kdo se zajímáte o Balkán, spec. Srbsko a Černou Horu, a máte možnost či nějaký kontakt na Srbské stránky neváhejte. Zde jen malá ukázka co vše se nabíézí. Pokud potřebuje někdo pořadit, napište mi.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#299590Verze : 0
Bylo by hříchem nepodělit se o krásný obrázek miniaturního řetízku Francie. Nejde o žádné korunovační klenoty,ale vše je jemně zdobeno drobnými brilianty,které sice nedosahuji velikosti ani půl karátu,ale celek působí velmi dobře. Vidíme zde:
Čestnou legi
Akademické palmy
Koloniální medaili a dva řády,které jsou opět přizdobeny drobnými "kamínky" vše je na zlatém řětízku. Jde o klenoitnickou práci z období let 1890-1900, Je to kouzelné?
Podle rozetek na miniaturkách může jít o důstojnické, stupně( ale i komandery) Zcela poslední řád je Persie, řád Slunce a lva.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#300529Verze : 0
altman - to na miniaturách vždycky obdivuji, jaké ti klenotníci před více, než 100 lety dokázali u tak malých záležitostí udělat detaily...co je zač ten poslední s lvem v medailonu?
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#300536Verze : 0
Rusko: Řád Sv. Kateřiny, bylo by škoda se nepokochat krásnou práci starých klenotníků. Řád,který byl založen již v roce 1714 a měl za úkol ocenit dámy, vysoké šlechtičny carského dvora.Na základě carského nařízení"ukazu" ze dne 20.října 1856 byl vyráběn v l.třídě z platiny,zlatá a briliantů. Kříž v II.třídě byl zdoben amlazíny. Zde jen ukázka toho, co bych si přál, aby bylo z mé sbírky.Stuha byla předepsaná světlounce modrá se zlatým vyšíváním,ale od 5.dubna 1797 je řád nošen na stuze červené se stříbrným vyšíváním.Ke kříži I.třídy náleží ještě řádová hvězda.


Prameny: E.Ševaleva: Katalog řádů a medailí,dělostřelecké muzeum Sankt Peterburg.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#301861Verze : 0
Pro raadyjo:
Jedná se o perský Řád slunce a lva (Nišan i šir u choršid), skupina pro cizince - pozná se podle zelené stuhy a skutečnosti, že lev nedrží v pravé přední tlapě šavli, 4. třída - pozná se jednak podle kokardy na stuze, jednak podle pěti cípů hvězdy.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#302670Verze : 0
MOD
Kvalitná literatúra je bezpochyby základom, a tak sa pochválim čerstvým úlovkom po ktorom som už dlho túžil... Smile


Ehrenbuch der Österreichisch - Ungarischen Wehrmacht, oba zväzky... pricestovali ku mne z Rakúska... A radosť neopísateľná.. Smile
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#303347Verze : 0
Pro kolegy hezký obrázek.Potěcha pro staré pány.
Faleristické zajímavosti  (drby i pikantnosti) - FJO Rytíř firma VM, vše v dokonalém pořádku.

FJO Rytíř firma VM, vše v dokonalém pořádku.
Faleristické zajímavosti  (drby i pikantnosti) - VZK s citaci, to je moje slabina.

VZK s citaci, to je moje slabina.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#303443Verze : 0
Lze sbírku doplnit vzácným řádem z nálezu?


V čase boxerského povstání v Číně v letech 1900-1901,kterého se zúčastnila řada evropských států mimo jiné i Francie nebyla doba skoupá i na různá překvapení. Jedním z nic byl i nález vysokého řádu, posázeného brilianty. A takto to popisuje dopisovatel listu „TIMES“?..


Vojska intervenčních armád vnikají do „zakázaného města“,sídla posledních císařů velké Číny.Důstojníci i vojáci „přebírají“ do svého majetku věci,které se jim líbí a které je zajímají(drancují)Klenoty císařských sbírek jdou z ruky do ruky z paláců pod širé nebe,které je ozářené požárem..Po střepech vzácných váz dupou boty vojáků a v blátě zpustošeně posvátné zahrady zasvítí předmět,který snad vypadl z ruky či batohu vítězstvím opilého vojáky.Ten předmět je z bláta zvednut, běžně očištěn a jen přítomnost náhodného sběratele v uniformě důstojníka americké námořní pěchoty,který za tento předmět nabídne 20 dolarů se ta zvláštní blýskavá věc zachrání.. Tato věc jde z ruky do ruky, cena se stále zvyšuje. Co že to bylo, o čem zde hovořím? Vrátíme se do dějin. V únoru roku 1900 se dostavil do Pekingu císařský německý princ Henrich von Prussen jako vyslanec a zvláštní pověřenec německého císaře Viléma II.Německý monarcha dát císaři dar, za kolonizaci přístavu Kiačou, které bylo pod německou koloniální správou. Princ přináší na císařský trůn osobní dopis z Berlína s „výrazem zvláštní úcty Jeho císařského veličenstva“ a překrásnou ozdobenou etuju s velkokřížem ŘÁDU ČERNÉ ORLICE.Hvězda tohoto řádu je posázená brilianty,které dvorní klenotník Burghaus sháněl více jak dva roky na antverpském trhu s diamanty. No a právě tuto hvězdu koupil americký kapitán za sumu dvaceti dolarů. Hvězda je dnes uložená v soukromé sbírce a její cena se neudává.


Poznámka:
I v našich podmínkách čeští zlatokopové převážně v Sudetech „nacházeli“ podobné poklady,které v mnohých případech dodnes tvoří části našich sbírek.
Faleristické zajímavosti  (drby i pikantnosti) - Jen pro lepší představu, tato hvězda pokrytá kvalitními brilianty byla prodána za 20 dolarů.

Jen pro lepší představu, tato hvězda pokrytá kvalitními brilianty byla prodána za 20 dolarů.
Faleristické zajímavosti  (drby i pikantnosti) - Klenot řádu Červené orlice

Klenot řádu Červené orlice
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#303543Verze : 0
Toto nejde přehlédnout....jedná se o dobový klenot?


cgi.ebay.de
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#305715Verze : 0
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat kde scháníte originální stužky na RU vyznamenání. Něco málo se mi dostalo do ruk ale bez stužek Sad
Na aukru se sice občas něco objeví ale většinou jde o novoděly a to moc nechci.
Kdyby měl někdo možnost sehnat byl bych velice rád Smile
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#308592Verze : 0
Staré a původní stuhy se získávají složitě a jsou drahé. Přsto však např. v Srbsku se v současné době vyrábějí slušné stuhy především na dekorace Srbské a Jugoslávské,ale i jiné a to např. i RU, jsou dobře udělané,ale jejich cena je 3-5 euro. Hlavně nedávat na dekorace ty nové stuhy dělané v Maďarsku. Prostě stuha je a bude problém. Osobně je snad i lepší, když bude pěkná stará dekorace bez stuhy, než tam navěsit něco tak úděsného jako stuha se syntetikou. To nená s faleristikou nic společného.Zkuste pátrat po starých pozůstalostech po krejčím či švadleně.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#308599Verze : 0
Kar: jednou z možností je kúpiť bežnú a finančne nenáročnú medailičku na originálnej stuhe.. na známom aukčnom servri... ale je to riešenie na bežné stuhy - medailí Za statočnosť či červenú stuhu...
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#308652Verze : 0
Tak kdo z vás mě přehodil, přiznejte se! Mad #Shocked


www.winkler-auktion.de
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#309243Verze : 0
V každé zemi se pojem sbírání řádu a vyznamenání,tedy Faleristika chápe poněkud odlišně. Např. ve Francii je Četná legie i taková,která je nehezká,otlučená,ale má jméno po nositeli zvučného jména ceněna více, než naprosto perfektní byť anonymní stav.


V Německu a Rakousku je situace trochu oidlišná,cení se především kvalita.Já jsem zastánce kvality nad kvantitou. Faleristická sbírka také musí jako sbírka vypadat. Měla by být uložená nejlépe v mincovní skříni a zpracovaná formnou katalogu. Opět hezký příklad ( viz obrázek) kolegů z Německa. Tak nějak by měli naše sbírky vypadat všechny. Vzorně popsané.


Sbírka nemusí být velká,ale měla by být přehledná. Dekorace uložená a popsané. Pokusíme se o další ukázky,ale bylo by jistě vhodné, aby se i další přátelé pochlubili a předvedli nám, jak oni své sbírky uchovávají.


Děkuji kolegovi Growkovi za poskytnuté obrázky.
Faleristické zajímavosti  (drby i pikantnosti) - Jedna z možností jak může vypadat sbírka zkušenějšího faleristy

Jedna z možností jak může vypadat sbírka zkušenějšího faleristy
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#318742Verze : 0
S kolegou Faleristikou, Vám jen tak pro hezké pokoukání předvedeme pár pěkných ukázek řádu,které jsou jednak nádherné, jednak nesmírně vzácné svým klenotnickým provedením, cenou materiálu, zpracováním, ale především jako vzácné řády.


Jde tedy více o seznámení s "velkými řády" světa.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#319970Verze : 0

Citace - altmann :

S kolegou Faleristikou, Vám jen tak pro hezké pokoukání předvedeme pár pěkných ukázek řádu,které jsou jednak nádherné, jednak nesmírně vzácné svým klenotnickým provedením, cenou materiálu, zpracováním, ale především jako vzácné řády.


Jde tedy více o seznámení s "velkými řády" světa.
Obrázky jsou z výstavy, kterou ke 150. výročí úmrtí arcivévody Johanna (1782 - 1859) uspořádal Mincovní kabinet Zemského muzea Joaneum v Grazu ve spolupráci s Rakouskou faleristickou společností speciální výstavu osobních řádů a vyznamenání arcivévody.Výstava potrvá do 11. dubna 2010.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#319971Verze : 0
Mezi výnačné sběratelé řádu jistě můžeme zcela jistě zařadit tohoto pána,který dokud obchodoval s vínem mi byl sympatický. Jde o ministra vlády s. Adolfa Hitlera. Zabavená ukázka jeho osobních řádů,která není úplná ( chybí např. Slovensko) je impozantní a rozhodně stojí za podrobné prohlédnutí.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#320148Verze : 0

Citace - altmann :

V každé zemi se pojem sbírání řádu a vyznamenání,tedy Faleristika chápe poněkud odlišně. Např. ve Francii je Četná legie i taková,která je nehezká,otlučená,ale má jméno po nositeli zvučného jména ceněna více, než naprosto perfektní byť anonymní stav.


V Německu a Rakousku je situace trochu oidlišná,cení se především kvalita.Já jsem zastánce kvality nad kvantitou. Faleristická sbírka také musí jako sbírka vypadat. Měla by být uložená nejlépe v mincovní skříni a zpracovaná formnou katalogu. Opět hezký příklad ( viz obrázek) kolegů z Německa. Tak nějak by měli naše sbírky vypadat všechny. Vzorně popsané.


Sbírka nemusí být velká,ale měla by být přehledná. Dekorace uložená a popsané. Pokusíme se o další ukázky,ale bylo by jistě vhodné, aby se i další přátelé pochlubili a předvedli nám, jak oni své sbírky uchovávají.


Děkuji kolegovi Growkovi za poskytnuté obrázky.

Když zde kolega Altmann nakousl rozdílné přístupy ke složení sbírek, nastíním také můj přístup. Vzhledem k omezeným prostředkům, které mohu rozšiřování sbírky investovat, jsem se inspiroval fotografiemi sbírky „běžnějších“ vyznamenání třetí říše z jednoho zahraničního fóra (viz příloha). Rozhodl jsem se zaměřovat na běžná německá vyznamenání, zejména z let 1871-1933, která jsou tzv. „single mounted“ (tj. na samostatné velké řádové sponě, trojúhelníkové stuze či motýlkové stuze pro ženy), případně v původním udílecím sáčku či etui. K tomuto vyznamenání se vždy snažím doplnit příslušnou malou řádovou sponu a udílecí dekret, případně jako bonus miniaturu do knoflíkové dírky. Zhruba po třičtvtě roce se mi to takto povedlo pouze u jednoho kříže Smile
Vhodný způsob uložení sbírky v současné době také řeším (momentálně mám mojí malou sbírku uloženou v krabici od bot). Zatím uvažuji o uložení v šanonu s plastovými listy s kapsami či v nějakém numismatickém kufříku s několika platy. Myslím, že nejsem sám, kdo by uvítal další nápady či odkazy na různé skřínky, stojánky apod.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#320322Verze : 0
Zde je důkaz, že i malá sbírka může být na velmi vysoké úrovni. Jen asi takto. Časem stejne budete řešit sbírku,která se bude rozšiřovat. Chce to normální mincovní skříňku či skřín,kde je molita potažený např. samete no a nakždé plato se toto vše přehledně uloží. To je asi nejlepší řešení. Ale myslím si,že se to líbí nejen mně!
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#320331Verze : 0
Vytvořit sbírku, která bude opravdu sbírka dá hodně práce i studia. Kolegové z Finska věnuji faleristice velkou pozornost.Několik ukázek jak pečlivě sbírají, ale i vystavuji. Možná,že u někoho z Vás se probudí zájem o historii Finska, která je opravdu mimořádně zajímavá. Problematika válek z roku 1939-40 i 1941-1944 se promítá i do bohatosti faleristickéhoé materiálu (viz Finsko: Řády a vyznamenání na www.valka.cz)
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#322399Verze : 0
Na našem AUKRU se objevilo několik pamětní odznaků zahraniční armády na "západě" mezi jinými i odznak 3. pluku, který je v našich podmíkách naproto raritní, neb 3. pěší pluk byl složen z mobilizovaných Slováků, žijících ve Francii. Logicky zdůvodňovali to, že se necítí být občany ČSR, že Slovensko je od roku 1939 samostatný stát, bojovat se jim nechtělo. Pluk snad ani do bojů již nezasáhl. Po roce 1945 se situace obrátila a tito vojáci se hlásí ke své "válečnické " minulosti z roku 1940. Nechavají si razit tento odznak, který je vzácný a velmi hledaný, potažmo velmi drahý. Pro archivaci jej poskytl prodejce (Pytela)
Faleristické zajímavosti  (drby i pikantnosti) - Odznak 3. pěšího pluku, naprostá rarita !

Odznak 3. pěšího pluku, naprostá rarita !
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#323224Verze : 0
takze jsou delany az po valce?


vi se, ktera firma je vyrabela a kolik jich zhruba je?
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#323292Verze : 0
Ne, tyto odznaky jsou dělané v Anglii. Pouze tento jediný odznak je jak mi napsal kolega Roland Gerdil z Francie vyrobeny těsně po válce ve Francii. Ani on však nezjistil, která firma tento jediný odznak vyrobila. Je velmi vzácný a v našich podmínkách byl dlouhou dobu neznámý. Ostatní odznaky,která pan kolega Pytela na aukru nabízí a to i odznak Francouzské Cizinecké legie, je výrobek firmy v Anglii. Počty jasné nbejsou, ale kdo tyto věci sbírá má jedinečnou šanci. Jeden odznak vlastní můj kolega ve Francii, jeden odznak ve své sbírce měl pan Jiří Blažek a toto je další odznak, který jsem měl možnost vidět v originálu. Cena tohoto odznaku by však měla být vyšší jak 15000 Kč. !
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#323295Verze : 0
Dovolujem si kolegov upozorniť na ďaľší článok venovaný RU faleristike na spriatelenom webe - www.kvhbeskydy.sk. Tentokrát je to o Duchovnom záslužnom kríži:


www.kvhbeskydy.sk
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#330141Verze : 0
....pro potěchu oka Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#336395Verze : 0
...konečne jeden aj pre mňa sa ušiel Very Happy rozmer 43x34cm
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#348231Verze : 0
Kamarádi sběratelé,
sezóna nám začíná. Od čvrtka je v Praze Sběratel, aukce ČNS 11/9 a burza Jarov 19/9. A samozřejmě řada mimopražských a evropských akcí. Vydal jsem se včera na Sběratele. Jako obvykle jsem měl předsevzetí, že nic neutratím, pouze poklábosím s kamarády z celé Evropy. A zase jako obvykle jsem se neudržel a pár kousků si koupil. No nekupte to, když je to tak krásné. Sice mám v kapse díru, ale něco hezkého na koukání. Nedá mi to, abych se tou krásou nepochlubil. Pro ty méně informované jde o bulharský Řád Sv. Alexandra, 3. třída s meči. Tento exemplář pochází z doby vlády cara Borise III. a s meči je velmi vzácný. Ono Bulharsko toho moc pod Borisem nenaválčilo.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#371377Verze : 0
MOD
Včera i dnes se ve vídeňském Congress Center der Reed Messe Wien koná vyhlášená burza Numismata. Většina prodávajících jsou jako obvykle numismatici, ale i nabídka vyznamenání umožňuje našinci utratit uspořenou libru Very Happy. Nedají se přehlédnout honosné stánky firem jako Rauch, Dorotheum, Künker a dalších. Nabídkou převyšuje firma Stambuliu Bogdan, majitele známého obchodu La Galerie Numismatique z Lausane. Stánek přetéká krásnými starými velkokříži. Pozornost si zaslouží velkokříž Řádu bílého lva na dámské stuze, který byl udělen rumunské královně.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#397964Verze : 0
MOD
Pane kolego, ve faleristice se nevyznám nicméně můžete čistě pro zajímavost objasnit ten rozdíl mezi "pánskou" a "dámskou" stuhou?Zatím jsem nikdy neslyšel že by se to u vyznamenání (a nejen tohoto) nějak rozlišovalo.


Předem díky!
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#397967Verze : 0
V řadě zemí se používalo a stále používá rozdílných stuh vyznamenání k rozlišení vyznamenaných mužů a žen. V těchto případech se tzv. ženská stuha nazývá v české faleristické hantýrce mašle. Anglicky je to ladies bow. Tyto mašle nahrazují mužské stuhy ve všech stupních s výjimkou velkokřížů. Na obrázcích je na ukázku anglický řád, bulharské vyznamenání a thajská medaile. Vždy porovnání ženské a mužské stuhy.
U velkokřížů se ženská stuha (v případech, že se rozlišení stuh používá) neboli šerpa liší šířkou. Normálně je šířka šerpy cca 10 cm, v případě ženských šerp 5-6 cm. To je i případ ŘBL, který jsem včera držel v ruce.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#397989Verze : 0
MOD
V Československu se ženské stuhy nepoužívaly. Upřímně až do včerejška jsem netušil, že by Řád bílého lva mohl ženskou šerpu mít. Nicméně rumunská královna ho tak obdržela.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#397991Verze : 0
MOD
Děkuji za vysvětlení.Velmi zajímavé!
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#397995Verze : 0
Tak jsem dnes obdržel katalog nadcházející aukce známé firmy La Galerie Numismatique z Lausane. No obdržel, pošta mi ho odmítla doručit, že je příliš těžký a musel jsem si pro něj dojít !!! Ale je to paráda Very Happy. Firma aukci nazývá aukcí desetiletí a je to pravda. Nabídka je plná nejvzácnějších řádů včetně řetězů. Vyplatí se o tento katalog napsat, protože jsou v něm věci, které v literatuře či na internetu nenajdete. Já sám sbírám více než 40 let a v katalogu je několik položek, které jsem nikdy neviděl ani jsem netušil, že existují.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#458502Verze : 0
MOD
Před časem tu byla publikována fotografie s názvem Heavy metal, zobrazující severokorejské generály ověšené řády. Abychom ukázali, že to není jen nějaký komunistický rozmar, následují podobné obrázky ze starší doby. Je to obvyklá praxe u vysokých náčelníků, tím nemyslím vysokých výškou, ale rodem, postavením, hodností či skutečně zásluhami.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#617996Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#617997Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#617998Verze : 0
MOD
V noci 3. října letošního roku byl vykraden pařížský obchod známé firmy La Galerie Numismatique z Lausane. Škoda je značná. Za pozornost stojí, že nejdražší položky, velkokříže z horní části výlohy, zloději neodnesli. Zřejmě to byli nějací feťáci co pobrali co unesli a rychle utekli.
URL : https://www.valka.cz/Faleristicke-zajimavosti-drby-i-pikantnosti-t81188#683380Verze : 1
MOD