Main Menu
User Menu

SCR-527A (radiolokátor)

     
Název:
Name:
SCR-527
Originální název:
Original Name:
SCR-527
Kategorie:
Category:
průzkumný a naváděcí radiolokátor
Výrobce:
Producer:
?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
K-72 trailer van
BC-1239 indikator set
BC-980 calibrator,
BC-981 radar receiver,
BC-982 radar Xmtr,
BC-983 modulator
BC-985 keyer
BC-986 oscillscope
BC-987 PPI Scope
BC-988 calibrator
BC-989 RF oscillator
RM-33 remote
K-76 trailer
AN-91 antenna transmitting
K-77 trailer
AN-92 receiving antenna,
RC-145 IFF
AN-154-A antenne IFF,
2x K-60 truck with PE-137
2x K-60 truck
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
od 1943
?
od 1952
od 1952
od 1952
od 1952
Zdroje:
Sources:
www.radionerds.com
www.ibiblio.org
www.valka.cz

SCR-527A (radiolokátor) - Ilustrační kopie fota části sestavy radiolokátoru
(foto z vlastního archivu)

Ilustrační kopie fota části sestavy radiolokátoru
(foto z vlastního archivu)

SCR-527A (radiolokátor) - Ilustrační foto rozmístění částí kompletu SCR-527 (foto z vlastního archivu)

Ilustrační foto rozmístění částí kompletu SCR-527 (foto z vlastního archivu)
URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#596133Verze : 5
Radiolokátor SCR-527A
Mobile Long Wave Aircraft detector and GCI - SCR-527-A
- Pracoval na frekvenci 200 MHz.
Zjišťoval azimut, dálku i výšku a měl i identifikační soupravu (IFF).
Vzdálenost zjištění cíle / při výšce:
A) 27 km / 305 m;
B) 160 km / 7600 m.
- Mobilní radiolokátor SCR-527A tvořil komplex, přepravovaný na 7 speciálních vozidlech.
Celková hmotnost činila 44 275 kg.
Rozvinutí soupravy RL po přesunu trvalo 6 hodin. Osádku pro 24 hod. službu tvořilo 54 osob.
Pro radiové spojení sloužil VKV komplet SCR-624 (viz SCR-522 VHF aircraft radio)
Na 2 přívěsech K-76/K-76A a K-77/K-77A byly antény (zvlášť vysílací a přijímací), přístrojový přívěs K-72 (skříňový).
Ve 2 skříňových automobilech K-60 byly umístěny agregáty PE-137-A 25 (1 tvořil zálohu), jako zdroj el. proudu 120/208 V, 25 kW.


Zdroj: www.ibiblio.org


Radiolokátor SCR-527A byl v 1 exempláři dodán do ČSR v r. 1952 ze SSSR.
Radiotechnické vojsko (K 50. výročí vzniku)
Zdroj: www://armada.vojenstvi.cz/recenze_2.htm
URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#297428Verze : 11
V soupravě SCR-527/SCR-527A byly použity 3 přívěsy:
1x K-76/K-76A s točnou byla namontována "vysílací" antenní jednotka AN-91
1x K-77/K-77A s točnou byla namontována "přijímací" antenní jednotka AN-92
a 1x K-72 se skříňovou nástavbou jako přístrojový vůz.


Foto přívěsu s antenní jednotkou AN-92 (SCR-527A).


Foto z vlastního archivu
SCR-527A (radiolokátor) - Přívěs K-77 s přijímací anténou

Přívěs K-77 s přijímací anténou
URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#394447Verze : 6
Ilustrační "obrázek" skříňového přívěsu K-72, který v sestavě SCR-527 sloužil jako přístrojový.
SCR-527A (radiolokátor) - (Foto www.en.wikipedia.org)

(Foto www.en.wikipedia.org)
SCR-527A (radiolokátor) - Bloky a indikátory SCR-527 a dotazovače vlastní/cizí (IFF)
(foto www.radionerds.com)

Bloky a indikátory SCR-527 a "dotazovače vlastní/cizí (IFF)
(foto www.radionerds.com)

SCR-527A (radiolokátor) - (foto www.radionerds.com)

(foto www.radionerds.com)
URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#394482Verze : 2
Obrázek rozvinuté soupravy RL SCR-527


Zdroj: vlastní archiv
SCR-527A (radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#394488Verze : 0
Ještě 2 fotografie


Zdroj: www.mobileradar.org
SCR-527A (radiolokátor) - SCR-527 
Přívěs K-76 s antenní jednotkou vysílače 
(US Army Photo)

SCR-527
Přívěs K-76 s antenní jednotkou vysílače
(US Army Photo)

SCR-527A (radiolokátor) - SCR-527 Přívěs K-76 s antenní jednotkou vysílače   (US Army Photo)

SCR-527 Přívěs K-76 s antenní jednotkou vysílače (US Army Photo)
URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#418068Verze : 1
Diskuse
Zmínka o zasazení tohoto RL je i v Maďarsku, Rumunsku a v Polsku, kde dokonce jeho opravy byly ve "výrobním programu" vojenských opraven.


Zdroj:
http://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=76&t=350
www.jedsite.info
http://www.militarium.net/viewart.php?aid=293


Určitou záhadou je cesta, jak se tyto RL do SSSR OFICIÁLNĚ dostaly, protože v seznamech dodávek "Lend Lease Act." není tento typ uveden.
Přivítal bych JAKÉKOLIV další informace, týkající se jeho zasazení v naší hlásné službě.
(Jeden TIP mířil do Olomouce...)
???
URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#297441Verze : 1
Na základě dalšího pátrání a sdělení "pamětníků" z jednotek RTV a nakonec potvrzení od obyvatel v místě používání se podařilo zjistit, že byl dodán pro 157. hlásný prapor Olomouc a jeho stanoviště bylo u obce Dubany na Hané, v lokalitě na "Blateckém kopci"

Dubany, kasárny
Dubany, radiolokační stanoviště
Toto radiolokační stanoviště zabezpečovalo 1. pomocné velitelské stanoviště Olomouc a bylo organizačně podřízeno i nástupci 157. hlásného praporu - 157. hlásnému pluku a 157. radiotechnickému pluku


Zdroj: www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/SCR-527A-radiolokator-t81161#470988Verze : 8