Main Menu
User Menu

61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení [1991-1992]

61st Air Base and Electronic Support Battalion

     
Název:
Name:
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1991
Předchůdce:
Predecessor:
11. letištní prapor
1. prapor radiotechnického zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1991-31.12.1992
Dislokace:
Deployed:
01.08.1991-31.12.1992 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.08.1991-31.12.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1991-01.11.1991 31. rota radiotechnického zabezpečení "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.08.1991-31.12.1992 VÚ 4971 Přerov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina, fond 00000,
URL : https://www.valka.cz/61-prapor-letistniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1991-1992-t81087#456669Verze : 1
MOD

61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
V souvislosti s řadou organizačních změn u jednotek letištně týlového a radiotechnického zabezpečení - reorganizací do Leteckých základen a do "sloučených" praporů letištního a radiotechnického zabezpečení zůstaly u nich pouze jednotky pro zabezpečení STÁLÉHO LETIŠTĚ.


Souviselo to především se změnou "orientace" a nepředpokládalo se masové zaujímání záložních letišť.


Pro zabezpečení případného "nácviku" zaujetí záložního letiště a zabezpečení leteckého provozu v mírových podmínkách měly být zřízeny 1 až 2 samostatné "prapory letištního a radiotechnického zabezpečení".


Jedním z nich byl právě 61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení v Přerově.
Nakonec zůstal jako jediný, protože v následujícím období došlo k radikální redukci leteckých útvarů.


Zdroj: "HISTORIE RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ čs. letectva a letectva AČR" MO ČR-AVIS září 2008
URL : https://www.valka.cz/61-prapor-letistniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1991-1992-t81087#456737Verze : 0